Categories
General

Arranquen les V Jornades COPLA

CartelCOPLA09 Enguany les V Jornades COPLA se celebraran els dies 12 i 13 de novembre de 2009. Les inscripcions s’obriran en breu.


Este año las V Jornadas COPLA se celebrarán los días 12 y 13 de noviembre de 2009. Las inscripciones se abrirán en breve.

Categories
General

Jornades sobre “Sistema d’Informació Geogràfica en Programari Lliure: gvSIG”

Dilluns 18 de maig del 2009 a les 10h en el Saló d’Actes de l’Aulari II. gvSIG és un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) en Programari Lliure impulsat per la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat. Es tracta d’una ferramenta capaç de manejar i analitzar cartografia -o informació geoespacial, com és més correcte cridar-la hui en dia- orientada a professionals tècnics que necessiten donar solució a problemes en què el factor geogràfic entra en joc.


Lunes 18 de mayo de 2009 a las 10h en el Salón de Actos del Aulario II. gvSIG es un Sistema de Información Geográfica (SIG) en Software Libre impulsado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat. Se trata de una herramienta capaz de manejar y analizar cartografía -o información geoespacial, como es más correcto llamarla hoy en día- orientada a profesionales técnicos que necesitan dar solución a problemas en los que el factor geográfico entra en juego.

Categories
General

Richard Stallman. CAMON Alacant

L’espai CAMON d’Alacant portarà a Richard Stallman el pròxim 12 de maig a les 17:00h. “Richard Stallman parlarà sobre les metes i la filosofia del moviment del Programari Lliure, l’estat i la història del sistema operatiu GNU, el qual conjuntament amb el nucli Linux ara és utilitzat per desenes de milions d’usuaris de tot el món”


El espacio CAMON de Alicante traerá a Richard Stallman el próximo 12 de mayo a las 17:00h. “Richard Stallman hablará sobre las metas y la filosofía del movimiento del Software Libre, el estado y la historia del sistema operativo GNU, el cual conjuntamente con el núcleo Linux ahora es utilizado por decenas de millones de usuarios de todo el mundo”

Categories
General

Materials del curso on-line de OpenOffice

A continuació presentem una taula amb els materials que s’utilitzen en el curs on-line “de MSOffice a OpenOffice.org”.

Perquè siguen interoperables i puguen ser reutilitzats per altres institucions i plataformes (LMS), s’han empaquetat, d’una banda, seguint l’especificació IMS Content Packaging 1.1.4 i, per una altra, seguint alguns dels paràmetres del model de referència SCORM v.1.2

El empaquetament s’ha realitzat utilitzant Reload Editor i, en ambdós casos, s’ha utilitzat la versió IMS Metadata 1.2.4.

Materials a continuació: