Els teus certificats en un QR / Tus certificados en un QR

Tens sempre a mà el mòbil? Ara també pots tenir sempre a mà els teus títols i certificats de la UA. A partir d’ara, quan generes un certificat en e-Administració (tant els nous com els ja generats), podràs descarregar un fitxer en format passbook amb un QR que es guarda en l’aplicació de cartera (wallet) del teu mòbil. Així podràs mostrar o compartir fàcilment el QR amb qui tu vulgues perquè es descarreguen els teus certificats en pdf.

Pots veure com funciona en aquest vídeo: https://vertice.cpd.ua.es/283079

Servei d’Informàtica

NOTA IMPORTANT: Per a poder tindre el teu títol amb codi QR en el teu mòbil, és imprescindible haver obtingut prèviament una còpia electrònica en la eAdministración. Més informació sobre l’obtenció de la còpia electrònica de títols en el següent enllaç: https://sa.ua.es/va/titulos/copia-electronica.html

 


¿Tienes siempre a mano el móvil? Ahora también puedes tener siempre a mano tus títulos y certificados de la UA. A partir de ahora, cuando generes un certificado en e-Administración (tanto los nuevos como los ya generados), podrás descargar un fichero en formato passbook con un QR que se guarda en la aplicación de cartera (wallet) de tu móvil. Así podrás enseñar o compartir fácilmente el QR con quien tú quieras para que se descarguen tus certificados en pdf.

Puedes ver cómo funciona en este vídeo: https://vertice.cpd.ua.es/283079

Servicio de Informática

NOTA IMPORTANTE: Para poder tener tu título con código QR en tu móvil, es imprescindible haber obtenido previamente una copia electrónica en la eAdministración. Más información sobre la obtención de la copia electrónica de títulos en el siguiente enlace: https://sa.ua.es/es/titulos/copia-electronica.html