Categories

Coneixement Obert

Responsables:

  • Juan José Bayona Giménez
  • José María García Avilés
  • Salvador Sánchez

Descripció:
Aquest eix, seguint els principis de la Declaració de Berlín, s’encarrega de fomentar la recopilació, gestió i difusió dels coneixements en obert creats o depositats en la Universitat d’Alacant, tant en docència com en investigació. Per a això comptarà amb les ferramentes tecnològiques i els servicis adequats que permeten posar a disposició tant de la comunitat universitària com del públic en general les aportacions generades pels membres de la nostra Universitat.

Accions:

  • Substitució progressiva del programari propietari per programari lliure en el Servici de Biblioteca de la UA
  • Creació d’una fonoteca utilitzant programari lliure. El Servici de Biblioteca administra una donació de més de 40.000 discos de vinil procedents de la cadena SER.
  • Manteniment i difusió del Reposador de la Universitat d’Alacant (RUA)