Atenció amb els atacs de phishing / Atención con los ataques de phishing

Universitats i altres institucions han patit atacs greus que han compromès els sistemes i han bloquejat els serveis tecnològics. Aquests atacs utilitzen com a via d’entrada un correu electrònic que suplanta la identitat d’una persona o organisme (un administrador de correu, un banc, Hisenda, la universitat mateixa o un conegut). Ens conviden a usar un enllaç o obrir un fitxer adjunt per a fer una tasca suposadament pendent.

Compte amb els enllaços o adjunts que arriben per correu. Pots:

  • perdre la informació personal
  • comprometre els sistemes de la universitat
  • permetre l’accés amb el teu compte a molts serveis als quals accedim diàriament

Més informació en: https://si.ua.es/va/noticies/atencio-amb-els-atacs-de-phishing.html

Vicerectorat de Transformació Digital

_______

Universidades y otras instituciones han sufrido ataques graves que han comprometido sus sistemas y han bloqueado sus servicios tecnológicos. Estos ataques utilizan como vía de entrada un correo electrónico que suplantan la identidad de una persona u organismo (un administrador de correo, un banco, Hacienda, la propia universidad o un conocido). Nos invitan a utilizar un enlace o abrir un archivo adjunto para realizar una tarea supuestamente pendiente.

Cuidado con los enlaces o adjuntos que llegan por correo. Puedes:

  • perder tu información personal,
  • comprometer los sistemas de la universidad o
  • permitir el acceso con tu cuenta a los muchos servicios a los que accedemos diariamente.

Más información en: https://si.ua.es/es/noticias/atencion-con-los-ataques-de-phishing.html

Vicerrectorado de Transformación Digital