Categories

Formació

Responsable:
Francisco Fernández Carrasco

Descripció:
Per a aconseguir la integració del Programari Lliure en els processos d’ensenyança-aprenentatge de la Universitat d’Alacant, a més del seu coneixement i acceptació per part del professorat i alumnat, és necessària la realització d’accions formatives sobre la seua utilització.

Accions:

  • Detecció de necessitats formatives del professorat / alumnat de la UA, relacionades amb programari lliure.
  • Accions formatives derivades de les necessitats detectades.
  • Empaquetatge dels continguts de les accions formatives anteriors en SCORM i IMS CP per a posar-los disponibles en la web.
  • Elaboració d’un llistat de tutorials, manuals, accions formatives en obert,… relacionat amb les aplicacions que es difonguen en la web de COPLA.