Aclariments i consells a l’ús i configuració del correu institucional… elaborats pel DCCIA

El Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial ha preparat una pàgina web sobre l’ús del correu i la pèrdua de missatges.

Recomanem la seua lectura, vàlida per a tots els membres de la comunitat universitària, per la claredat d’arguments i reflexions que exposa: https://web.ua.es/va/dccia/comunicats/us-i-configuracio-del-correu-institucional.html

Entre altres qüestions citem els següents paràgrafs:

El correu de la UA (acabat en @ua.es) proporciona en l’actualitat una bona estabilitat de servei i una capacitat d’emmagatzematge més que suficient per a cobrir una necessitat mitjana. Per contra, últimament, els proveïdors de correu externs a la UA, canvien amb freqüència les seues polítiques segons el seu interès, afectant les restriccions de seguretat, conveniència en el filtrat de spam, o la capacitat d’emmagatzematge segons tarifes, per exemple.

D’altra banda, la UA no pot garantir el lliurament i seguiment del correu que sale fóra de la seua xarxa, que pot ser filtrat, interceptat, o simplement perdut. La forma correcta de manar-se notificacions per correu electrònic entre membres de la UA és assegurant-se que els missatges no isquen a, o provinguen de, servidors aliens a la UA, com puguen ser els servidors dels nostres comptes privats. Hem de ser conscients que els comptes que la UA posa a la nostra disposició per a certs serveis contractats a proveïdors externs, com són les acabades en @mscloud.ua.es o @gcloud.ua.es són comptes externs a la UA del quals els servidors d’enviament i recepció estan fora de la xarxa de la UA, i té la mateixa consideració en aquest cas que qualsevol altre compte nostre particular, i no institucional.