Categories
Assignatura Materials docents

Recursos docents

A l’adreça electrònica http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/19105 trobareu la informació general de l’assignatura Fonaments Físics de les Estructures. També podreu descarregar materials docents com llibres, manuals, apunts, resums de temes, presentacions, articles docents, comunicacions a congressos docents, etc. Els recursos s’actualitzaran i ampliaran al llarg del curs. El Repositori Institucional de la Universitat d’Alacant (RUA) conté més informació i es pot consultar a l’enllaç http://rua.ua.es.