Categories
General

Ignacio Jiménez Raneda. Sí.

cas val

Com sabeu, avui 18 d’abril finalitza el període de la campanya electoral i, per tant, ja no puc continuar rebent els vostres comentaris a través del blog. Gràcies a tots els que haveu participat i gràcies també a tots els que us haveu connectat en algun moment, encara que no heu escrit res. Estic enormement satisfet ja que la participació ha sigut molt alta, tot superant les meues expectatives i desbordant-me en alguns moments a causa de l’estretor del calendiari electoral. Tot i això, la meua intenció ha sigut respondre-vos a tots amb la major brevetat possible.
El resultat ha sigut molt satisfactori i les vostres propostes formen, des d’avui, part del meu programa electoral. Només em queda demanar-vos que el dia 22 digueu amb mi:
Sí als estudiants,
Sí al professorat,
Sí al personal d’administració i serveis
Sí a aquesta UniversitatComo sabéis, hoy 18 de abril finaliza el período de campaña electoral, y por tanto ya no puedo seguir recibiendo vuestros comentarios a través del blog. Gracias a todos los que habéis participado, y gracias también a todos los que os hayáis conectado en algún momento al mismo, aun sin haber escrito nada. Estoy enormemente satisfecho ya que la participación ha sido muy alta, superando mis expectativas y desbordándome en algunos momentos debido al apretado calendario electoral. A pesar de ello, mi intención ha sido responderos a todos con la mayor brevedad posible.
El resultado ha sido muy satisfactorio y vuestras demandas forman, desde hoy, parte de mi programa electoral. Sólo me resta pediros que el día 22 digáis conmigo:
Sí a los estudiantes,
Sí al profesorado,
Sí al personal de administración y servicios,
Sí a esta Universidad.

Categories
General

Ignacio Jiménez Raneda. Sí.

cas val

Ignacio Jiménez Raneda
He decidit presentar la meua candidatura per a optar a la reelecció a Rector de la Universitat d’Alacant i, en primer lloc, vull agrair-vos el suport i la confiança que heu dipositat en mi durant aquests anys en els quals he ocupat el càrrec.
Els anys esdevenidors perfilen un panorama universitari ple de canvis complexos, però necessaris, per a portar a terme el procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Hem iniciat el camí i sé que, després d’aquests últims anys al capdavant de la nostra Universitat, la meua candidatura està preparada per a afrontar amb il•lusió i garanties de solvència, aquest període de transcendental importància per al futur.
Els nous reptes als quals ha d’enfrontar-se la Universitat exigeixen canvis imprescindibles per a arribar a una posició d’avantguarda dins de l’àmbit universitari. Per açò estic convençut que hem d’afrontar aquest procés de canvi amb una mentalitat oberta, lluny d’argumentacions estereotipades, de manera que siguem capaços de veure-hi una oportunitat de futur, l’adequada gestió del qual, ens permetrà seguir ocupant les primeres posicions de les universitats espanyoles i europees.
Em sent orgullós d’aquesta Universitat i de les persones que formem part de la comunitat universitària. Trenta anys d’existència han convertit a la Universitat d’Alacant en una institució reconeguda mundialment malgrat la seua joventut. Els qui pertanyem a ella sempre ens hem caracteritzat per mirar sense por cap al futur. Tenim caràcter propi i aquest és el model d’universitat que defensem i que desglossem detalladament en el nostre programa electoral.
La candidatura que us presente està integrada per un equip jove, però alhora amb la solidesa acadèmica i professional necessària. Els seus integrants procedeixen de diferents centres de la nostra Universitat. Estic plenament convençut que l’equip que m’acompanya és el més adequat per a fer realitat el projecte que presente a la vostra consideració. Es tracta d’un grup de persones amb gran capacitat de treball, amb experiència en gestió, amb voluntat integradora, amb ànim de diàleg i, el que no és menys important, que comparteix l’entusiasme per contribuir a fer realitat un projecte d’universitat amb vocació de futur. Tot això em permet afirmar que he aconseguit el propòsit que em va animar des del principi: configurar un equip equilibrat, dialogant i representatiu, com mereix i correspon a la nostra Universitat.
Aspire que compartiu el projecte que trobareu desenvolupat en el programa publicat en la web de la meua candidatura .
Per a acabar vull fer-vos saber que el projecte que presente està obert a la participació, necessita la implicació activa de tota la comunitat universitària i té el ferm propòsit d’incorporar totes aquelles inquietuds, col•laboracions i contribucions que puguen servir per a millorar la nostra Universitat.
Per això, us anime que em feu arribar les vostres propostes pel mitjà que estimeu oportú.
Espere tenir la vostra confiança el dia 22 i així seguir treballant per la Universitat que volem, per aquesta Universitat.

Moltes gràcies

Ignacio Jiménez RanedaHe decidido presentar mi candidatura para optar a la reelección a Rector de la Universidad de Alicante y, en primer lugar, quiero agradeceros el apoyo y la confianza que habéis depositado en mí durante estos años en los que he ocupado el cargo.

Los años venideros perfilan un panorama universitario plagado de cambios complejos, pero necesarios, para llevar a cabo el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Hemos iniciado el camino y sé que, tras estos últimos años al frente de nuestra Universidad, mi candidatura está preparada para afrontar con ilusión y garantías de solvencia, este periodo de trascendental importancia para el futuro.

Los nuevos retos a los que debe enfrentarse la Universidad exigen cambios imprescindibles para alcanzar una posición de vanguardia dentro del ámbito universitario. Por esto estoy convencido de que hemos de afrontar este proceso de cambio con una mentalidad abierta, lejos de argumentaciones estereotipadas, de forma que seamos capaces de ver en ellos una oportunidad de futuro, cuya adecuada gestión, nos permitirá seguir ocupando las primeras posiciones de las universidades españolas y europeas.

Me siento orgulloso de esta Universidad y de las personas que formamos parte de la comunidad universitaria. Treinta años de existencia han convertido a la Universidad de Alicante en una institución reconocida mundialmente pese a su juventud. Quienes pertenecemos a ella siempre nos hemos caracterizado por mirar al futuro. Tenemos carácter propio y ese es el modelo de universidad que defendemos y que desglosamos detalladamente en nuestro programa electoral.

La candidatura que os presento está integrada por un equipo joven, pero a la vez con la solidez académica y profesional necesaria. Sus integrantes proceden de diferentes centros de nuestra Universidad. Estoy plenamente convencido de que el equipo que me acompaña es el más adecuado para hacer realidad el proyecto que presento a vuestra consideración. Se trata de un grupo de personas con gran capacidad de trabajo, con experiencia en gestión, con voluntad integradora, con ánimo de diálogo y, lo que no es menos importante, que comparte el entusiasmo por contribuir a hacer realidad un proyecto de universidad con vocación de futuro. Todo ello me permite afirmar que he conseguido el propósito que me animó desde el principio: configurar un equipo equilibrado, dialogante y representativo, como merece y corresponde a nuestra Universidad.

Aspiro a que compartáis el proyecto que encontraréis desarrollado en el programa publicado en la web de mi candidatura.

Para terminar quiero haceros saber que el proyecto que presento está abierto a la participación, necesita la implicación activa de toda la comunidad universitaria y tiene el firme propósito de incorporar todas aquellas inquietudes, colaboraciones y contribuciones que puedan servir para mejorar nuestra Universidad. Por ello, os animo a que me hagáis llegar vuestras propuestas por el medio que estiméis oportuno.

Espero tener vuestra confianza el día 22 y así seguir trabajando por la Universidad que queremos, por esta Universidad.

Muchas gracias
Ignacio Jiménez Raneda