Categories
Assignatura Materials docents Objectius

Pràctica 1. Mesures de longitud

Les pràctiques de laboratori són fonamentals per entendre molts fenòmens físics, tractament de dades experimentals i presentació de treballs tècnics. En aquesta primera pràctica s’explica un instrument per a mesurar longituds i els seus errors. Com a exercici es tracta de deduir el valor del volum d’un cilindre a partir de les longituds que es mesuren amb el peu de rei en aquest vídeo.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Htuc2Py1vVc" width="396" height="297" wmode="transparent" /]

El micròmetre, també anomenat cargol de Palmer, és un aparell que serveix per a mesurar amb precisió dimensions de l’ordre de centèsimes de mil·límetre. L’instrument es basa en un cargol de pas constant roscat interiorment que en anar girant desplaça un tambor graduat on indica la distància recorreguda linealment pel cargol. El vídeo següent explica el seu funcionament i un exemple de com s’utilitza per a mesurar longituds.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/2986xttTaRc" width="396" height="297" wmode="transparent" /]

Categories
Assignatura Materials docents Objectius

Alguns exàmens resolts de FFE

A vegades uns exercicis d’exàmens resolts ajuden a preparar les proves d’avaluació. Per aquesta raó, hem posat a disposició de l’alumnat a través del RUA un document en format pdf que conté una selecció d’exercicis proposats en exàmens de l’assignatura Fonaments Físics de les Estructures.

Espere que en la traducció i en l’elaboració del document no s’haja inclòs cap error. En tal cas, s’agrairia la comunicació dels possibles errors que es troben. El document es pot consultar i/o descarregar ací.

Categories
Assignatura Materials docents Objectius

Vídeo-sessions

Estem treballant en l’edició de vídeos curts amb l’objectiu d’ajudar-vos a recordar les classes impartides durant el curs passat. Encara no els tenim tots i només es podran visualitzar pel campus virtual. A la Universitat Politècnica de València han desenvolupat un material audiovisual que podeu utilitzar per a recordar algunes explicacions com resolució d’estructures articulades planes, bigues i grues.

Malauradament, no totes les sessions són obertes així que haureu de provar sort amb els enllaços que hi ha i esperar que us deixe veure’ls.

https://polimedia.upv.es/catalogo/lista_profesores.asp

Categories
Assignatura Materials docents Objectius

Autoavaluació

El professorat del Departament de Física Aplicada II de la Universitat de Sevilla de l’assignatura de Fonaments Físics de l’Arquitectura Tècnica posen a disposició de l’alumnat una eina d’autoavaluació d’accés lliure. Per tal de preparar els exercicis tipus test dels Fonaments Físics de les Estructures, us anime a triar des del tema 1 al 5 perquè comproveu el vostre aprenentatge al llarg del curs. Bona sort!!!!!!!

Cliqueu la imatge, però no feu cas a la resolució!!!!!!!!!!!!!!!, i anireu a l’adreça electrònica on es troben els exercicis d’autoavaluació.

 

Com podreu comprovar, també teniu altres opcions que poden ser-vos d’utilitat.

Categories
Materials docents

Estructures (diapositives en la xarxa)

L’evolució de la xarxa permet compartir molts treballs del professorat que es poden implementar en el bloc. Hem vist exemples de vídeos al llarg del curs i ara farem ús d’una aplicació en la xarxa anomenada slideshare, que permet compartir presentacions que el professorat ha deixat en aquest entorn. A continuació podeu veure una presentació relacionada amb les estructures en la construcció. Comprovareu que apliquem els conceptes de l’estàtica i la deformació a elements estructurals reals.

Categories
Assignatura Materials docents Objectius

Pràctica 3. Flexió d’una biga encastada per un dels seus extrems

En aquesta pràctica s’estudia la flexió d’una biga de secció rectangular sotmesa a un esforç de flexió. Es comprova la relació entre la deformació i la força aplicada a través de la llei de Hooke. L’objectiu és la determinació del mòdul de Young del material del qual està formada la biga a partir de la constant de proporcionalitat de la llei de Hooke i del moment d’inèrcia de la biga. El vídeo explica el procediment pràctic per a aconseguir aquest objectiu a partir de les mesures que poden llegir-se’n.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/X4ohnb9r7cY" width="396" height="297" wmode="transparent" /]

 

Categories
Assignatura Materials docents Objectius

Pràctica 2. Determinació de la constant elàstica d’un ressort

En aquesta segona pràctica s’explica el procediment experimental per a deduir el valor de la constant elàstica d’un ressort pel mètode estàtic. Es tracta d’aplicar el mètode de mínims quadrats als valors mesurats i verificar la llei de Hooke. Com a exercici es tracta de deduir el valor de la constant elàstica del ressort a partir dels allargaments produïts en aplicar una força com s’indica en aquest vídeo.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/gw-hkp4Ai7U" width="396" height="297" wmode="transparent" /]

 

Categories
Assignatura Materials docents Objectius

Pràctica 1. Mesures de longituds

Les pràctiques de laboratori són fonamentals per entendre molts fenòmens físics, tractament de dades experimentals i presentació de treballs tècnics. En aquesta primera pràctica s’explica un instrument per a mesurar longituds i els seus errors. Com a exercici es tracta de deduir el valor del volum d’un cilindre a partir de les longituds que es mesuren amb el peu de rei en aquest vídeo.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Htuc2Py1vVc" width="396" height="297" wmode="transparent" /]

El micròmetre, també anomenat cargol de Palmer, és un aparell que serveix per a mesurar amb precisió dimensions de l’ordre de centèsimes de mil·límetre. L’instrument es basa en un cargol de pas constant roscat interiorment que en anar girant desplaça un tambor graduat on indica la distància recorreguda linealment pel cargol. El vídeo següent explica el seu funcionament i un exemple de com s’utilitza per a mesurar longituds.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/2986xttTaRc" width="396" height="297" wmode="transparent" /]

Categories
Assignatura Materials docents Objectius Temes

Compartint diapositives

Aquest és un exemple de com pujar una presentació des de slideshare i utilitzar material en la xarxa per a algunes classes. Concretament, aquestes diapositives fan referència a les estructures:

Categories
Assignatura Materials docents

GITE-FIDEUA

El professorat de l’assignatura de Fonaments físics de les estructures pertany al Grup d’Innovació Tecnològic-Educatiu (GITE) de Física en les Enginyeries de la Universitat d’Alacant (FIDEUA). Podeu visitar el bloc fent un clic a la imatge i trobareu informació interessant sobre la innovació en l’aprenentatge de la física.