Novetats en l’ús del correu de Google

Si utilitzes un compte de correu @gmail.com o @gcloud.ua.es és important que sàpies que des de l’1 de febrer de 2024 Google ha canviat les seues directrius per a la correcta recepció dels missatges.

Consulta amb detall aquesta pàgina: Directrius per a remitents de correus

Amb freqüència els membres de la comunitat universitària ens comuniquen que no han rebut missatges remesos per la UA als seus comptes institucionals (@ua.es, @alu.ua.es). Si les comptes institucionals estan redirigides a un compte @gcloud.ua.es o @gmail.com el Servei d’Informàtica no pot analitzar els motius pels quals un missatge no apareix en aqueixos comptes.

Google ofereix als usuaris dels seus serveis una secció anomenada Problemes d’enviament, amb nombrosos ítems: Solucionar problemes amb correus retornats o rebutjats, Pràctiques recomanades per a reexpedir correus a Gmail, etc.


Comunicat del Vicerectorat de Transformació Digital:
Sobre l’ús dels comptes de correu institucionals i els comptes externs

Així l’únic compte institucional que proporciona la Universitat d’Alacant als seus empleats i a les unitats organitzatives és l’acabada en @ua.es

Els comptes de correu acabades en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es són comptes addicionals. Aquests comptes estan operats per proveïdors externs a la universitat. Estan emparades per un contracte, però les condicions poden canviar i per aquest motiu els comptes poden deixar d’estar operatius.

S’aconsella l’ús prioritari de comptes @ua.es ja que proporciona un major nivell de seguretat i confidencialitat que els comptes externs.