Categories
General

Materials del curso on-line de OpenOffice

A continuació presentem una taula amb els materials que s’utilitzen en el curs on-line “de MSOffice a OpenOffice.org”.

Perquè siguen interoperables i puguen ser reutilitzats per altres institucions i plataformes (LMS), s’han empaquetat, d’una banda, seguint l’especificació IMS Content Packaging 1.1.4 i, per una altra, seguint alguns dels paràmetres del model de referència SCORM v.1.2

El empaquetament s’ha realitzat utilitzant Reload Editor i, en ambdós casos, s’ha utilitzat la versió IMS Metadata 1.2.4.

Materials a continuació: