Les observacions de Cavanilles: dos-cents anys després

Les observacions de Cavanilles és una obra clàssica entre la bibliografia de caràcter valenciana per als que busquen dades vàlides i segures sobre qüestions concretes de totes les matèries recollides al llarg d’aquesta obra; però també per als que volen saber un poc de les terres valencianes de fa dos segles, ja que és un llibre que ofereix una visió completa i detallada d’aquell temps.

Aquestes qualitats del seu treball, el qual és el més conegut que va tenir, a donat lloc a reeditacions, mencions, i en aquest cas a l’edició què presenta Bancaixa. Aquests volums què ofereix Bancaixa han obert una operació fins al moment inèdita, amb descripcions, dades i imatges del present, establint així una comparació global i particular, què posa en coneixement la realitat valenciana actual.

Per tant, amb aquestes obres es conmemora el dos-cents cinquanta aniversari del naixement de Cavanilles i els dos-cents anys de la publicació del primer volum d’aquest llibre; i per altra banda aporta un major coneixement de la vida i dels treballs del naturalista.

Llavors s’ofereix un recorregut per la seua vida, s’estudien detingudament les anotacions del seu diari (encara inèdit), es tracten diversos aspectes biogràfics del botànic, i per últim i amb més extensió la seua obra, amb comparacions de l’actualitat.

Primer volum

LACARRA, Julio; SÁNCHEZ Ximo; JARQUE Francesc. Libro primero. Las observaciones de Cavanilles doscientos años después. Edición Bancaja 1995. 301 pp.nº1; ISBN: 84-88715-24-2.

Segon volum

LACARRA, Julio; SÁNCHEZ Ximo; JARQUE Francesc. Libro segundo. Las observaciones de Cavanilles doscientos años después. Edición Bancaja 1995. 321 pp.nº2; ISBN: 84-88715-56-0.

Tercer volum

LACARRA, Julio; SÁNCHEZ Ximo; JARQUE Francesc. Libro tercero. Las observaciones de Cavanilles doscientos años después. Edición Bancaja 1995. 263 pp.nº3; ISBN: 84-88715-63-3.

Quart volum

LACARRA, Julio; SÁNCHEZ Ximo; JARQUE Francesc. Libro cuarto. Las observaciones de Cavanilles doscientos años después. Edición Bancaja 1995. 512 pp.nº4; ISBN: 84-88715-97-8.

Posted in LLibres | Tagged , , | 2 Comments

Fuentes cartográficas de las Observaciones sobre el Reyno de Valencia de A.J. Cavanilles

FAUS PRIETO, Alfredo. En torno a las fuentes cartográficas de las Observaciones sobre el Reyno de Valencia de A.J. Cavanilles. Cuadernos de geografía.1997. nº62. Pp. 511-535. ISSN: 0210-086X.

Els apunts que va prendre el naturalista A.J.Cavanilles al recòrrer el regne de València, i reconeguts a les seues Observaciones; aquestos apunts manuscrits estan dipositats actualment en el Real jardín botánico de Madrid.

En aquest article s’estudien les vistes, plans i mapes conservats, així com els documents que els acompanyen, amb la fi de completar les dades que ja es tenien sobre les fonts cartogràfiques utilitzades durant eixos anys per Cavanilles.

Podem trobar aquest article en pdf ací.

Posted in Articles de revistes | Tagged , | Leave a comment

Rasgos Climáticos, aliviar y vegetación en tierras valencianas a través de la mirada de Cavanilles

MARCO MOLINA, Juan Antonio. Rasgos Climáticos, aliviar y Vegetación en tierras valencianas a través de la mirada de Cavanilles. Estudios Geográficos. Vol. 67, Nº 260. 2006.Pp. 105-140. ISSN: 0014-1496

En aquest article es fa una interpretació del contingut bioclimàtic de les observacions de Cavanilles, les quals permeten plantejar una caracterització de les terres valencianes. Aquesta diferenciació resulta de la utilització d’espècies vegetals com el garrofer i l’olivera com indicadors de les condicions tèrmiques.

Posted in Articles de revistes | Tagged | Leave a comment

Reflexiones didácticas en el bicenternario de Cavanilles, per Sequeiros

SEQUEIROS, Leandro. Las ideas geológicas de Antonio José Cavanilles (1745-1804). Reflexiones didácticas en el bicenternario de su fallecimiento. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.2003. Vol.11, Núm. 1. ISSN: 1132-9157.

El bicentenari de la mort del botànic i naturalista valencià Cavanilles, és l’ocasió per a presentar algunes reflexions didàctiques que ajuden a incorporar a l’aula la seua figura, els seus plantejaments, la seua visió de la dinàmica de la Terra, les seues idees dels fòssils i altres aspectos. Alguns textos recollits de la seua obra més interessant per a nosaltres “Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reyno de Valencia” ajudaran al professorat de Ciències de la Terra, comenta Sequeiros.

Posted in Articles de revistes | Tagged , | Leave a comment

Apuntes sobre orquídeas ibéricas

BENITO AYUSO, Javier. Apuntes sobre orquídeas ibéricas II. Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava. 2003-2004. Vol. 18-19. Pp 95-110. ISSN: 0214-915X.

L’article de Benito Ayuso, inclou algunes novetats de la familia Orchidaceae en la Península Ibèrica, com espècies del gènere Epipactis: E. exilis i E. leptochila.

Per a documentar-se sobre la localització, l’autor ha tingut que documentar-se, per exemple amb el nostre protagonista del blog i el seu llibre, del qual es pot extraure informació sobre els diversos estudis d’orquídies de la Península, i amb major rigorositat del País Valencià.

Posted in Articles de revistes | Tagged | Leave a comment

Les divisions territorials valencianes als ulls de Cavanilles

TORRES FAUS, Francesc. Les divisions territorials valencianes a les Observaciones de Cavanilles. Cuadernos de Geografía. 1997. Nº62, pp. 303-318.

A.J. Cavanilles estructura les Observaciones segons el criteri geogràfic i d’acord amb els seus interessos botànics. A pesar de tot, la seua obra ens aporta moltes noticies sobre les divisions territorials valencianes del s.XVIII. Aquestes fan referència a les fronteres del regne i, sobretot, als termes municipals.

Posted in Articles de revistes | Tagged | Leave a comment

La flora valenciana

SANZ ELORZA, Mario; Guillot Ortiz, Daniel; Deltoro, Vicente. Botánica complutensis. La flora aloctona de la Comunidad Valenciana. 2011. Volumen 35, 97pp. ISSN: 0214-4565.

Aquest article és una continuació de treballs anteriors de la flora alóctona de diferents comunitats d’Espanya. Els autors s’han documentat, a part com bé diuen, de les seues pròpies observacions i experiències, i de referències bibliogràfiques com les del botànic valencià Cavanilles.

Parlen sobre de les espècies naturals de la regió, i de les invasores. Destaquen el bon clima valencià, capaç d’arreplegar una gran varietat de plantes que no pertanyen al mateix.

 

Posted in Articles de revistes | Leave a comment

Observaciones del Reyno de Valencia (CD)

Observaciones del Reyno de Valencia [Recurso electrónico]. Antonio José Cavanilles. Ed: Faximil.Universitat d’Alacant.2001. ISBN:8493185132.

Aquest recurs electrònic es tracta d’un CD que conté els estudis al llarg de la vida i obra de Cavanilles. Se’ns mostren els vaitges que va fer junt a les observacions botàniques, altres sobre el regne mineral, la geografia, agricultura… . Aquest CD és una eïna interessant d’informació sobre l’autor i l’obra, del qual hi tenim 4 còpies en diferents biblioteques a la UA; però també el podem aconseguir en alguna tenda, via online o altres universitats, per exemple la UV.

Posted in Recursos electrònics | Tagged , | Leave a comment

Història del Calp Antic

ORTOLÀ TOMÁS, Andrés. Historia del Calpe antiguo. [en línea]. 2012 [26-12-2012 // 22:00]. Disponible en http://historiadecalp.net/index.htm

Aquesta pàgina és de la localitat de Calp, del qual Andrés Ortolà Tomás és l’administrador i creador. La pàgina ha sigut premi 9 d’octubre de cultura al 2011; inclou temes geomorfològics, demogràfics, històrics, geogràfics… . Tant per a aquest lloc com per a moltes necessitats històriques i de més, el llibre de Cavanilles ha servit de font importantíssima per a la documentació històrica i per qualsevol estudi o investigació de les matèries que comporta.

Posted in Recursos electrònics | Leave a comment

La botánica valenciana a finales del período ilustrado (1786-1914)

SENDRA MOCHOLÍ, Cristina. La botánica valenciana a finales del período ilustrado (1786-1914). Ed: Universitat de València.València.2003. ISBN: 9788469307595.

Aquesta tesi mostra la nombrosa varietat de plantes i coneixements sobre plantes què, procedents dels diversos territoris colonials espanyols, influiren en la València de finals del segle XVIII i principis del XIX, i clar, l’autor amb la major producció impresa sobre plantes de la seua època es Cavanilles, una referència vital per exemple, per a un treball d’investigació com és aquesta tesi. Al llibre del qual parlem en aquest blog és on recull tota aquesta la informació general sobre la botànica valenciana.

Posted in Recursos electrònics | Tagged , | Leave a comment

La mineria y mineralogía del Reino de Valencia a finales del periodo ilustrado

CASANOVA HONRUBIA, Juan Miguel. La mineria y mineralogía del Reino de Valencia a finales del periodo ilustrado (1746-1808). Ed: Universitat de València.València.2009. ISBN: 9788437076454.

Aquesta monografia es tracta d’una tesi, la qual s’especialitza en la mineralogia del Regne de València entre els segles XVIII i XIX. L’autor destaca al botànic valencià Antonio José Cavanilles i altres personatges pels seus treballs i publicacions, ja que són les primeres fonts impreses amb informació de primera mà sobre la mineria i mineralogia valenciana de la que disposem, i han sigut les principals referències utilitzades per la resta dels autors fins a la segona meitat del s.XIX.

Posted in Recursos electrònics | Tagged , , | Leave a comment

Volums Observació regne València

CAVANILLES, Antonio José. Observaciones sobre la Historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, Volumen 1. Observaciones sobre la Historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia [en línea]. Madrid: Imprenta Real, 1795, 236pp. [26-12-2012].

Disponible en : http://books.google.es/books/about/Observaciones_sobre_la_Historia_natural.html?hl=es&id=LXn6RJoXM-UC

CAVANILLES, Antonio José. Observaciones sobre la Historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, Volumen 2. Observaciones sobre la Historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia [en línea]. Madrid: Imprenta Real, 1797, 338pp. [26-12-2012].

Disponible en: http://books.google.es/books?id=hA5JAAAAcAAJ&hl=es&source=gbs_similarbooks

A través d’aquestos enllaços en Google>Llibres  podem accedir-hi als volums del llibre de Cavanilles en format pdf, del qual tenim l’opció de llegir o imprimir, o desgarregar-nos-el. Aquesta ferramenta que ens proporciona google és de gran ajuda, tant per a l’obtenció del llibre sense tindre que anar a comprar-lo, o per a tindre’l a qualsevol magatzem electrònic per a fer ús d’ell quan es vulga, per exemple per a fer consultes.

Posted in LLibres, Recursos electrònics | Tagged , , , , | Leave a comment