Lloc de treball net i equip bloquejat

 

L’Esquema Nacional de Seguretat, regulat pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, determina la política de seguretat que s’ha d’aplicar en la utilització dels mitjans electrònics. Ha de ser aplicat per les administracions públiques per a assegurar l’accés, integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat, traçabilitat i conservació de les dades, informacions i serveis utilitzats en mitjans electrònics que gestionen en l’exercici de les seues competències.

Tant l’Esquema Nacional de Seguretat (mesura de protecció mp.eq.1), com la ISO 27002 (A.11.02.09) exigeixen una política de lloc de treball net per al compliment dels estàndards mínims de seguretat TI. A més, una directriu obliga a recordar periòdicament la necessitat de mantenir el lloc de treball net.

La informació i els actius que tenim en la nostra zona de treball estan en un lloc molt vulnerable i poden ser sostrets amb relativa facilitat si no s’adopten una sèrie de mesures fàcils de complir:

1. Adopta una cultura “sense paper”. Minimitza l’ús de paper, tant per una qüestió de seguretat com mediambiental.

2. No deixes damunt de la taula cap document confidencial o amb dades de caràcter personal quan t’absentes lloc de treball. Guarda aquests documents sota clau.

3. No guardes les contrasenyes d’accés en un post-it al costat de la pantalla.

4. A l’hora d’imprimir, retira de la safata d’eixida els documents de forma immediata.

5. Sigues acurat amb els documents que llances a la paperera. Utilitza una destructora si contenen dades confidencials o de caràcter personal.

6. Els dispositius d’emmagatzematge removibles (DVD, memòries USB, discos portàtils) han de tenir un tractament similar al paper: no els deixes damunt del teu lloc de treball si l’abandones, guarda’ls sota clau, no els deixes connectats a l’ordinador quan no estigues present…

7. Configura el protector de pantalla perquè s’active automàticament despre´s d’un període d’inactivitat en l’ordinador (15 minuts).

8. Activa manualment el protector de pantalla si t’absentes del teu lloc de treball.

Infografia: Pautes de seguretat per al lloc de treball.