Novetats en UACloud: Certificat d’idiomes / Novedades en UACloud: Certificado de idiomas

Estimades companyes, estimats companys,

S’ha habilitat una nova opció anomenada “Nivell màxim d’idiomes”, que permetrà obtindre un document segellat electrònicament amb els nivells màxims de valencià i altres llengües que consten en l’expedient de formació.

El certificat està disponible en: UACloud/eAdministració/Tràmits/Laborals/Certificat de Formació/Nivell màxim d’idiomes

Esperem que siga del vostre interès. Una cordial salutació,

Formació i Internacionalització del PAS
Servei de Selecció i Formació

 

 

Estimadas compañeras, estimados compañeros,

Se ha habilitado una nueva opción llamada “Nivel máximo de idiomas”, que permitirá obtener un documento sellado electrónicamente con los niveles máximos de valenciano y otras lenguas que constan en el expediente de formación.

El certificado está disponible en: UACloud/eAdministración/Trámites/laborales/Certificado de Formación/Nivel máximo de idiomas

Esperamos que sea de vuestro interés. Un cordial saludo,

Formación e Internacionalización del PAS
Servicio de Selección y Formación