Nuevo sistema de Preguntas y Respuestas en Vértice / Nou sistema de Preguntes i Respostes en Vèrtex

Con esta nueva herramienta, Vértice posibilita que los usuarios puedan hacer preguntas a los dueños de los vídeos de Vértice. Esto representa una gran mejora ya que puede usarse también en las retransmisiones en directo de tal forma que la audiencia remota de un determinado evento puede ahora hacerle preguntas a los ponentes y que estos contesten fácilmente.

En esta página se describe el funcionamiento de esta nueva herramienta: https://si.ua.es/es/vertice/guia-de-uso/sistema-de-preguntas-y-respuestas.html

 

 

————————————————————————————

Nou sistema de Preguntes i Respostes en Vértice

Amb aquesta nova eina, Vèrtex possibilita que els usuaris puguen fer preguntes als amos dels vídeos de Vèrtex. Això representa una gran millora ja que pot usar-se també en les retransmissions en directe de tal forma que l’audiència remota d’un determinat esdeveniment pot ara fer-li preguntes als ponents i que aquests contesten fàcilment.

En aquesta pàgina es descriu el funcionament d’aquesta nova eina: https://si.ua.es/va/vertice/guia-d-us/sistema-de-preguntes-i-respostes.html

 

 

Decàleg de seguretat del correu electrònic

«1. No òbriga cap enllaç ni descarregue cap fitxer adjunt procedent d’un correu electrònic que presente qualsevol símptoma o patró fora del considerat normal o habitual.

2. No confie únicament en el nom del remitent. L’usuari haurà de comprovar que el propi domini del correu rebut és de confiança. Si un correu procedent d’un contacte conegut sol·licita informació inusual contacte amb el mateix per telèfon o una altra via de comunicació per a corroborar la legitimitat d’aquest.

3. Abans d’obrir qualsevol fitxer descarregat des del correu assegure’s de l’extensió i no es fie per la icona associada a aquest.

4. No habilite les macros dels documents ofimàtics fins i tot si el propi fitxer així ho sol·licita.

5. No ha de fer-se clic en cap enllaç que sol·licite dades personals ni bancàries.

6. Tinga sempre actualitzat el sistema operatiu, les aplicacions ofimàtiques i el navegador (incloent els plugins/extensions instal·lats).

7. Utilitze eines de seguretat per a mitigar exploits de manera complementària al programari antivirus.

8. Evite fer clic directament en qualsevol enllaç des del propi client de correu. Si l’enllaç és desconegut és recomanable cercar informació del mateix en motors de cerca com Google o Bing.

9. Utilitze contrasenyes robustes per a l’accés al correu electrònic. Les contrasenyes hauran de ser periòdicament renovades. Si és possible utilitze doble autenticació.

10. Xifre els missatges de correu que continguen informació sensible

Font: Correu electrònic. Informe de bones pràctiques
CCN-CERT – Centre Criptológic Nacional
Edició: maig de 2021

 

 

Decálogo de seguridad del correo electrónico – CCN

«1.  No abra ningún enlace ni descargue ningún fichero adjunto procedente de un correo electrónico que presente cualquier síntoma o patrón fuera de lo considerado normal o habitual.

2.  No confíe únicamente en el nombre del remitente. El usuario deberá comprobar que el propio dominio del correo recibido es de confianza. Si un correo procedente de un contacto conocido solicita información inusual contacte con el mismo por teléfono u otra vía de comunicación para corroborar la legitimidad del mismo.

3.  Antes de abrir cualquier fichero descargado desde el correo asegúrese de la extensión y no se fíe por el icono asociado al mismo.

4.  No habilite las macros de los documentos ofimáticos incluso si el propio fichero así lo solicita.

5.  No debe hacerse clic en ningún enlace que solicite datos personales ni bancarios.

6.  Tenga siempre actualizado el sistema operativo, las aplicaciones ofimáticas y el navegador (incluyendo los plugins/extensiones instalados).

7.  Utilice herramientas de seguridad para mitigar exploits de manera complementaria al software antivirus.

8.  Evite hacer clic directamente en cualquier enlace desde el propio cliente de correo. Si el enlace es desconocido es recomendable buscar información del mismo en motores de búsqueda como Google o Bing.

9.  Utilice contraseñas robustas para el acceso al correo electrónico. Las contraseñas deberán ser periódicamente renovadas. Si es posible utilice doble autenticación.

10.  Cifre los mensajes de correo que contengan información sensible

Fuente: Correo electrónico. Informe de buenas prácticas
CCN-CERT – Centro Criptológico Nacional
Edición: mayo de 2021

 

La UA renova Webmail / La UA renueva webmail

L’entorn de correu Webmail s’ha renovat amb la finalitat de millorar-ne les prestacions.

La versió anterior es mantindrà fins al setembre de 2021.

En aquesta pàgina pots veure una descripció de les principals funcionalitats del nou Webmail: https://si.ua.es/va/cau/correo/webmail.html

S’ha duplicat la grandària de les bústies i s’estudia la possibilitat de futures ampliacions.

L’accés a Webmail s’ha integrat en la pàgina inicial d’UACloud.

 

Amb aquesta nova versió de Webmail canvia també el servei de Consigna, que es troba en UACloud dins de l’app de Correu, juntament amb les Llistes de correu i l’accés al Webmail.

Agrairem que ens feu arribar els vostres dubtes, consultes o possibles incidències: https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/Create/?id=9&dato41=UACLOUD&idioma=va

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

————————————–

El entorno de correo webmail ha sido renovado con el fin de mejorar sus prestaciones.

La versión anterior se mantendrá hasta septiembre de 2021.

En esta página puedes ver una descripción de las principales funcionalidades del nuevo webmail: https://si.ua.es/es/cau/correo/webmail.html

Se ha duplicado el tamaño de los buzones y se está estudiando la posibilidad de futuras ampliaciones.

El acceso a webmail se ha integrado en la página inicial de UACloud.

Con esta nueva versión de webmail cambia también el servicio de Consigna, que se encuentra en UACloud dentro de la app de Correo, junto con las Listas de correo y el propio acceso al webmail.

Agradeceremos que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas o posibles incidencias: https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/Create/?id=9&dato41=UACLOUD

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

 

¡ATENCIÓN! ¡Cuidado con los ataques de phishing!

En la actualidad, una de las mayores amenazas que estamos sufriendo las Administraciones Públicas son los ataques de Phishing a través del correo electrónico. La finalidad de estos ataques puede ser, bien para acceder y robar información sensible de estas organizaciones, bien para encriptar el sistema con el fin de solicitar dinero para recuperar dicha información.

En Internet podemos encontrar mucha información con el fin de detectar estos ataques de Phishing, pero uno de los que más nos ha gustado es que ha realizado el INCIBE y que a continuación adjuntamos los enlaces

Están diseñados para que sean muy gráficos y sencillos de entender, y que recomendamos que consultéis.

Phishing - Incibe

https://www.incibe.es/aprendeciberseguridad/phishing

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/tematicas/phishing

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/phishing-no-muerdas-el-anzuelo

Saludos

Miguel Ángel Alcaraz, Técnico de soporte y asistencia a usuarios.

Descobreix les tecnologies accessibles / Descubre las tecnologías accesibles

Des de la Unitat d’Accessibilitat Digital posem a la disposició de la comunitat universitària una sèrie de videotutorials sobre tecnologies accessibles, amb la finalitat que descobriu com la tecnologia pot facilitar-vos l’accés i l’ús de l’ordinador, i també com adaptar-lo a les vostres necessitats.

Entre altres coses, podreu:

 • Configurar i ampliar els elements de Windows (text, punter, cursor, àrees…).
 • Dictar i controlar mitjançant veu els programes de Windows.
 • Transcripció de veu a text amb l’aplicació TAL.
 • Usar el magnificador de pantalla de Windows i comprovar com accedeix una persona amb baixa visió als continguts.
 • Usar el lector de pantalla NVDA en Windows per a conèixer com utilitza un ordinador una persona cega.

Accedeix als vídeos en:

https://web.ua.es/va/accesibilidad/tecnologies-accessibles/video-tutorials-de-tecnologies-accessibles.html

Esperem que us servisquen d’ajuda i, qualsevol qüestió, podeu contactar amb nosaltres.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

Unitat d’Accessibilitat Digital


Desde la Unidad de Accesibilidad Digital ponemos a disposición de la comunidad universitaria una serie de vídeo tutoriales sobre tecnologías accesibles, con la finalidad de que descubras cómo la tecnología puede facilitarte el acceso y uso de tu ordenador, así como adaptarlo a tus necesidades.

Entre otras cosas, podrás:

 • Configurar y ampliar los elementos de Windows (texto, puntero, cursor, áreas…).
 • Dictar y controlar mediante voz los programas de Windows.
 • Transcribir de voz a texto con la aplicación TAL.
 • Usar el magnificador de pantalla de Windows y comprobar cómo accede una persona con baja visión a los contenidos.
 • Usar el lector de pantalla NVDA en Windows para conocer cómo utiliza un ordenador una persona ciega.

Accede a los videos en:

https://web.ua.es/es/accesibilidad/tecnologias-accesibles/video-tutoriales-de-tecnologias-accesibles.html

Esperamos que te sirvan de ayuda y, cualquier cuestión, puedes contactar con nosotros.

Un saludo.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Unidad de Accesibilidad Digital

Nou tutorial audiovisual / MOODLE: Nuevo tutorial audiovisual

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

Des del Servei d’Informàtica, en col·laboració amb l’ICE, s’ha preparat un tutorial en format audiovisual de la plataforma Moodle UA.

Esperem et resulte d’utilitat en el disseny de les teues assignatures i/o cursos.

Moodle UA: https://si.ua.es/va/moodle/

Atentament,

Vicerectorat de Transformació Digital

————————————————————————————–
Estimada compañera,
Estimado compañero,

Desde el Servicio de Informática, en colaboración con el ICE, se ha preparado un tutorial en formato audiovisual de la plataforma Moodle UA.
Esperamos te resulte de utilidad en el diseño de tus asignaturas y/o cursos.

Moodle UA: https://si.ua.es/es/moodle/

Atentamente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Docència dual i Aula Virtual – Docencia dual y Aula Virtual

L’Aula Virtual s’uneix a les aplicacions com Google Meet o Microsoft Teams que la Universitat d’Alacant posa a disposició dels docents per a vehicular la docència online. En la nova targeta Docència dual d’UACloud podràs accedir a l’Aula Virtual per a la teua assignatura o podràs enllaçar, amb un parell de clics, a una sessió de Google Meet o Microsoft Teams que tingues creada.


El Aula Virtual se une a las aplicaciones como Google Meet o Microsoft Teams que la Universidad de Alicante pone a disposición de los docentes para vehicular la docencia online. En la nueva tarjeta Docencia dual de UACloud podrás acceder al Aula Virtual para tu asignatura o podrás enlazar, con un par de clics, a una sesión de Google Meet o Microsoft Teams que tengas creada.

 

 

 

Ampliación de la conectividad WIFI

Se ha ampliado la cobertura de la red wifi de la Universidad en los espacios exteriores desde los Aularios I y II, Ciencias Sociales, Biblioteca General, Club social I y II, Facultad de Económicas y Centro de Control de Seguridad.

Esta mejora permite realizar el recorrido desde los Aularios I y II a la parada de autobuses provincial con cobertura wifi.

Así se facilita el acceso a los recursos informáticos al aire libre.

Además, también se ha realizado un acuerdo con la Villa Universitaria que permite la conexión a la red wifi eduroam de la Villa con las credenciales de la universidad.

 

¿Cómo identificar los casos más habituales de phising?

El phishing es una estafa cibernética que afecta a nuestra seguridad digital. Tras la campaña de concienciación que la UA lanzó en colaboración con el INCIBE en noviembre, continuamos proporcionándoos herramientas para no caer en esta estafa.

Podéis aprender a identificar los casos más habituales de phishing con un juego breve y entretenido que ha preparado Google en Phishing Quiz: https://phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es.

En caso de duda ante un correo electrónico sospechoso, podéis contactar con el CAU (cv@ua.es o 965909393).

 

Pots detectar quan t'estan enganyant?

 

Com identificar els casos més habituals de phishing?

El phishing és una estafa cibernètica que afecta la nostra seguretat digital. Després de la campanya de conscienciació que la UA va llançar en col·laboració amb l’INCIBE al novembre, continuem proporcionant-vos eines per a no caure en aquesta estafa.

Podeu aprendre a identificar els casos més habituals de phishing amb un joc breu i entretingut que ha preparat Google en Phishing Quiz: https://phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es.

I recordeu que, en cas de dubte davant d’un correu electrònic sospitós, podeu contactar amb el CAU (cv@ua.es o 965909393).

 

Pots detectar quan t'estan enganyant?

 

Nuevo trámite electrónico: Solicitud para oposiciones del PAS

La administración electrónica ha incorporado el trámite que permitirá solicitar la participación en las convocatorias de oposiciones del Personal de Administración y Servicios.

Solicitud de oposiciones para el PAS: Convocatorias

 

El importe de la tasa a pagar se autocompleta una vez seleccionada la convocatoria pertinente entre las que estén convocadas en un momento dado.

 

Solicitud de oposiciones para el PAS

Si el solicitante ya dispone de documentos en otros expedientes registrados en la Sede Electrónica de la UA, podrá incorporarlos automáticamente, sin necesidad de volver a cargarlos.

El tamaño máximo de todo el conjunto de documentos es de 50 Mb.

 

Solicitud de oposiciones para el PAS: Declaración

Este nuevo trámite agilizará notablemente la presentación de instancias y la gestión de convocatorias que en algunos casos pueden tener una participación masiva.

 

 

 

Vértice – Videostreaming: Gestió de ponents i contractes de cessió de drets per a les emissions en directe per internet

Des del 17 de desembre de 2019, Vèrtex compta amb una funcionalitat nova en la sol·licitud de retransmissions d’esdeveniments per internet (si.ua.es/videostreaming). Es tracta de la gestió de ponents i de contractes de cessió de drets d’autor i d’imatge. Gràcies a aquesta nova funcionalitat, els usuaris que sol·liciten la retransmissió d’un esdeveniment (videostreaming), podran afegir els ponents que participen en aquest esdeveniment i a més gestionar de manera senzilla els contractes de drets d’autor i d’imatge que han de signar abans de participar en l’activitat.

Cada vegada és més important comptar amb el contracte de cessió de drets i d’imatge signat pels ponents abans de gravar-los i/o emetre’ls per internet però la seua gestió era molt complexa. Aquest nou mòdul permet al sol·licitant enviar-li els contractes als ponents, facilitar-los el lliurament i emmagatzemar-los amb la sol·licitud per si en un futur és necessari recuperar-los.

Aquesta actualització respon també a la Normativa de Serveis Multimèdia publicada l’any passat: https://si.ua.es/va/normativa/normativa.html

Pots trobar l’ajuda sobre aquest nou mòdul en la web d’ajuda de Vèrtex: https://si.ua.es/va/vertice/guia-d-us/gestio-de-ponents-i-contractes-de-cessio-de-drets.html

 

Gestión de ponentes

 

Vértice – Videostreaming: Gestión de ponentes y contratos de cesión de derechos para las emisiones en directo por internet

Desde el 17 de diciembre de 2019, Vértice cuenta con una funcionalidad nueva en la solicitud de retransmisiones de eventos por internet (si.ua.es/videostreaming). Se trata de la gestión de ponentes y de contratos de cesión de derechos de autor y de imagen. Gracias a esta nueva funcionalidad, los usuarios que soliciten la retransmisión de un evento (videostreaming), podrán añadir los ponentes que participan en dicho evento y además gestionar de forma sencilla los contratos de derechos de autor y de imagen que han de firmar antes de participar en la actividad.

Cada vez es más importante contar con el contrato de cesión de derechos y de imagen firmado por los ponentes antes de grabarlos y/o emitirlos por internet pero su gestión era muy compleja. Este nuevo módulo permite al solicitante enviarle los contratos a los ponentes, facilitarles la entrega y almacenarlos con la solicitud por si en un futuro es necesario recuperarlos.

Esta actualización responde también a la Normativa de Servicios Multimedia publicada el año pasado: https://si.ua.es/es/normativa/normativa.html

Puedes encontrar la ayuda sobre este nuevo módulo en la web de ayuda de Vértice: https://si.ua.es/es/vertice/guia-de-uso/gestion-de-ponentes-y-contratos-de-cesion-de-derechos.html

 

Gestión de ponentes

 

 

Quan he sospitar d’un missatge de correu electrònic i com he d’actuar?

Quan he de sospitar d’un missatge de correu electrònic?

 

Les pautes que t’oferim són pistes per a detectar el phishing, però no garanteixen que es puga identificar al 100%. Cal tenir en compte que qualsevol dels punts següents pot servir per a alertar-nos, sense necessitat que concórreguen tots.

 

 • És un correu que no esperes ni té cap relació amb la teua activitat professional o personal. No l’òbrigues.
 • El missatge et demana dades personals (comptes bancaris, iniciar sessió, número del mòbil …). No proporciones mai dades personals en resposta a un correu sense assegurar-te abans que la petició és real.

 • L’adreça de correu que envia el missatge és estranya (adreces amb lletres i números barrejats, dominis poc habituals o no relacionats amb la nostra activitat…). No l’òbrigues.

 • Conté un enllaç abreujat. Verifica abans on et porta aquest enllaç usant http://www.getlinkinfo.com/.

 

 • Conté un enllaç amb un text que no coincideix amb l’adreça a la qual apunta quan hi passem el ratolí o conté un botó que si passem el cursor per damunt apunta a una adreça estranya, com en la imatge. No l’òbrigues.

 

 • Està molt mal redactat (és una mala traducció o no té sentit en alguns fragments).

 • T’ofereix avantatges o beneficis inversemblants o t’amenaça.

En tot cas, si dubtes, posa’t en contacte amb el Servei d’Informàtica escrivint a soporte@ua.es. Si ens reenvies el correu el podrem analitzar i detectar campanyes d’atac. Així podrem prendre mesures preventives per a la resta de comunitat universitària. 

Fonts: 

Kit de concienciación. Phishing, Incibe y CRUE.

Conoce a fondo qué es el phishing, OSI.

¿Cómo reconocer un mensaje de tipo phishing?, OSI.

¿Cuándo debo sospechar de un mensaje de correo y cómo debo actuar?

¿Cuándo debo sospechar  de un mensaje de correo electrónico?

 

Las pautas que te ofrecemos son pistas para detectar el phishing, pero no garantizan que se pueda identificar al 100%. Hay que tener en cuenta que cualquiera de los puntos siguientes puede servir para alertarnos, sin necesidad de que concurran todos.

 

 • Es un correo que no esperas ni tiene ninguna relación con tu actividad profesional o personal. No lo abras.
 • El mensaje te pide datos personales (cuentas bancarias, iniciar sesión, número del móvil…). No proporciones nunca datos personales en respuesta a un correo sin cerciorarte antes de que la petición es real.

 • La dirección de correo que envía el mensaje es extraña (direcciones con letras y números mezclados, dominios poco habituales o no relacionados con nuestra actividad…). No lo abras.

 

 • Contiene un enlace cuyo texto no coincide con la dirección a la que apunta cuando pasamos el ratón o contiene un botón que al pasar el cursor por encima apunta a una dirección extraña, como en la imagen. No lo abras. 

 

 • Está muy mal redactado (es una mala traducción o no tiene sentido en algunos fragmentos)

 • Te ofrece ventajas o beneficios inverosímiles o te amenaza.

En todo caso, ante la menor duda, ponte en contacto con el Servicio de Informática, escribiendo a soporte@ua.es. Si nos reenvías el correo lo podremos analizar y detectar campañas de ataque. Así podremos tomar medidas preventivas para el resto de comunidad universitaria. 

Fuentes: 

Kit de concienciación. Phishing, Incibe y CRUE.

Conoce a fondo qué es el phishing, OSI.

¿Cómo reconocer un mensaje de tipo phishing?, OSI.

Atac simulat de phishing en la Universitat d’Alacant

Per què?

El passat 14 de novembre la Universitat d’Alacant va iniciar una campanya de conscienciació en ciberseguretat. L’inici d’aquesta campanya el va marcar un correu electrònic enviat al professorat i al PAS, amb l’assumpte “Comunicado del Vicerrectorado de Asuntos Laborales”. El missatge, que imitava algunes característiques dels missatges de phishing, contenia  un enllaç a un document suposadament relacionat amb la promoció laboral. No obstant això, aquest enllaç enviava a una pàgina web en la qual s’informava sobre la campanya de conscienciació i es donaven pautes per a evitar el phishing.

 

Aquesta campanya, promoguda per l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) i la Conferència de Rectors de les Universitats espanyoles (CRUE), es completarà amb materials de consulta i activitats de formació al llarg dels pròxims mesos.

 

Com podem estar alerta?

Els missatges de phishing es poden detectar en la majoria dels casos per un o diversos elements. En aquest atac simulat, hi havia quatre pistes que ens podien fer sospitar que es tractava d’un missatge simulat:

 1. El remitent era un Vicerectorat inexistent. Si rebem un missatge d’un usuari desconegut o inexistent, com era el cas, hem de recelar del missatge.
 2. Els missatges institucionals de la UA es remeten en valencià i castellà.
 3. La redacció del missatge era poc concreta. Els missatges de phishing menys elaborats solen tenir redaccions i terminologia bastant genèriques.
 4. L’enllaç contenia una adreça acurtada. No totes les adreces acurtades impliquen un perill, però se solen usar en els missatges de phishing per a emmascarar adreces que, d’una altra manera, ens alertarien.

 

Tens dubtes?

Si tens dubtes quan reps un missatge, no faces clic en els enllaços i mai facilites les teues dades. Aprofita l’ajuda que t’oferim des del CAU en el Servei d’Informàtica i consulta’ns:  soporte@ua.es o 965 90 9393. Estarem encantats d’ajudar-te.

 

Com pots saber-ne més?

Pots consultar el kit de conscienciació de l’INCIBE: https://si.ua.es/va/servicios/seguridad/incibe-kit-de-conscienciacio.html.

A més, prompte anunciarem les accions formatives que durem a terme per a millorar la teua ciberseguretat. Mentrestant, hem publicat una entrada per a ajudar-te a detectar els correus de phishing: “Quan he de sospitar d’un missatge de correu electrònic i com he d’actuar?”. I també pots seguir-nos en les xarxes socials per a estar al dia en ciberseguretat.

 

Herramientas para comprobar que un enlace es seguro: Virus Total y Getlinkinfo

¿Cómo podemos verificar si una página web es segura?

Podemos utilizar Virus Total, servicio gratuito a través de una página web, que permite analizar archivos y URL sospechosas, facilitando la detección de todo tipo de malware. Virus Total comprueba, con prácticamente todos los antivirus del mercado, si esa página es o no fiable.

www.virustotal.com

Entre las tres opciones que nos ofrece, vamos a seleccionar la revisión de URL (Search or scan a URL).

Continue reading “Herramientas para comprobar que un enlace es seguro: Virus Total y Getlinkinfo”

Si eres usuario de Vértice, te interesa catalogar cuidadosamente tus materiales multimedia

La correcta catalogación de cualquier material multimedia aumenta su visibilidad y difusión.

Es conveniente cuidar los campos básicos:

 • Título: descriptivo y singular.
 • Resumen:  detallado y específico.
 • Palabras clave: bien seleccionadas y exhaustivas.
 • Fecha de grabación.
 • Ramas de conocimiento.

Una buena catalogación mejora el posicionamiento y la visibilidad por medio de los buscadores de contenidos de la red.

En esta página se detallan las “Recomendaciones para mantenimiento de ficheros de Vértice“.

Vértice enviará notificaciones automatizadas cuando se detecte que se puede mejorar la catalogación de un material audiovisual ya publicado.

 

Catalogación de materiales en Vértice

 

Si tienes cualquier duda acerca de como catalogar alguno de tus materiales en Vértice, escríbenos a vertice@ua.es e intentaremos ayudarte.

 

 

Si eres usuari de Vértice, t’interessa catalogar amb cura els teus materials multimèdia

Aconseguiràs que el material siga més visible (estarà millor posicionat en els cercadors de continguts de la xarxa) i, per tant, tindrà més difusió.

Recorda cuidar els camps bàsics:

 • Títol: descriptiu i singular
 • Resum: detallat i específic
 • Paraules clau: ben seleccionades i exhaustives
 • Data de gravació
 • Branques de coneixement

Segueix les “Recomanacions per a manteniment de fitxers de Vértice“.

Si la catalogació dels materials que ja has publicat es pot millorar, Vértice t’ajudarà a detectar-ho enviant-te una notificació.

Catalogación de materiales en Vértice

 

Si tens qualsevol dubte sobre com catalogar algun dels teus materials en Vértice, escriu-nos a vertice@ua.es i intentarem ajudar-te.

 

Ataque simulado de phising en la Universidad de Alicante

Ataque simulado de phishing en la Universidad de Alicante

¿Por qué?

El pasado 14 de noviembre la Universidad de Alicante inició una campaña de concienciación en ciberseguridad. El inicio de esta campaña lo marcó un correo electrónico enviado al profesorado y al PAS, con el asunto “Comunicado del Vicerrectorado de Asuntos Laborales”. El mensaje, que imitaba algunas características de los mensajes de phishing, contenía  un enlace a un documento supuestamente relacionado con la promoción laboral. Sin embargo, este enlace enviaba a una página web en la que se informaba sobre la campaña de concienciación y se daban pautas para evitar el phishing.

 

Esta campaña, promovida por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (CRUE), se completará con materiales de consulta y actividades de formación a lo largo de los próximos meses.

 

¿Cómo estar alerta?

Los mensajes de phishing se pueden detectar en su mayoría por uno o varios elementos. En el caso de este ataque simulado, había cuatro pistas que nos podían hacer sospechar de que se trataba de un mensaje simulado:

 

 

 1. El remitente era un Vicerrectorado inexistente. Si recibimos un mensaje de un usuario desconocido o inexistente, como era el caso, debemos recelar del mensaje.
 2. Los mensajes institucionales de la UA se remiten en valenciano y castellano.
 3. La redacción del mensaje era poco concreta. Los mensajes de phishing menos elaborados suelen tener redacciones y terminología bastante genéricas.
 4. El enlace contenía una dirección acortada. No todas las direcciones acortadas implican un peligro, pero se suelen usar en los mensajes de phishing para enmascarar direcciones que, de otra manera, nos alertarían.

 

¿Tienes dudas?

Si tienes dudas al recibir un mensaje, no pinches en los enlaces y nunca facilites tus datos. Aprovecha la ayuda que te ofrecemos desde el CAU en el Servicio de Informática y consúltanos: soporte@ua.es o 965 90 9393. Estaremos encantados de ayudarte.

 

¿Cómo puedes saber más?

Puedes consultar el kit de concienciación del INCIBE: https://si.ua.es/es/servicios/seguridad/incibe-kit-de-concienciacion.html.

Además, pronto anunciaremos las acciones formativas que llevaremos a cabo para mejorar tu ciberseguridad. Mientras tanto, hemos publicado una entrada para ayudarte a detectar los correos de phishing: “¿Cuándo debo sospechar de un correo electrónico?”. Y también puedes seguirnos en las redes sociales para estar al día en ciberseguridad.

 

Datos de capacidad y créditos computables del curso 2019/2020

Estimada compañera / Estimado compañero:

Desde hoy viernes 18 de octubre de 2019, se pueden consultar en UACloud (Actividad Docente e Investigadora > Actividad docente) los datos individuales de capacidad y horas/créditos computables que el departamento le ha asignado en el curso 2019/20, conforme figuran en Universitas XXI. La introducción de los datos en Universitas XXI comprende la asignación, para cada actividad (teoría, prácticas, etc.), del encargo docente (en créditos), el horario y el aula correspondientes.

La actual dedicación del profesorado está establecida en créditos LOU. Puesto que la equivalencia en horas de éstos (10 horas presenciales por crédito) es distinta a la de los créditos ECTS (25 horas por cada crédito presencial), hemos considerado conveniente realizar la contabilidad de los créditos computables también en horas, de manera que el profesorado pueda hacer una comparación con su capacidad docente de manera sencilla.

Los datos ofrecidos en este momento reflejan el estado actual de la información que ha sido introducida en Universitas XXI. En algunos casos puede que no exista correspondencia entre el encargo docente y las horas computables. Esta situación queda indicada en pantalla, junto con su posible causa. Puesto que las causas de estos desajustes pueden obedecer a distintas circunstancias, aconsejamos consultar con los gestores de los departamentos o los centros, de manera que puedan ser subsanados. Si, por el contrario, se advierte alguna incidencia no relacionada directamente con los datos introducidos en el programa o que fuera imposible de resolver por los departamentos o los centros, le agradecería que la pusiera en conocimiento de la Unidad de Planificación Docente (plandoc@ua.es).

Con el fin de subsanar los posibles errores, solicito su colaboración, puesto que sólo de esta manera podremos disponer de unas bases de datos adecuadas. Para poder subsanar los posibles errores e incidencias de la forma más ágil posible, la dirección de cada departamento podrá consultar los datos globales del mismo. No obstante, si se considera necesario que otra persona del departamento pueda visualizar esta información, la dirección del departamento puede solicitarlo a la Unidad de Planificación Docente (plandoc@ua.es).

El plazo para comunicar posibles incidencias finaliza el 31 de mayo de 2020. Hasta esa fecha, los datos serán actualizados regularmente, de manera que queden incorporadas las correcciones que se realicen. Se recuerda que estos datos servirán para determinar el indicador “nivel de cumplimiento del encargo docente” (indicador 1.1 del programa de evaluación Docentia-UA) del curso 2019/20.

Agradecemos de antemano su colaboración.

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO

 

Campaña de correos maliciosos con ficheros .doc adjuntos

Durante unos días se ha registrado una intensa campaña de ataque con correos maliciosos que adjuntaban un fichero con formato .doc

El SI ha filtrado durante unos días estos correos para evitar que nuestros usuarios pudieran infectarse con el malware contenido en los ficheros.

Si quieres conocer con más detalle este ataque y cómo prevenir daños te recomendamos que leas este artículo de la OSI.

 

Campaña de phising

 

 

Coneix les noves funcionalitats per a difondre i gestionar la investigació en la UA

El Servei d’Informàtica i el Vicerectorat d’Investigació treballen en el nou Portal Investigador i en noves funcionalitats en les webs de grups d’investigació per a facilitar la difusió i la gestió de la investigació en la UA.

 

Les funcionalitats orientades a la difusió han anat integrant-se des de febrer i s’acabaran d’incorporar a l’octubre d’enguany.

 • Els directors de grups d’investigació podran editar la informació dels seus grups de manera senzilla en la web de grups d’investigació.
 • Els investigadors ja poden modificar el currículum breu fàcilment.

 

Configuración de la información en el breve currículo

 

Les funcionalitats relatives a la gestió van començar a integrar-se a inicis del 2019 i aniran completant-se durant el que queda d’any i el 2020.

 • Els investigadors podran consultar i sol·licitar les convocatòries d’investigació.
 • Els investigadors principals podran consultar integralment els projectes.
 • Els directors de grups podran editar la informació dels grups.
 • S’incorporaran notícies i esdeveniments al Portal.
 • El currículum dels investigadors recuperarà automàticament les dades de docència impartida.
 • El currículum dels investigadors podrà exportar-se a diversos formats.
 • Podran importar-se dades en format RIS al currículum.
 • Es podran fer sol·licituds de contractació amb càrrec a projectes des del Portal.

 

En aquesta presentació podeu observar els terminis de lliurament de les diverses funcionalitats i la faena de migració de dades i d’integració tecnològica que suposa un projecte d’aquesta magnitud.

 

Conoce las nuevas funcionalidades para difundir y gestionar la investigación en la UA

El Servicio de Informática y el Vicerrectorado de Investigación trabajan en el nuevo Portal Investigador y en nuevas funcionalidades en las webs de grupos de investigación para facilitar la difusión y la gestión de la investigación en la UA.

 

Las funcionalidades orientadas a la difusión han ido integrándose desde febrero y acabarán de incorporarse en octubre de este año.

 • Los directores de grupos de investigación podrán editar la información de sus grupos de manera sencilla en la web de grupos de investigación.
 • Los investigadores ya pueden modificar el currículum breve fácilmente.

 

Configuración de la información en el breve currículo

 

Las funcionalidades relativas a la gestión comenzaron a integrarse a principios de 2019 e irán completándose durante lo que queda de año y 2020.

 • Las unidades gestoras podrán gestionar integralmente los datos económicos desde el Portal.
 • Los investigadores podrán consultar y solicitar las convocatorias de investigación.
 • Los investigadores principales podrán consultar integralmente los proyectos.
 • Los directores de grupos podrán editar la información de los grupos.
 • Se incorporarán noticias y eventos en el Portal.
 • El currículum de los investigadores recuperará automáticamente los datos de docencia impartida.
 • El currículum de los investigadores podrá exportarse a varios formatos.
 • Podrán importarse datos en formato RIS al currículum.
 • Se podrán hacer solicitudes de contratación con cargo a proyectos desde el Portal.

En esta presentación podéis observar los plazos de entrega de las diversas funcionalidades y el trabajo de migración de datos y de integración tecnológica que supone un proyecto de esta magnitud.

 

 

Actualització aules d’informàtica

Durant el mes de juliol, l’equip d’Aules del Servei d’Informàtica ha actualitzat quasi 1500 ordinadors en tot el campus.

Des del mes de maig, si eres professor/a, has pogut sol·licitar els programes que necessitaves. Pots comprovar si l’aula que t’han assignat per a les classes ho té tot en regla ací: https://sga.ua.es/va/subdireccion-espacios-docentes/caracteristiques-de-les-aules/aules-d-informatica.html

I recorda que encara pots sol·licitar la instal·lació de nous programes per a les aules a través del formulari. https://si.ua.es/va/servicios/aulas/sol-licitud-per-a-la-instal-lacio-de-programari.html

Si durant l’ús dels ordinadors tens alguna incidència, comunica’ns-la en https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/CreateId/?id=10. I, si es tracta de problemes amb el teclat o els ratolins, contacta amb la consergeria.

 

 

Actualización de las aulas de informática

Durante el mes de julio, el equipo de Aulas del Servicio de Informática ha actualizado casi 1500 ordenadores en todo el campus.

Desde el mes de mayo, si eres profesor/a, has podido solicitar los programas que necesitabas. Puedes comprobar si el aula que te han asignado para las clases lo tiene todo en regla aquí: https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/aulas-de-informatica.html.

Y recuerda que aún puedes solicitar la instalación de nuevos programas para las aulas a través del formulario https://si.ua.es/es/servicios/aulas/solicitud-para-la-instalacion-de-software.html.

Si durante el uso de los ordenadores tienes alguna incidencia, comunícanosla en https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/CreateId/?id=10. Y, si se trata de problemas con el teclado o los ratones, contacta con la conserjería.

 

 

Intento de suplantación de correo en la UA

Recientemente, un profesor de la Universidad se puso en contacto con nosotros, porque varios compañeros le informaban que estaban recibiendo mensajes suyos “raros”. En primer lugar, pensamos que habían capturado su usuario y contraseña y que estaban enviando spam desde la misma, pero aún así le pedimos que nos enviara una copia del correo para investigar qué podía estar pasando. Descubrimos que el intento de engaño era más sofisticado, y sobre todo, que este tipo de engaño puede utilizarse en más ocasiones. Vamos a analizar cuál ha sido el “modus operandi” del mismo.

Una persona recibe de un compañero de departamento un correo electrónico, sin asunto, con un mensaje muy simple:

Mensaje de correo con supuesta firma

Continue reading “Intento de suplantación de correo en la UA”