Categories

Gestió i Administració d’Equips Informàtics

Responsable
Juan Antonio Gil Martínez-Abarca

Descripció:
Assessorar sobre sistemes per a la gestió i administració de clients informàtics per al seu ús amb programari lliure, així com proposar metodologies i ferramentes que faciliten la instal·lació i administració d’aules i/o grups de PCs. Els objectius concrets que es proposen abordar en esta línia de treball són:

  • Assessorar sobre sistemes per a la gestió i administració de clients informàtics per al seu ús amb programari lliure.
  • Proposar metodologies i ferramentes que faciliten la instal·lació i administració d’aules i/o grups de PCs.
  • Disseny i implementació d’infraestructures escalables de suport a la gestió de PCs, sempre dins de l’àmbit del programari lliure.

Accions:

  • Ja realitzat: Incorporació al nivell 2 (linux + windows) de totes les aules d’informàtica de la UA excepte les de lliure accés de la biblioteca i aulari I i les de les seus (estes a no dependre només de la UA, estan en una situació complicada). S’està intentat passar al nivell 2 les aules de lliure accés de biblioteca i aulari I, però hi ha el problema de l’aplicació de control de la TIU pel que no hi ha seguretat que açò estiga acabat per a les pròximes jornades.
  • Creació de l’aula COPLA d’accés lliure, situada en l’edifici Politècnica I, amb 25 llocs de treball de nivell 5: sistema operatiu Linux (distribució Ubuntu) i gestionada amb ferramentes de programari lliure.