Coeficient provisional POI per activitat investigadora

A partir d’avui es poden consultar en UACloud Campus Virtual (Activitat Docent i Investigadora >> Activitat Investigadora >> Curs 2021-22) les dades que corresponen al coeficient investigador provisional del Pla d’Ordenació Integral (POI) per al període 2017-2021.

Recordem que aquestes dades han sigut obtingudes a partir dels mèrits migrats e incorporats (publicacions i congressos) en el currículum vitae del PORTAL INVESTIGADOR i de les bases de dades institucionals de la UA, i que el coeficient per activitat investigadora s’ha calculat d’acord amb el barem aprovat pel Consell de Govern de 29 d’abril de 2009 (BOUA 7 de maig de 2009).

S’obri un termini d’incidències que finalitzarà el pròxim 13 de març perquè les persones interessades puguen, si escau:

  1. a) Corregir els errors detectats en el seu currículum del PORTAL INVESTIGADOR.
  2. b) Comunicar les incidències sobre les dades que NO puguen ser esmenades directament pels mateixos investigadors o investigadores (per exemple, els procedents a les bases de dades institucionals de la UA).

Amb la finalitat de facilitar l’enviament de les incidències a la Unitat d’Avaluació de la Investigació (evaluacion.investigacion@ua.es), hi ha una icona que té forma de sobre a la dreta de cadascun dels apartats i registres, la qual permet generar un correu electrònic automàtic que ja inclou les dades relatives a l’apartat o el registre corresponent.

Una vegada resoltes les incidències es calcularà el coeficient definitiu, la qual cosa es comunicarà oportunament a tot el PDI per mitjà d’un correu electrònic.

Us agraïm la vostra col·laboració.

Vicerectorat d’Investigació