Modificació del procés d’incorporació de mèrits a l’expedient de formació/Modificación del proceso de incorporación de méritos al expediente de formación

Estimada companya,
estimat company,

La Unitat de Formació i Internacionalització del PAS ha posat en marxa, juntament amb el Servei d’Informàtica, un nou procediment d’administració electrònica que facilitarà la incorporació de certificacions a l’expedient, substituint a la fins ara utilitzada Instància Genèrica.

Podràs trobar aquest nou desenvolupament en UACloud > eAdministració > Tràmits > Laborals > Incorporació de mèrits a l’expedient.

Així mateix, hem actualitzat en la nostra pàgina web l’apartat “Actualització del meu expedient de Formació” on podràs consultar els requeriments tècnics que han de complir les certificacions per a poder ser incorporades. Preguem llegiu amb atenció les indicacions a fi que el procés d’actualització siga el més eficient possible.

Esperem que siga del vostre interés.

Una cordial salutació,

Formació i Internacionalització del PAS
Servei de Selecció i Formació


Estimada compañera, estimado compañero,

La Unidad de Formación e Internacionalización del PAS ha puesto en marcha, junto con el Servicio de Informática, un nuevo procedimiento de administración electrónica que facilitará la incorporación de certificaciones al expediente, sustituyendo a la hasta ahora utilizada Instancia Genérica.

Podrás encontrar este nuevo desarrollo en UACloud > eAdministración > Trámites > Laborales > Incorporación de méritos al expediente.

Así mismo, hemos actualizado en nuestra página web el apartado “Actualización de mi expediente de Formación” en donde podrás consultar los requerimientos técnicos que deben cumplir las certificaciones para poder ser incorporadas. Rogamos leáis con atención las indicaciones a fin de que el proceso de actualización sea lo más eficiente posible.

Esperamos que sea de vuestro interés.

Un cordial saludo,

Formación e Internacionalización del PAS
Servicio de Selección y Formación