Categories
Diseño Gráfico

Gimp

gimp GIMP és una alternativa lliure a Adobe Photoshop. És un programa de manipulació d’imatges que va a permetre realitzar treballs com retocs fotogràfics i composició i publicació d’imatges.
GIMP es una alternativa libre a Adobe Photoshop. Es un programa de manipulación de imágenes que va a permitir realizar trabajos como retoques fotográficos y composición y publicación de imágenes.

Enllaços / Enlaces:

Disponible: Linux, Windows, Mac

Capturse / Capturas