Categories
Jornadas COPLA

V Jornadas COPLA (2009)

CartelCOPLA09 Les V Jornades pel Coneixement Obert i Programari Lliure de la Universitat d’Alacant es celebraran els dies 12 i 13 de novembre del 2009 en el saló d’actes de l’Escola Politècnica Superior. La inscripció a les V Jornades COPLA és gratuïta, però amb l’objectiu de conéixer el nombre d’assistents i poder organitzar adequadament les jornades és necessària la inscripció.
Web de las V Jornadas

Las V Jornadas por el Conocimiento Abierto y Software Libre de la Universidad de Alicante se celebrarán los días 12 y 13 de noviembre de 2009 en el salón de actos de la Escuela Politécnica Superior. La incripción a las V Jornades COPLA es gratuita, pero con el objetivo de conocer el número de asistentes y poder organizar adecuadamente las jornadas es necesaria la inscripción.
Web de les V Jornades

Categories
Jornadas COPLA

IV Jornadas COPLA

Cartel08 Les IV Jornades pel Coneixement Obert i Programari Lliure de la Universitat d’Alacant es van celebrar els dies 20 i 21 de novembre del 2008 en el saló d’actes de l’Escola Politècnica Superior. Les IV Jornades COPLA pretenen ser la consolidació d’este projecte, fomentant sobretot la participació de tota la universitat en el mateix.
Web IV Jornades

Las IV Jornadas por el Conocimiento Abierto y Software Libre de la Universidad de Alicante se celebraron los días 20 y 21 de noviembre de 2008 en el salón de actos de la Escuela Politécnica Superior. Las IV Jornadas COPLA pretenden ser la consolidación de este proyecto fomentando sobre todo la participación de toda la universidad en
el mismo.
Web IV Jornadas

Categories
Jornadas COPLA

III Jornada COPLA (2007)

cartel07 Les III Jornades pel Coneixement Obert i Programari Lliure de la Universitat d’Alacant es van celebrar els dies 22 i 23 de novembre del 2007 en el saló d’actes de l’Escola Politècnica Superior. Les III Jornades COPLA tracten d’ensenyar les aportacions del coneixement obert i el programari lliure a les universitats.
Web III Jornades

Las III Jornadas por el Conocimiento Abierto y Software Libre de la Universidad de Alicante se celebraron los días 22 y 23 de noviembre de 2007 en el salón de actos de la Escuela Politécnica Superior. Las III Jornades COPLA tratan de enseñar las aportaciones del conocimiento abierto y el software libre a las universidades.
Web III Jornadas

Categories
Jornadas COPLA

II Jornadas COPLA (2006)

Cartel06 Les II Jornades pel Coneixement Obert i Programari Lliure de la Universitat d’Alacant es van celebrar els dies 9 i 10 de novembre del 2006 en el saló d’actes de l’Escola Politècnica Superior. Estes II Jornades COPLA es van estructurar entorn d’iniciatives de la pròpia Universitat d’Alacant en este àmbit i a més es va comptar amb conferències impartides per personalitats rellevants en l’àmbit del programari lliure invitades per l’organització.
Web II Jornades

Las II Jornadas por el Conocimiento Abierto y Software Libre de la Universidad de Alicante se celebraron los días 9 y 10 de noviembre de 2006 en el salón de actos de la Escuela Politécnica Superior. Estas II Jornadas COPLA se estructuraron en torno a iniciativas de la propia Universidad de Alicante en este ámbito y además se contó con conferencias impartidas por personalidades relevantes en el ámbito del software libre invitadas por la organización.
Web II Jornadas

Categories
Jornadas COPLA

I Jornadas COPLA (2005)

CARTEL Les I Jornades pel Coneixement Obert i el Programari Lliure de la Universitat d’Alacant són una iniciativa del projecte COPLA del Vice-rectorat de Tecnologia i Innovació Educativa. L’objectiu d’aquestes jornades és donar a conéixer i fomentar l’ús del coneixement obert en general i del programari lliure com una part important d’aquest. Aquestes jornades s’han celebrat en la Universitat d’Alacant els dies 24 i 25 de novembre del 2005.
Web I Jornades

Las I Jornadas por el Conocimiento Abierto y el Software Libre de la Universidad de Alicante son una iniciativa del proyecto COPLA del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. El objetivo de estas jornadas es dar a conocer y fomentar el uso del conocimiento abierto en general y del software libre como una parte importante de éste. Estas jornadas se han celebrado en la Universidad de Alicante los días 24 y 25 de Noviembre de 2005.
Web I Jornadas