Nova consulta de l’expedient de formació i altres mèrits / Nueva consulta del expediente de formación y otros méritos

Estimada companya,
Estimat company,

La unitat de Formació i Internacionalització del PAS, juntament amb el Servei d’Informàtica, ha posat en marxa una nova pantalla de consulta de l’expedient de formació i altres mèrits.

S’incorpora la possibilitat d’ordenar i filtrar la informació arreplegada en aquest, així com exportar a Excel el contingut complet de l’expedient, garantint així a les persones usuàries, una gestió més transparent, accessible i operativa.
Pots accedir a aquesta pantalla a través d’UACloud > Formació > Expedient de Formació.
Esperem que siga del teu interés.

Una cordial salutació,
Formació i Internacionalització del PAS


Estimada compañera,
Estimado compañero,

La unidad de Formación e Internacionalización del PAS, junto con el Servicio de Informática, ha puesto en marcha una nueva pantalla de consulta del expediente de formación y otros méritos.

Se incorpora la posibilidad de ordenar y filtrar la información recogida en el mismo, así como exportar a Excel el contenido completo del expediente, garantizando así a las personas usuarias, una gestión más transparente, accesible y operativa.
Puedes acceder a esta pantalla a través de UACloud > Formación > Expediente de Formación.
Esperamos que sea de tu interés.

Un cordial saludo,
Formación e Internacionalización del PAS