Categories

Què és COPLA?

El projecte COPLA (Coneixement Obert i Programari Lliure a la Universitat d’Alacant) és una iniciativa del Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa de la Universitat d’Alacant, que naix amb la idea d’impulsar iniciatives per a promoure el coneixement obert i el programari lliure.

És un conjunt d’intencions, que aposta per una lliure distribució del coneixement. Des d’este projecte es pretenen desenvolupar múltiples iniciatives per a donar a conéixer i fomentar el coneixement obert i l’ús del programari lliure en l’entorn de la universitat.

Objectius
El projecte COPLA tindrà com a principal objectiu la difusió del coneixement obert, en general, i del programari lliure, en particular. Els seus principals objectius són:

 • Promoure els valors que fomenta el coneixement obert com la col·laboració, compromís i solidaritat.
 • Fomentar canvis, no sols en l’àmbit tecnològic i metodologia de treball, sinó també fomentar canvis de filosofia en estudiants i personal de la universitat.
 • Realitzar convenis de col·laboració per a recolzar el coneixement obert.
 • Fomentar l’ús de formats oberts i programari lliure en estudiants i professors. Promovent el seu ús per a la docència i investigació.
 • Augmentar el coneixement sobre formats oberts i programari lliure.
 • Recolzar la difusió del coneixement. Promoure el desenvolupament del coneixement obert i del programari lliure per part d’alumnes i personal, per a que publiquen per mitjà de llicències lliures les seues investigacions i treballs.

Iniciatives
Per a aconseguir estos objectius, el projecte COPLA posarà en marxa una sèrie d’iniciatives:

 • Desenvolupament de campanyes informatives per a donar a conéixer el coneixement obert i els avantatges que comporta el seu ús i distribució.
 • Suport a esdeveniments relacionats amb la promoció del coneixement obert i programari lliure.
 • Fomentar convenis de col·laboració amb altres universitats, institucions, empreses, etc. per al suport d’iniciatives relacionades amb la distribució de coneixement i formats oberts.
 • Organització i desenvolupament de cursos, seminaris, jornades i congressos per a promocionar el coneixement obert i l’ús de programari lliure.
 • Disposar d’un espai en la Web corporativa de la Universitat d’Alacant on recolzar el coneixement obert i el programari lliure, amb llistes de aplicacions equivalents a les aplicacions propietàries, materials de formació i suport de programari lliure i catàleg d’aplicacions lliures per a descarregar.
 • Suport a tallers per a alumnes, PDI i PAS que ajuden a la instal·lació de programari lliure.
 • Promoure l’ús del programari lliure, amb la distribució, entre estudiants i personal de la universitat, d’aplicacions lliures.
 • Treballar coordinadament amb els distints centres de la universitat per a adaptar estes iniciatives a totes les titulacions.
 • Creació d’un consell per a l’assessorament dels usuaris de programari lliure.

Fases del projecte COPLA
Les accions a dur a terme des del projecte COPLA es dividixen en diferents fases, cada una d’elles composta d’un conjunt d’iniciatives.

Fase 0 (Any 2005)

 • Llançament del projecte COPLA.
 • Creació d’un portal Web institucional per a la distribució de coneixement obert i programari lliure.
 • Organització i desenvolupament de les “I Jornades pel Coneixement Obert i Programari Lliure a la Universitat d’Alacant”.
 • Desenvolupament d’iniciatives per a donar a conéixer el projecte COPLA a alumnes i personal de la universitat d’Alacant, a altres universitats i a la societat alacantina en general.
 • Creació d’un consell per a l’assessorament dels usuaris de programari lliure.

Fase 1 (Any 2006)

 • Desenvolupament d’iniciatives per a promoure el coneixement obert.
 • Desenvolupament d’iniciatives per a promoure l’ús del programari lliure entre alumnes i personal de la universitat.
  • Creació d’un catàleg d’aplicacions lliures.
  • Distribució d’aplicacions lliures d’ús general.
 • Desenvolupament de seminaris, cursos i tallers de formació.
  • Cursos d’aplicacions lliures generals.
  • Seminaris de formació en Linux.
 • Instal·lació d’aplicacions lliures alternatives en aules de la universitat.
 • Fase 2 (Anys 2007 – 2008)

  • CContinuació de la campanya de conscienciació, difusió i formació sobre formats oberts i programari lliure.
  • Substitució progressiva d’aplicacions propietàries amb alternatives lliures.
  • Migració a Linux d’algunes aules d’ús lliure de la universitat.