Categories

Aplicacions del Programari Lliure

Responsable:
Antonio Corbí

Descripció:
Elaborar un mapa del programari que ara mateix s’esta emprant en la UA (pas, docència, investigació, etc…) i proposar alternatives lliures al programari propietari emprat.

Accions:
Tabular les dades arreplegades en treball de camp al llarg del curs passat i presentar-los de forma comprensible.