Categories

Programari Lliure

Descripció:
Aquest eix s’ocupa de fomentar l’ús de programari lliure en la comunitat universitària. Per a això es doten als equips informàtics d’este tipus de programari, es proposen mètodes per a incentivar l’ús de programari lliure en la docència i es busquen aplicacions de programari lliure equivalents a algun programari propietari existent.

Subeixos:

 • Gestió i Administració d’Equips Informàtics
  Assessorar sobre sistemes per a la gestió i administració de clients informàtics per al seu ús amb programari lliure, així com proposar metodologies i ferramentes que faciliten la instal·lació i administració d’aules i/o grups de PCs. Els objectius concrets que es proposen abordar en esta línia de treball són:

  • Assessorar sobre sistemes per a la gestió i administració de clients informàtics per al seu ús amb programari lliure.
  • Proposar metodologies i ferramentes que faciliten la instal·lació i administració d’aules i/o grups de PCs.
  • Disseny i implementació d’infraestructures escalables de suport a la gestió de PCs, sempre dins de l’àmbit del programari lliure.
 • Xarxes Temàtiques d’Incentiu a l’ús del Programari Lliure en la Docència
  Fomentar l’ús de programari lliure en la docència i particularment en les classes pràctiques. Tot això per mitjà de la constitució de xarxes temàtiques per assignatures o grups d’elles que permeten per un costat estudiar i investigar l’oferta disponible del programari lliure d’aplicació directa a les assignatures de la xarxa; i d’un altre, analitzar el grau en què es podria aplicar l’oferta disponible a la docència específica de les assignatures.
 • Aplicacions del Programari Lliure
  Elaborar un mapa del programari que ara mateix s’esta emprant en la UA (pas, docència, investigació, etc…) i proposar alternatives lliures al programari propietari emprat.