Categories

Observatori

Responsable:
Hector Rico García

Descripció:
Analitzar els resultats d’altres projectes de Programari Lliure i/o Coneixement Obert en diferents àmbits i proposar tecnologies o iniciatives que pogueren ser beneficioses per al projecte COPLA i atendre possibles dubtes sobre Programari Lliure a altres branques del COPLA o usuaris.

Accions:

  • Creació d’un CM / pàgina web , on regularment s’exposarien les notícies o possibilitats que es troben dins del nostre àmbit.
  • Intentar crear un vincle amb la línia de Programari dins del COBLA per a poder crear un sistema de consultoria de Programari Lliure a departaments o seccions de la universitat que es plantegen un canvi a Programari Lliure ( viabilitat , possibles programes, fins a demostracions d’estos mateixos).
  • Organització de cursos i tallers.