Categories

Difusió

Descripció:
Per a portar la filosofia del Coneixement Obert i el Programari lliure a tota la comunitat universitària s’han plantejat diversos modes de difondre este missatge. Tota la informació rellevant es publica en la Web i a més cada any se celebren les Jornades COPLA en què es tracta de mostrar tant el que es fa dins de la universitat com fora sobre el Coneixement Obert i el Programari Lliure. A més s’aposta per la formació de la comunitat universitària en estos temes per mitjà de cursets i seminaris.

Subeixos:

  • Web
    És el lloc Web del projecte dins de la Web institucional de la Universitat d’Alacant. Es tracta d’un racó on la gent pot trobar informació sobre el projecte COPLA així com de les seues iniciatives. Es tracta d’una Web participativa perquè els usuaris puguen opinar i millorar amb això el desenvolupament del projecte COPLA.
  • Jornades
    La Universitat d’Alacant organitza les Jornades pel Coneixement Obert i Programari Lliure de la Universitat d’Alacant (Jornades COPLA) amb l’objectiu de donar una màxima difusió possible i incentivar a la comunitat universitària l’ús del programari lliure i promocionar el coneixement obert. Estes jornades serviran per a conscienciar els membres de la Universitat perquè compartisquen els seus treballs o investigacions derivats del seu treball en la universitat, perquè facen ús de formats oberts per a l’intercanvi de documents i perquè utilitzen el programari lliure. Estan dirigides a la comunitat universitària, empresarial i a tot el públic en general interessat en el coneixement obert i programari lliure. Estes Jornades se celebren anualment en la Universitat d’Alacant. En les I Jornades COPLA es va voler mostrar a la Universitat d’Alacant el que s’estava realitzant en altres llocs. Les II Jornades COPLA es van estructurar entorn d’iniciatives de la pròpia Universitat d’Alacant en este àmbit i a més es va comptar amb conferències impartides per personalitats rellevants en l’àmbit del programari lliure invitades per l’organització. Actualment ja s’està treballant en la preparació de les III Jornades COPLA que volen orientar-se a mostrar quines aportacions pot oferir l’ús del programari lliure i del coneixement obert a l’entorn universitari.
  • Formació
    Per a aconseguir la integració del Programari Lliure en els processos d’ensenyança-aprenentatge de la Universitat d’Alacant, a més del seu coneixement i acceptació per part del professorat i alumnat, és necessària la realització d’accions formatives sobre la seua utilització.