Nova aplicació en UACloud: Accessibilitat

Des de la Unitat d’Accessibilitat Digital es posa a la disposició de la comunitat universitària la nova aplicació Accessibilitat, un conjunt d’eines informàtiques i recursos per a promoure l’Accessibilitat Digital en la UA.

Algunes d’aquestes eines i recursos són:

  • Comprovador d’Accessibilitat Digital: comprova si un lloc web és accessible simplement introduint la seua adreça web.
  • Comprovació de contrast entre colors i cerca de colors accessibles. Comprova si la combinació de color de text i fons compleix els requisits d’accessibilitat i, si no es compleixen, troba colors que sí que ho facen.
  • Generació de signatures de correu electrònic institucional accessible.
  • Vídeo tutorials de creació de documents digitals accessibles i tecnologies d’assistència
  • Plantilles per a la creació de continguts digitals accessibles.

Per una UA digital sense barreres, construïda entre totes les persones i per a tothom.

Accedir a l’Aplicació Accessibilitat en UACloud

Vicerectorat de Transformació Digital

Universitat d’Alacant