Categories
Temes

La importància de les unitats

 L’alumnat, normalment, pensa que aquest aspecte de la física, en particular, i de la ciència, en general, no és important. Tanmateix, no és igual equivocar-se en un exercici sobre un paper que sobre un problema real d’enginyeria o de ciència. Comproveu en l’adreça següent com els errors comesos en un canvi de sistemes d’unitats en magnituds físiques poden dur a un desastre:

https://blogs.ua.es/ffic/2013/08/26/magnitudes-unidades/ (entrada en castellà i alguns enllaços en anglés)