Favorits en UACloud

Dins de UACloud, en la secció “Les meues opcions”, disposem de la utilitat “Favorits”, que ens permet crear un repertori d’adreces web útils.

Recomanem que el PTGAS guarde sistemàticament totes les direccions importants per a executar les seues tasques quotidianes en Favorits.

Tindre en Favorits aquest corpus d’adreces web necessàries per al treball és molt útil quan no és possible utilitzar l’ordinador habitual del lloc de treball.

Servei d’Informàtica