Controla l’assistència a classe per Bluetooth des de l’appUA / Controla la asistencia a clase por Bluetooth desde la appUA

Busques controlar l’assistència dels alumnes d’una manera ràpida i fàcil? L’appUA et permet obtenir la llista d’assistents a classe invertint-hi poc més d’un minut. Un procés senzill per Bluetooth que pots llançar mentre els alumnes van accedint a l’aula o mentre hi accedeixes tu. Després podràs consultar els assistents en UACloud, en la mateixa appUA o en el full de càlcul que el sistema t’envia per correu cada volta.

Si vols conéixer com funciona Assistència, la nova funcionalitat en l’appUA, t’oferim una explicació en vídeo en menys de 2 minuts i una pàgina d’ajuda amb les preguntes més freqüents.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

____

¿Buscas controlar la asistencia de los alumnos de una manera rápida y fácil? La appUA te permite obtener la lista de asistentes a clase invirtiendo poco más de un minuto. Un proceso sencillo por Bluetooth que puedes lanzar mientras los alumnos van accediendo al aula o mientras accedes tú. Después podrás consultar los asistentes en UACloud, en la misma appUA o en la hoja de cálculo que el sistema te envía por correo cada vez.

Si quieres conocer cómo funciona Asistencia, la nueva funcionalidad en la appUA, te ofrecemos una explicación en vídeo en menos de 2 minutos y una página de ayuda con las preguntas más frecuentes.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital