Ratllat de dades de caràcter personal

La Delegació de Protecció de Dades informa que el Servei d’Informàtica ha elaborat un procediment per a l’ofuscació/ratllat de dades de caràcter personal, el contingut del qual es pot consultar en aquest enllaç: https://si.ua.es/va/normativa/normativa/procediment-ofuscacio-de-dades-i-eliminacio-de-metadades.pdf.

Recomanem fer-ne ús quan necessiteu ofuscar dades de caràcter personal.

Delegació de Protecció de Dades