Categories
Utilidades

7-Zip

7ziplogo 7-zip és una utilitat de compressió d’arxius. Té una gran capacitat de compressió sense perdre la qualitat. Suporta els formats més comuns de compressió com ZIP, RAR, ARJ, GZIP, TAR, etc. De manera que pot ser usat pràcticament amb qualsevol fitxer comprimit.

7-zip es una utilidad de compresión de archivos. Tiene una gran capacidad de compresión sin perder la calidad. Soporta los formatos más comunes de compresión como ZIP, RAR, ARJ, GZIP, TAR, etc. De manera que puede ser usado prácticamente con cualquier fichero comprimido.


Enllaços / Enlaces:

Disponible: Linux, Windows y otros

Captures / Capturas