Formulari de consultes, queixes i suggeriments d’accessibilitat digital / Formulario de consultas, quejas y sugerencias de accesibilidad digital

Bon dia,

Et recordem que tens a la teua disposició un formulari per a realitzar consultes, queixes i suggeriments sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils de la Universitat d’Alacant.
Entre altres coses, pots comunicar-nos coses com:
• El text és molt petit, el tipus de font és difícil de llegir o el contingut m’aclapara per la disposició.
• El contrast entre el color del text i del fons dificulta la lectura.
• El contingut no s’adapta bé a la pantalla del meu dispositiu.
• No puc accedir a certes funcionalitats per no ser compatible amb el meu dispositiu o tecnologia de suport.

Pots accedir al formulari des de: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/60

Les teues aportacions seran molt valuoses i ens ajudaran a construir un espai digital més accessible.

També et recordem que en la part inferior de les pàgines web de la UA tens un enllaç, Accessibilitat, on podràs trobar la declaració d’accessibilitat amb més informació sobre el compromís de la UA en matèria d’accessibilitat digital.

Moltes gràcies per la teua col·laboració.

Vicerectorat de Transformació Digital
Unitat d’Accessibilitat Digital

———————————————————————————————–

Buenos días,

Te recordamos que tienes a tu disposición un formulario para realizar consultas, quejas y sugerencias sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de la Universidad de Alicante.

Entre otras cosas, puedes comunicarnos cosas como:

  • El texto es muy pequeño, el tipo de fuente es difícil de leer o el contenido me abruma por su disposición.
    • El contraste entre el color del texto y del fondo dificulta la lectura.
    • El contenido no se adapta bien a la pantalla de mi dispositivo.
    • No puedo acceder a ciertas funcionalidades por no ser compatible con mi dispositivo o tecnología de apoyo.

Puedes acceder al formulario desde: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/60

Tus aportaciones serán muy valiosas y nos ayudarán a construir un espacio digital más accesible.

Así mismo, te recordamos que en la parte inferior de las páginas web de la UA tienes un enlace “Accesibilidad” donde encontrar la declaración de accesibilidad con más información sobre el compromiso de la UA en materia de accesibilidad digital.

Muchas gracias por tu colaboración.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Unidad de Accesibilidad Digital