Mesures de seguretat imprescindibles per a garantir la protecció de la informació

El lloc de treball és clau des del punt de vista de la seguretat de la informació. Són diversos els riscos als quals estem exposats:

 • Accessos no autoritzats als dispositius.
 • Robatori d’informació.
 • Infeccions per malware, etc.

Per això és necessari que apliquem un conjunt de mesures de seguretat que ens garantisquen que la informació, tant en paper com en format electrònic, està correctament protegida:

 • El lloc de treball ha d’estar net i ordenat i la documentació que no s’utilitze en un moment determinat ha d’estar guardada correctament.

 • No ha d’haver-hi usuaris ni contrasenyes apuntades en post-it o similars.

 • Bloquejar els dispositius mentre no s’estiga davant d’ells i apagar-los en finalitzar la jornada laboral (En Windows el bloqueig es fa prement simultàniament la tecla Windows + L).

 • Mantindre el programari actualitzat.

 • Instal·lar les eines de protecció corporatives: Sophos Home per a equips personals o portàtils (https://si.ua.es/va/fitxes-de-serveis/entorn-de-treball/antivirus-sophos-home.html) i Sophos XDR per a equips situats únicament al Campus (https://si.ua.es/va/fitxes-de-serveis/entorn-de-treball/antivirus-sophos-xdr.html).

 • Si la informació amb la qual treballem és sensible, hem d’assegurar que només tinguen accés les persones autoritzades, xifrant si és necessari i ofuscant dades en els PDF que compartim amb tercers (https://si.ua.es/va/normativa/normativa/procediment-ofuscacio-de-dades-i-eliminacio-de-metadades.pdf).

 • Realitzar un ús adequat d’internet i dels sistemes corporatius (https://si.ua.es/es/normativa/condiciones-de-uso/condiciones-de-uso-de-los-recursos-informaticos-y-de-comunicaciones-de-la-universidad-de-alicante.html).

 • Utilitzar sol programari legítim i respectant les condicions de llicenciament.

 • Reportar els incidents de seguretat tal com s’indica en https://si.ua.es/uacibersegura

 • Ús segur dels dispositius d’emmagatzematge extraïble: minimitzant situacions de risc com a robatori, manipulació, extraviament i infecció per virus: https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/cifrado-de-windows-bitlocker

Tot el personal de la UA té la responsabilitat personal d’utilitzar i aplicar correctament aquestes mesures de seguretat.