Categories
General

Ignacio Jiménez Raneda. Sí.

cas val

Com sabeu, avui 18 d’abril finalitza el període de la campanya electoral i, per tant, ja no puc continuar rebent els vostres comentaris a través del blog. Gràcies a tots els que haveu participat i gràcies també a tots els que us haveu connectat en algun moment, encara que no heu escrit res. Estic enormement satisfet ja que la participació ha sigut molt alta, tot superant les meues expectatives i desbordant-me en alguns moments a causa de l’estretor del calendiari electoral. Tot i això, la meua intenció ha sigut respondre-vos a tots amb la major brevetat possible.
El resultat ha sigut molt satisfactori i les vostres propostes formen, des d’avui, part del meu programa electoral. Només em queda demanar-vos que el dia 22 digueu amb mi:
Sí als estudiants,
Sí al professorat,
Sí al personal d’administració i serveis
Sí a aquesta UniversitatComo sabéis, hoy 18 de abril finaliza el período de campaña electoral, y por tanto ya no puedo seguir recibiendo vuestros comentarios a través del blog. Gracias a todos los que habéis participado, y gracias también a todos los que os hayáis conectado en algún momento al mismo, aun sin haber escrito nada. Estoy enormemente satisfecho ya que la participación ha sido muy alta, superando mis expectativas y desbordándome en algunos momentos debido al apretado calendario electoral. A pesar de ello, mi intención ha sido responderos a todos con la mayor brevedad posible.
El resultado ha sido muy satisfactorio y vuestras demandas forman, desde hoy, parte de mi programa electoral. Sólo me resta pediros que el día 22 digáis conmigo:
Sí a los estudiantes,
Sí al profesorado,
Sí al personal de administración y servicios,
Sí a esta Universidad.

By ijraneda

Nascut a Alagó (Saragossa) en 1951. Casat i amb dos fills. Va cursar ciències polítiques, econòmiques i comercials a la Universitat de València. Llicenciat en la secció de Ciències Econòmiques l’any 1973. En 1978 va obtenir el grau de doctor en ciències econòmiques i es va incorporar a l'antic Col•legi Universitari (CEU). Integrat a la Universitat d'Alacant des de la seua creació, va obtenir la plaça de catedràtic d'universitat, en l'Àrea de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, l’any 1986. La seua activitat investigadora s'ha centrat sobretot en el camp de la microeconomia, en particular en models d'economia internacional i en l'anàlisi de models lineals d'equilibri general. En 2004 fou escollit rector de la Universitat d'Alacant, per àmplia majoria, càrrec que ha ocupat fins a la seua petició voluntària de cessament per a concórrer a les actuals eleccions.

Nacido en Alagón (Zaragoza) en 1951. Casado y con dos hijos. Cursó Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en la Universidad de Valencia. Licenciado en la sección de Ciencias Económicas en 1973. En 1978 obtuvo el grado de doctor en Ciencias Económicas y se incorporó al antiguo Colegio Universitario (CEU). Integrado en la Universidad de Alicante desde el momento de su creación, obtuvo la plaza de Catedrático de Universidad en el área de Fundamentos del Análisis Económico. Su actividad investigadora se ha centrado sobre todo en el campo de la Microeconomía, en particular en modelos de economía internacional y en el análisis de modelos lineales de equilibrio general. En 2004 fue elegido Rector de la Universidad de Alicante, por amplia mayoría, cargo que ha desempeñado hasta su petición voluntaria de cese para concurrir a las actuales elecciones.