Gravacions Google Meet/Grabaciones Google Meet

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

A partir del 10 de gener de 2022, els organitzadors de les reunions en Google Meet deixaran de poder gravar-les. Des del mes de març de 2020, la llicència gratuïta de Google Workspace for Education que té la UA en els comptes GCloud disposava de funcions avançades que corresponen a llicències de pagament. Aquesta ampliació de funcions va ser activada de manera temporal per Google per a ajudar les institucions acadèmiques durant la pandèmia.

Les gravacions anteriors que hages guardat en la teua unitat de Google Drive no es veuran afectades per aquest canvi.

Si tens algun dubte, pots escriure’ns en https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/solicitud/9.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

____________
Estimada compañera,
Estimado compañero,

A partir del 10 de enero de 2022, los organizadores de las reuniones de Google Meet dejarán de poder grabarlas. Desde el mes de marzo de 2020, la licencia gratuita de Google Workspace for Education que tiene la UA en las cuentas GCloud disponía de funciones avanzadas que corresponden a licencias de pago. Esta ampliación de funciones fue activada de manera temporal por Google para ayudar a las instituciones académicas durante la pandemia.

Las grabaciones anteriores que hayas guardado en tu unidad de Google Drive no se verán afectadas por este cambio.

Si tienes alguna duda, puedes escribirnos en https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/solicitud/9.

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital