MILLORA DE LA INSTÀNCIA GENÈRICA/MEJORA DE LA INSTANCIA GENÉRICA

COMUNICAT SOBRE LA MILLORA DE LA INSTÀNCIA GENÈRICA

Actualment la Universitat d’Alacant es troba immersa en un procés de regulació de la seua normativa i de renovació de les seues eines de gestió, destinat a reforçar els canvis de transformació digital que s’estan produint en l’administració.

En aquest context, des del passat dilluns 23 de gener s’ha posat en marxa una nova versió de la instància genèrica que permetrà desenvolupar els procediments administratius plenament en un entorn electrònic.

La nova versió fa més còmoda i pràctica la gestió de les instàncies genèriques. A partir d’ara es pot:

– Associar aquesta instància a un procediment administratiu de la unitat.

– Afegir documents a la instància des de la unitat tramitadora o des d’altres unitats a les quals s’hagen sol·licitat.

– Generar un flux de treball sense eixir d’aquest entorn.

– Generar un expedient electrònic únic que continga tota la documentació.

Per a aprofitar les noves funcionalitats, només cal accedir a la gestió de les instàncies genèriques en e-Administració d’UACloud.

Les noves funcionalitats són molt intuïtives; a pesar d’això, t’hem preparat un manual d’usuari i un videotutorial explicatiu. A més, pots contactar amb l’Arxiu General per a dubtes funcionals (arxiu@ua.es, ext. 2409/9728) o amb el Servei d’Informàtica per a problemes tècnics.

Esperem que la nova versió de la instància genèrica permeta un treball més còmode i àgil a tota la comunitat universitària.

Alacant, 30 de gener de 2023

 —————————————————————————-

COMUNICADO SOBRE LA MEJORA DE LA INSTANCIA GENÉRICA

Actualmente la Universidad de Alicante se encuentra inmersa en un proceso de regulación de su normativa y de renovación de sus herramientas de gestión, destinado a reforzar los cambios de transformación digital que se están produciendo en la administración.

En este contexto, desde el pasado lunes 23 de enero se ha puesto en marcha una nueva versión de la instancia genérica que permitirá desarrollar los procedimientos administrativos plenamente en un entorno electrónico.

La nueva versión hace más cómoda y práctica la gestión de las instancias genéricas. A partir de ahora se puede:

– Asociar dicha instancia a un procedimiento administrativo de la unidad.

– Añadir documentos a la instancia desde la unidad tramitadora o desde otras unidades a las que se les hayan solicitado.

– Generar un flujo de trabajo sin salir de este entorno.

– Generar un expediente electrónico único que contenga toda la documentación.

Para aprovechar las nuevas funcionalidades, solo hay que acceder a la gestión de las instancias genéricas en e-Administración de UACloud.

Las nuevas funcionalidades son muy intuitivas; no obstante, hemos preparado un manual de usuario y un videotutorial explicativo. Además, se puede contactar con el Archivo General para dudas funcionales (arxiu@ua.es, ext. 2409/9728) o con el Servicio de Informática para problemas técnicos.

Esperamos que la nueva versión de la instancia genèrica permita un trabajo más cómodo y ágil a toda la comunidad universitaria.

Alicante, a 30 de enero de 2023