Decàleg de seguretat del correu electrònic

«1. No òbriga cap enllaç ni descarregue cap fitxer adjunt procedent d’un correu electrònic que presente qualsevol símptoma o patró fora del considerat normal o habitual.

2. No confie únicament en el nom del remitent. L’usuari haurà de comprovar que el propi domini del correu rebut és de confiança. Si un correu procedent d’un contacte conegut sol·licita informació inusual contacte amb el mateix per telèfon o una altra via de comunicació per a corroborar la legitimitat d’aquest.

3. Abans d’obrir qualsevol fitxer descarregat des del correu assegure’s de l’extensió i no es fie per la icona associada a aquest.

4. No habilite les macros dels documents ofimàtics fins i tot si el propi fitxer així ho sol·licita.

5. No ha de fer-se clic en cap enllaç que sol·licite dades personals ni bancàries.

6. Tinga sempre actualitzat el sistema operatiu, les aplicacions ofimàtiques i el navegador (incloent els plugins/extensions instal·lats).

7. Utilitze eines de seguretat per a mitigar exploits de manera complementària al programari antivirus.

8. Evite fer clic directament en qualsevol enllaç des del propi client de correu. Si l’enllaç és desconegut és recomanable cercar informació del mateix en motors de cerca com Google o Bing.

9. Utilitze contrasenyes robustes per a l’accés al correu electrònic. Les contrasenyes hauran de ser periòdicament renovades. Si és possible utilitze doble autenticació.

10. Xifre els missatges de correu que continguen informació sensible

Font: Correu electrònic. Informe de bones pràctiques
CCN-CERT – Centre Criptológic Nacional
Edició: maig de 2021