Categories

Eixos Estratégics

Per a aconseguir els objectius, el projecte COPLA dividix les seues tasques en distints eixos estratègics. Cada un d’ells s’especialitza en unes tasques concretes que unides formen el projecte COPLA en si.

puzzle_ejes_va


Eixos Principals

  • Coneixement ObertAquest eix, seguint els principis de la Declaració de Berlín, s’encarrega de fomentar la recopilació, gestió i difusió dels coneixements en obert creats o depositats en la Universitat d’Alacant, tant en docència com en investigació. Per a això comptarà amb les ferramentes tecnològiques i els servicis adequats que permeten posar a disposició tant de la comunitat universitària com del públic en general les aportacions generades pels membres de la nostra Universitat.
  • Continguts ObertsAquest eix s’encarrega dels materials, documents i recursos educatius que es posen a disposició de la comunitat educativa de forma lliure. També s’encarrega de les solucions tecnològiques que fan possible esta filosofia.Subeixos
  • Formats Oberts
  • Programari LliureAquest eix s’ocupa de fomentar l’ús de programari lliure en la comunitat universitària. Per a això es doten als equips informàtics d’este tipus de programari, es proposen mètodes per a incentivar l’ús de programari lliure en la docència i es busquen aplicacions de programari lliure equivalents a algun programari propietari existent.Subeixos
  • Observatori Analitzar els resultats d’altres projectes de Programari Lliure i/o Coneixement Obert en diferents àmbits i proposar tecnologies o iniciatives que pogueren ser beneficioses per al projecte COPLA i atendre possibles dubtes sobre Programari Lliure a altres branques del COPLA o usuaris.
  • Difusió Per a portar la filosofia del Coneixement Obert i el Programari lliure a tota la comunitat universitària s’han plantejat diversos modes de difondre este missatge. Tota la informació rellevant es publica en la Web i a més cada any se celebren les Jornades COPLA en què es tracta de mostrar tant el que es fa dins de la universitat com fora sobre el Coneixement Obert i el Programari Lliure. A més s’aposta per la formació de la comunitat universitària en estos temes per mitjà de cursets i seminaris.Subeixos