Categories
Assignatura Subject

Course 2016-17

Welcome to the blog of Physics I: Fundamentals of Structures of the Technical Architecture Degree of the University of Alicante. Here you can look for information about this subject, and interesting links as well. We hope that this tool could be a new way to our interaction. We are working to translate all of our materials during this semester, but we know that this is a hard task and we ask for your patient.
We are also making new materials to support your learning by yourself: this is the principal aim of the European Higher Education Area (EHEA). The contents of the physics course and most of the documents we are going to use in the classroom can be downloaded from the Campus Virtual of the University of Alicante.
Bienvenidas/os al blog de Fundamentos Físicos de las Estructuras del Grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante. En él podéis encontrar información sobre la asignatura, así como enlaces de interés. Esperamos que entre todos podamos sacarle el máximo jugo a esta nueva herramienta de comunicación.
Continuamos trabajando en la elaboración de materiales que favorecerán el aprendizaje autónomo del alumnado: objetivo fundamental del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los contenidos del curso y la mayor parte de los materiales que se utilizarán en las clases se facilitarán a través del RUA a medida que se vayan produciendo.
Benvinguts/des al bloc de Fonaments Físics de les Estructures del Grau en Arquitectura Tècnica de la Universitat d’Alacant. Ací trobareu informació sobre l’assignatura i enllaços d’interés. Esperem que entre tots puguem traure-li el màxim suc a aquesta nova eina de comunicació.
Continuem treballant en l’elaboració de materials que afavoriran l’aprenentatge autònom de l’alumnat: objectiu fonamental de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Els continguts del curs i molts dels materials que s’utilitzaran en les classes es posaran al vostre abast a través del RUA a mesura que es vagen produint.