Archivo de la Categoría “Aplicaciones Software Libre”

logoCeltx CeltX és una eina col·laborativa per a pre-producció de tot tipus de projectes audiovisuals: cinema, còmic, teatre, TV, etc.
CeltX es una herramienta colaborativa para pre-producción de todo tipo de proyectos audiovisuales: cine, cómic, teatro, TV, etc.

Lee el resto de esta entrada »

Comments Comments Off on CeltX

banner_lives LiVES és un editor de vídeo i eina de vídeo DJ fàcil d’usar. El seu maneig és similar a Windows Movie Maker. Està traduït parcialment al castellà.

LiVES es un editor de video y herramienta de video DJ fácil de usar. Su manejo es similar a Windows Movie Maker. Está traducido parcialmente al castellano.

Lee el resto de esta entrada »

Comments Comments Off on LiVES

superTux SuperTux és un joc 2D amb scroll vertical similar als jocs originals de Super Mario. Disposa de 26 nivells. Possible jugar mitjançant maneta de jocs o teclat.

SuperTux es un juego 2D con scroll vertical similar a los juegos originales de Super Mario. Dispone de 26 niveles. Posible jugar mediante joystick o teclado.

Lee el resto de esta entrada »

Comments Comments Off on SuperTux

7ziplogo 7-zip és una utilitat de compressió d’arxius. Té una gran capacitat de compressió sense perdre la qualitat. Suporta els formats més comuns de compressió com ZIP, RAR, ARJ, GZIP, TAR, etc. De manera que pot ser usat pràcticament amb qualsevol fitxer comprimit.

7-zip es una utilidad de compresión de archivos. Tiene una gran capacidad de compresión sin perder la calidad. Soporta los formatos más comunes de compresión como ZIP, RAR, ARJ, GZIP, TAR, etc. De manera que puede ser usado prácticamente con cualquier fichero comprimido.

Lee el resto de esta entrada »

Comments Comments Off on 7-Zip

gimp GIMP és una alternativa lliure a Adobe Photoshop. És un programa de manipulació d’imatges que va a permetre realitzar treballs com retocs fotogràfics i composició i publicació d’imatges.
GIMP es una alternativa libre a Adobe Photoshop. Es un programa de manipulación de imágenes que va a permitir realizar trabajos como retoques fotográficos y composición y publicación de imágenes.

Lee el resto de esta entrada »

Comments Comments Off on Gimp