Normativa reguladora dels drets i obligacions de les persones usuàries de serveis i recursos informàtics de la UA

El passat 28 de febrer el Consell de Govern va aprovar la “Normativa reguladora dels drets i obligacions de les persones usuàries de serveis i recursos informàtics de la UA“. En la mateixa data va ser publicada en el BOUA.

Atenent a l’Esquema Nacional de Seguretat i a la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades personals és necessari que les i els usuaris siguen informats expressament dels seus deures i obligacions. És necessari, a més, preservar i protegir adequadament la seguretat, les dades personals i el bon funcionament del sistema.