Categories

Xarxes Temàtiques d’Incentiu a l’ús del Programari Lliure en la Docència

Responsables:
Fernando Torres Medina

Descripció:
Fomentar l’ús de programari lliure en la docència i particularment en les classes pràctiques. Tot això per mitjà de la constitució de xarxes temàtiques per assignatures o grups d’elles que permeten per un costat estudiar i investigar l’oferta disponible del programari lliure d’aplicació directa a les assignatures de la xarxa; i d’un altre, analitzar el grau en què es podria aplicar l’oferta disponible a la docència específica de les assignatures.

Accions:
Llançar i gestionar una convocatòria d’ajudes per a la creació de xarxes tecnològiques d’introducció de Programari Lliure en assignatures