¿Vas a actualizar tu Mac a la nueva versión macOS Ventura? Si ya tienes instalado el antivirus Sophos debes leer esto.

Si ya tienes instalado el antivirus corporativo Sophos XDR, debes tener en cuenta:

 • Han surgido problemas de compatibilidad.
 • Se deshabilitan los análisis de seguridad del antivirus.

¿Qué puedes hacer?

 • Sophos recomienda no actualizar a macOS Ventura si ya tienes instalado Sophos en tu dispositivo (a la espera de que Apple solucione este problema).
 • Si ya lo tienes instalado y necesitas actualizar puedes seguir estas instrucciones para evitar los problemas y que el antivirus funcione correctamente:
 1.  Abra las Preferencias del Sistema.
 2.  Seleccione Privacidad y seguridad.
 3.  Seleccione Acceso total al disco en la lista de la izquierda.
 4.  Haga clic en el candado para poder realizar cambios y autenticarse.
 5.  Seleccione la extensión de escaneado de Sophos Endpoint, aunque esté activada, y haga clic en – para eliminarla de la lista.
 6.  Espere un momento y la extensión de escaneado de Sophos Endpoint debería volver a aparecer automáticamente en la lista.
 7.  Seleccione el interruptor de palanca para activar Acceso total al disco.

___________________________________________

Novedad en Solicitudes UA

La app Solicitudes UA incorpora dos nuevas opciones en Configuración:

 • Se ofrece la posibilidad de restringir el acceso aa los formularios por colectivo.
 • Se permite activar y desactivar la identificación por UACloud para una determinada solicitud.

 

Solicitudes >Configuración > Colectivos

 

 

Modificació del procés d’incorporació de mèrits a l’expedient de formació/Modificación del proceso de incorporación de méritos al expediente de formación

Estimada companya,
estimat company,

La Unitat de Formació i Internacionalització del PAS ha posat en marxa, juntament amb el Servei d’Informàtica, un nou procediment d’administració electrònica que facilitarà la incorporació de certificacions a l’expedient, substituint a la fins ara utilitzada Instància Genèrica.

Podràs trobar aquest nou desenvolupament en UACloud > eAdministració > Tràmits > Laborals > Incorporació de mèrits a l’expedient.

Així mateix, hem actualitzat en la nostra pàgina web l’apartat “Actualització del meu expedient de Formació” on podràs consultar els requeriments tècnics que han de complir les certificacions per a poder ser incorporades. Preguem llegiu amb atenció les indicacions a fi que el procés d’actualització siga el més eficient possible.

Esperem que siga del vostre interés.

Una cordial salutació,

Formació i Internacionalització del PAS
Servei de Selecció i Formació


Estimada compañera, estimado compañero,

La Unidad de Formación e Internacionalización del PAS ha puesto en marcha, junto con el Servicio de Informática, un nuevo procedimiento de administración electrónica que facilitará la incorporación de certificaciones al expediente, sustituyendo a la hasta ahora utilizada Instancia Genérica.

Podrás encontrar este nuevo desarrollo en UACloud > eAdministración > Trámites > Laborales > Incorporación de méritos al expediente.

Así mismo, hemos actualizado en nuestra página web el apartado “Actualización de mi expediente de Formación” en donde podrás consultar los requerimientos técnicos que deben cumplir las certificaciones para poder ser incorporadas. Rogamos leáis con atención las indicaciones a fin de que el proceso de actualización sea lo más eficiente posible.

Esperamos que sea de vuestro interés.

Un cordial saludo,

Formación e Internacionalización del PAS
Servicio de Selección y Formación

Nova consulta de l’expedient de formació i altres mèrits / Nueva consulta del expediente de formación y otros méritos

Estimada companya,
Estimat company,

La unitat de Formació i Internacionalització del PAS, juntament amb el Servei d’Informàtica, ha posat en marxa una nova pantalla de consulta de l’expedient de formació i altres mèrits.

S’incorpora la possibilitat d’ordenar i filtrar la informació arreplegada en aquest, així com exportar a Excel el contingut complet de l’expedient, garantint així a les persones usuàries, una gestió més transparent, accessible i operativa.
Pots accedir a aquesta pantalla a través d’UACloud > Formació > Expedient de Formació.
Esperem que siga del teu interés.

Una cordial salutació,
Formació i Internacionalització del PAS


Estimada compañera,
Estimado compañero,

La unidad de Formación e Internacionalización del PAS, junto con el Servicio de Informática, ha puesto en marcha una nueva pantalla de consulta del expediente de formación y otros méritos.

Se incorpora la posibilidad de ordenar y filtrar la información recogida en el mismo, así como exportar a Excel el contenido completo del expediente, garantizando así a las personas usuarias, una gestión más transparente, accesible y operativa.
Puedes acceder a esta pantalla a través de UACloud > Formación > Expediente de Formación.
Esperamos que sea de tu interés.

Un cordial saludo,
Formación e Internacionalización del PAS

Informació sobre els últims correus de spam rebuts en la UA / Información sobre los últimos correos de spam recibidos en la UA

Durant aquests dies, la Universitat està patint diverses campanyes d’enviaments massius de spam.

Entre el dijous 29 i el divendres 30 de setembre, es van rebre molts correus de phishing amb l’assumpte “Ua.es, Tienes una nueva notificación”. En aquests correus, fent-se passar per Microsoft, els ciberdelinqüents pretenen obtenir les credencials dels usuaris. Si has fet clic en l’adjunt, et recomanem que canvies immediatament la contrasenya del compte i de tots els comptes en què tingues la mateixa contrasenya. A més, et recomanem que actives el segon factor d’autenticació (2FA) en tots els serveis que ho permeten.

Per altra banda, entre el dimecres 5 i el dijous 6 d’octubre s’ha rebut una gran quantitat de correus amb l’assumpte “A la espera del pago”, en els quals s’extorsionava els usuaris sota els arguments que disposaven de vídeos íntims i fent-los pensar que tenien el control del seu compte de la UA. Des del Servei d’Informàtica t’instem a ignorar el missatge descrit, ja que no tenim constància que s’haja produït una vulneració d’accés a comptes de la UA.

Vicerectorat de Transformació Digital

———————————————————————————————

Durante estos días, la Universidad está sufriendo varias campañas de envíos masivos de spam.

Entre el jueves 29 y el viernes 30 de septiembre, se recibieron multitud de correos de phishing con el asunto “Ua.es, Tienes una nueva notificación” en los que, haciéndose pasar por Microsoft, los ciberdelincuentes pretenden obtener las credenciales de los usuarios. Si pinchaste en el adjunto, te recomendamos que cambies inmediatamente la contraseña de tu cuenta y de todas aquellas cuentas en las que tengas la misma contraseña. Además te recomendamos que actives el segundo factor de autenticación (2FA) en todos aquellos servicios que lo permitan.

Por otro lado, entre el miércoles 5 y el jueves 6 de octubre se ha recibido un elevado número de correos con el asunto “A la espera del pago”, en los cuales se extorsiona a los usuarios con la supuesta posesión de vídeos íntimos y engañándolos para que piensen que tienen el control de su cuenta de la UA. Desde el Servicio de Informática instamos a los usuarios a que ignoren dicho mensaje ya que no tenemos constancia de que se haya producido una vulneración de acceso a cuentas de la UA.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Campanya de phising suplantant a Microsoft

El divendres passat vam patir una campanya de phishing en el qual els ciberdelinqüents es feien passar per Microsoft a fi d’apoderar-se de les nostres credencials.

Aquest és el missatge que va arribar

 

El reconeixes? Vas punxar en l’enllaç? Si és així, et recomanem que canvies immediatament la teua contrasenya. Si utilitzares aquesta contrasenya en altres comptes, també hauries de canviar-les, ja que és el primer que provaran els ciberdelinqüents.

D’altra banda, i com a mesura addicional de seguretat, des del Servei d’Informàtica recomanem activar el doble factor de autotenticación (2FA). Perquè puguem activar-te-la, ens pots posar una sol·licitud, indicant que desitges configurar-te el doble factor en el teu compte Microsoft i te l’activem ràpidament. Amb això et garanteixes que serà moltíssim més complicat el que et tornen a robar les credencials.

Serveis externs: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/76

Per a qualsevol dubte, ajuda o pregunta, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres a través de UASolicitudes.

Suport i assistència tècnica (programari i maquinari): https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/home/createid/?id=10

Salutacions.

Campaña de phising suplantando a Microsoft

El viernes pasado sufrimos una campaña de phishing en el que los ciberdelincuentes se hacían pasar por Microsoft con el objeto de apoderarse de nuestras credenciales.

Este es el mensaje que llegó

 

 

¿Lo reconoces? ¿Pinchaste en el enlace? Si es así, te recomendamos que cambies inmediatamente tu contraseña. Si utilizaras esta contraseña en otras cuentas, también deberías cambiarlas, ya que es lo primero que probarán los ciberdelincuentes.

Por otra parte, y como medida adicional de seguridad, desde el Servicio de Informática recomendamos activar el doble factor de autenticación (2FA). Para que podamos activártela, nos puedes poner una solicitud, indicando que deseas configurarte el doble factor en tu cuenta Microsoft y te la activamos rápidamente. Con esto te garantizas que va a ser muchísimo más complicado el que te vuelvan a robar las credenciales

Servicios externos: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/76

Para cualquier duda, ayuda o pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de UASolicitudes.

Soporte y asistencia técnica (software y hardware): https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/CreateId/?id=10

Saludos.

Controla l’assistència a classe per Bluetooth des de l’appUA / Controla la asistencia a clase por Bluetooth desde la appUA

Busques controlar l’assistència dels alumnes d’una manera ràpida i fàcil? L’appUA et permet obtenir la llista d’assistents a classe invertint-hi poc més d’un minut. Un procés senzill per Bluetooth que pots llançar mentre els alumnes van accedint a l’aula o mentre hi accedeixes tu. Després podràs consultar els assistents en UACloud, en la mateixa appUA o en el full de càlcul que el sistema t’envia per correu cada volta.

Si vols conéixer com funciona Assistència, la nova funcionalitat en l’appUA, t’oferim una explicació en vídeo en menys de 2 minuts i una pàgina d’ajuda amb les preguntes més freqüents.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

____

¿Buscas controlar la asistencia de los alumnos de una manera rápida y fácil? La appUA te permite obtener la lista de asistentes a clase invirtiendo poco más de un minuto. Un proceso sencillo por Bluetooth que puedes lanzar mientras los alumnos van accediendo al aula o mientras accedes tú. Después podrás consultar los asistentes en UACloud, en la misma appUA o en la hoja de cálculo que el sistema te envía por correo cada vez.

Si quieres conocer cómo funciona Asistencia, la nueva funcionalidad en la appUA, te ofrecemos una explicación en vídeo en menos de 2 minutos y una página de ayuda con las preguntas más frecuentes.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

Nueva aplicación en UACloud: Salas virtuales

Estimada compañera,
Estimado compañero,

El Servicio de Informática pone en marcha la aplicación de Salas virtuales en UACloud. Ahora podrás generar las salas de videoconferencia que necesites y asignarlas a grupos docentes o invitar a cualquier miembro de la comunidad universitaria para reuniones, etc. Así, Salas virtuales de UACloud sustituye la aplicación de Docencia dual, que se cerrará el 26 de septiembre, y complementa las salas virtuales de Grupos de trabajo.

Esta aplicación es fruto del feedback recibido de usuarios como tú, que nos han explicado las necesidades tecnológicas en su trabajo. Esperamos que sea una mejora en tu entorno digital y te animamos a comunicarnos otras innovaciones tecnológicas que creas necesarias en tus tareas universitarias.

Más información en https://www.youtube.com/watch?v=VcM9AHDLyKQ

Cordialmente,

Nova aplicació en UACloud: Sales virtuals

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

El Servei d’Informàtica posa en marxa l’aplicació de Sales virtuals en UACloud. Ara podràs generar les sales de videoconferència que necessites i assignar-les a grups docents o convidar-hi qualsevol membre de la comunitat universitària per a reunions, etc. Així, Sales virtuals de UACloud substitueix l’aplicació de Docència dual, que es tancarà el 26 de setembre, i complementa les sales virtuals de Grups de treball.

Aquesta aplicació és fruit del feedback rebut d’usuaris com tu, que ens han explicat les necessitats tecnològiques en la seua faena. Esperem que siga una millora en el teu entorn digital i t’animem a comunicar-nos altres innovacions tecnològiques que trobes necessàries en les teues tasques universitàries.

Més informació en https://www.youtube.com/watch?v=VcM9AHDLyKQ

Cordialment,

Nou programa de sol·licitud de Bibliografia Recomanada

La nova aplicació és molt intuïtiva i no suposa cap canvi en els fluxos de treball. No obstant això, us adjuntem una guia breu que mostra les novetats i, igualment, hem habilitat un formulari perquè ens feu arribar qualsevol dubte o incidència. Per descomptat, podeu contactar també amb la vostra biblioteca de centre.

Cordialment,
José Pablo Gallo León
Director de la Biblioteca Universitària

Nuevo programa de solicitud de Bibliografía Recomendada

Estimado/a Profesor/a:

Desde hoy está disponible, en el entorno UACloud, el nuevo programa de solicitud de Bibliografía Recomendada.

La nueva aplicación es muy intuitiva y no supone ningún cambio en los flujos de trabajo. No obstante, adjuntamos una breve guía que muestra las novedades e, igualmente, hemos habilitado un formulario para que nos hagan llegar cualquier duda o incidencia. Por supuesto pueden contactar también con su biblioteca de centro.

Un cordial saludo,
José Pablo Gallo León
Director de la Biblioteca Universitaria

Augment en la capacitat de les bústies de correu de les unitats i el personal en actiu / Aumento en la capacidad de los buzones de correo de las unidades y el personal en activo

Benvolguda usuària,
Benvolgut usuari,

El Servei d’Informàtica fa un pas més en el pla de millora dels serveis digitals de la Universitat d’Alacant i augmenta la capacitat de les bústies de correu de les unitats i el personal en actiu. En una primera fase, aquestes bústies passen de 2 GB a 5 GB. L’increment de capacitat continuarà en una segona fase al llarg del curs pròxim.

Esperem que aquesta millora et facilite l’ús dels serveis digitals de la Universitat.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

_____

Estimada usuaria,
Estimado usuario,

El Servicio de Informática da un paso más en el plan de mejora de los servicios digitales de la Universidad de Alicante y aumenta la capacidad de los buzones de correo de las unidades y el personal en activo. En una primera fase, estos buzones pasan de 2 GB a 5 GB. El incremento de capacidad continuará en una segunda fase a lo largo del curso próximo.

Esperamos que esta mejora te facilite el uso de los servicios digitales de la Universidad.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

UACloud: Avís de baixa del compte als serveis externs/UACloud: Aviso de baja de la cuenta de servicios externos

Benvolguda/Benvolgut,

Com ja et vam notificar fa cinc mesos, en el seu moment et vas crear un compte en Office 365 a través d’UACloud.

Com s’indicava en les condicions d’ús que vas acceptar amb la creació del compte, aquest servei s’ofereix a la comunitat d’alumnes en actiu de la Universitat d’Alacant.

En cas de perdre la condició d’alumne/e amb matrícula activa, el compte seria cancel·lat i disposaries d’un període de 6 mesos per a migrar els documents que tingueres en el compte.

Actualment no tens matrícula activa com alumne/a en la Universitat d’Alacant. Per tant, segons les condicions d’ús, el teu compte serà cancel·lat el dd/mm/aaaa, llevat que, abans d’aquesta data, tornes a tenir matrícula activa en la Universitat d’Alacant.

Et recomanem que consultes com pots descarregar les dades del teu compte per a no perdre-les quan es cancel·le el servei.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital


Estimada/o ,

Como ya te notificamos hace cinco meses, en su momento te creaste una cuenta en Office 365 a través de UACloud.

Como se indicaba en las condiciones de uso que aceptaste con la creación de la cuenta, este es un servicio que se ofrece a la comunidad de alumnos en activo de la Universidad de Alicante.

En caso de perder la condición de alumno/a con matrícula activa, la cuenta sería cancelada y dispondrías de un período de 6 meses para migrar los documentos que tuvieras en la cuenta.

Actualmente no tienes matrícula activa como alumno/a en la Universidad de Alicante. Por tanto, según las condiciones de uso, tu cuenta será cancelada el dd/mm/aaaa, salvo que, antes de esa fecha, vuelvas a tener matrícula activa en la Universidad de Alicante.

Te recomendamos que consultes cómo puedes descargar los datos de tu cuenta para no perderlos cuando se cancele el servicio.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

Noves condicions GCloud

Benvolgut usuari,
Benvolguda usuària,

Com et vam informar en el correu del 31 de març de 2022, a partir de juny entren en vigor les noves condicions per als comptes GCloud del personal de la Universitat d’Alacant.

Com t’afecten les noves condicions dels comptes GCloud?

 • A partir de l’1 de juny de 2022, els comptes de PAS, PDI i unitats disposaran d’un espai màxim de 18 GB. Tots els comptes que a partir d’aquesta data superen els 18 GB seran cancel·lats.
 • El servei d’unitats compartides no es podrà utilitzar. A causa dels límits d’espai, qualsevol unitat compartida creada serà eliminada pel sistema, incloent-hi la informació que continga.
 • La creació de comptes per a les unitats, projectes, congressos, etc., es restringeix a casos especialment justificats i estarà subjecta a la disponibilitat d’espai.

Què has de fer?

 • Segueix aquestes pautes per a reduir el consum d’espai en els serveis de Google fins a situar-te per davall dels 18 GB.
 • Trasllada tota la informació que tingues en les unitats compartides i allotja-la en la teua unitat de Google Drive (sempre que no superes els 18 GB) o exporta-la a altres serveis tenint en compte aquestes alternatives. Assegura’t que l’espai Unitats compartides està buit.
 • Valora si amb les noves condicions de GCloud prefereixes altres alternatives i, si escau, exporta la informació.

Preguntes freqüents

Pots consultar les preguntes freqüents que hem preparat perquè et pugues adaptar a les noves condicions del servei de GCloud.

Volem ajudar-te

Sabem que aquests canvis en el servei de Google poden ser una dificultat afegida en la teua faena. Per això hem preparat un centre d’ajuda per a acompanyar-te en l’adaptació a les noves condicions de GCloud. A més, si necessites contactar amb nosaltres, pots completar la sol·licitud d’ajuda i afegir en l’assumpte la referència 25032022.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

Modernización de la red inalámbrica para soportar wifi6

Se ha cambiado la infraestructura de la red inalámbrica de las aulas de los aularios I y II y de parte de la biblioteca General para soportar wifi6.

Esta sustitución permite crea una red más rápida, mejor preparada para muchos dispositivos y facilita un menor consumo energético.

¿Qué es el wifi 6?

La sexta generación de estándares wifi busca avanzar en la velocidad, la estabilidad y la eficiencia de las conexiones. El wifi 6 es el sucesor del wifi 5 y también se conoce, de forma técnica, como el IEEE 802.11ax. Es el primer estándar en nacer con la nueva nomenclatura fijada por la Wifi Alliance para el mercado a nivel usuario.

Además, como sucede con los estándares anteriores, el wifi 6 es compatible con todas las generaciones de wifi. Así, cualquier equipo podrá conectarse a un router con wifi 6, aunque solo obtendrá todas las ventajas del nuevo estándar si es compatible con él.

Más allá de las mejoras en velocidad, otra de las grandes ventajas del wifi 6 es su mayor eficiencia energética. Es capaz de reducir el consumo de los dispositivos conectados y, por lo tanto, mejora su autonomía. Esto se consigue mediante la tecnología Target Wake Time (TWT).

Hasta ahora, los dispositivos se conectaban de forma regular a la red en busca de transmisiones desde el router. Con wifi6 los dispositivos solo se conectan cuando realmente es necesario y, el resto del tiempo consumen menos energía.

Tecnología Target Wake Time (TWT)

 

Acceso a la red wifi de la UA / Accés a la xarxa wifi de la UA

Desde hoy la utilidad para activar el servicio wifi (en el caso de PDI, PAS y estudiantes) se encuentra en UACloud > Mis opciones > Mis datos < Wifi

Si la cuenta de usuario es del tipo @usr.ua.es no se permite activar/desactivar la wifi. Solo aparecerá la fecha de vigencia del servicio wifi asociado a dichas cuentas.

 


 

Des de hui la utilitat per a activar el servei wifi (en el cas de PDI, PAS i estudiants) es troba en UACloud > Les meues opcions > Les meues dades < Wifi

Si el compte d’usuari és del tipus @usr.ua.es no es permet activar/desactivar la wifi. Només apareixerà la data de vigència del servei wifi associat a aquests comptes.

 

 

Nueva funcionalidad en Solicitudes UA: activar o desactivar un formulario

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite activar/desactivar un formulario.

Desde Administración >> Configuración >> Formularios >> Activo.

También permite especificar unas fechas en las que el formulario está activo.

Si está marcada la casilla de activo se podrá ver en las fechas especificadas. Puede estar activo y que no se vea porque estamos fuera del rango de fechas.

 

 

Nou antivirus/Nuevo antivirus

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

El 25 de febrer expira la llicència de l’antivirus Eset 32 que, fins ara, era l’antivirus corporatiu de la UA. A partir del mateix 25 de febrer, l’antivirus corporatiu de la UA serà Sophos XDR. La nova solució de seguretat que contracta la UA és una de les dos úniques que tenen el certificat LINCE del Centre Criptològic Nacional per a productes de seguretat per a les administracions públiques.

 

Et recomanem desinstal·lar Eset 32 i instal·lar Sophos seguint les instruccions. La versió per a equips corporatius la tens ací:  https://si.ua.es/va/fitxes-de-serveis/entorn-de-treball/antivirus-sophos-xdr.html. La versió per a equips de casa és aquesta: https://si.ua.es/va/fitxes-de-serveis/entorn-de-treball/antivirus-sophos-home.html.

Recorda que sempre és recomanable tenir un antivirus instal·lat per a limitar els problemes de seguretat dels nostres equips. Si vols conéixer més aspectes sobre seguretat informàtica, pots consultar la web https://si.ua.es/va/entorn-de-treball/seguretat/seguretat.html (és imprescindible donar-te d’alta en el servei abans d’accedir a la web de Sophos).

Vicerectorat de Transformació Digital

_______

Estimada compañera,
Estimado compañero,

El 25 de febrero expira la licencia del antivirus Eset 32 que, hasta ahora, era el antivirus corporativo de la UA. A partir del mismo 25 de febrero, el antivirus corporativo de la UA será Sophos XDR. La nueva solución de seguridad que contrata la UA es una de las dos únicas que tienen el certificado LINCE del Centro Criptológico Nacional para productos de seguridad para las administraciones públicas.

 

Te recomendamos desinstalar Eset 32 e instalar Sophos siguiendo las instrucciones. La versión para equipos corporativos la tienes aquí: https://si.ua.es/es/fichas-de-servicios/entorno-de-trabajo/antivirus-sophos-xdr.html. La versión para equipos de casa es esta: https://si.ua.es/es/fichas-de-servicios/entorno-de-trabajo/antivirus-sophos-home.html.

Recuerda que siempre es recomendable tener un antivirus instalado para limitar los problemas de seguridad de nuestros equipos. Si quieres conocer más aspectos sobre seguridad informática, puedes consultar la web https://si.ua.es/es/entorno-de-trabajo/seguridad/seguridad.html  (es imprescindible darte de alta en el servicio antes de acceder a la web de Sophos).

Vicerrectorado de Transformación Digital

Reactivación del servicio de grabación de PUAs

El 7 de febrero de 2022 se ha reactivado el servicio de grabación de PUAs cerrado desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020.

Se reactiva con unas condiciones que se pueden consultar en esta página web:

https://si.ua.es/es/puas/presentacion-pildoras-formativas-universidad-de-alicante-pua.html

La solicitud de grabación se hace la misma forma que se hacía, es decir, a través de UACloud -> Vértice -> PUAs: https://si.ua.es/es/vertice/guia-de-uso/solicitud-de-grabacion-y-gestion-de-puas.html.

Novetats en UACloud: Certificat d’idiomes / Novedades en UACloud: Certificado de idiomas

Estimades companyes, estimats companys,

S’ha habilitat una nova opció anomenada “Nivell màxim d’idiomes”, que permetrà obtindre un document segellat electrònicament amb els nivells màxims de valencià i altres llengües que consten en l’expedient de formació.

El certificat està disponible en: UACloud/eAdministració/Tràmits/Laborals/Certificat de Formació/Nivell màxim d’idiomes

Esperem que siga del vostre interès. Una cordial salutació,

Formació i Internacionalització del PAS
Servei de Selecció i Formació

 

 

Estimadas compañeras, estimados compañeros,

Se ha habilitado una nueva opción llamada “Nivel máximo de idiomas”, que permitirá obtener un documento sellado electrónicamente con los niveles máximos de valenciano y otras lenguas que constan en el expediente de formación.

El certificado está disponible en: UACloud/eAdministración/Trámites/laborales/Certificado de Formación/Nivel máximo de idiomas

Esperamos que sea de vuestro interés. Un cordial saludo,

Formación e Internacionalización del PAS
Servicio de Selección y Formación

Cambios VPN institucional – Doble factor de autenticación

Estimada compañera,
Estimado compañero,

La Universidad de Alicante está inmersa en un proceso de mejora de la seguridad informática. Como usuario/a de la VPN institucional, este proceso te afecta en la manera de acceder a la VPN. Durante esta semana, del 13 al 17 de diciembre, se mejorará la seguridad de este acceso con la inclusión del doble factor de autenticación.

El doble factor de autenticación mantiene el primer factor tradicional (contraseña) e incorpora un segundo factor en forma de código aleatorio. Este código se genera con una aplicación en nuestro móvil.

Puedes seguir las nuevas instrucciones para acceder a la VPN en https://si.ua.es/es/vpn/vpn-doble-factor-de-autenticacion.html. Recuerda que, si tienes alguna incidencia en el proceso, puedes contactar con vpn@ua.es.

Cordialmente,

Servicio de Informática

Nuevo sistema de Preguntas y Respuestas en Vértice / Nou sistema de Preguntes i Respostes en Vèrtex

Con esta nueva herramienta, Vértice posibilita que los usuarios puedan hacer preguntas a los dueños de los vídeos de Vértice. Esto representa una gran mejora ya que puede usarse también en las retransmisiones en directo de tal forma que la audiencia remota de un determinado evento puede ahora hacerle preguntas a los ponentes y que estos contesten fácilmente.

En esta página se describe el funcionamiento de esta nueva herramienta: https://si.ua.es/es/vertice/guia-de-uso/sistema-de-preguntas-y-respuestas.html

 

 

————————————————————————————

Nou sistema de Preguntes i Respostes en Vértice

Amb aquesta nova eina, Vèrtex possibilita que els usuaris puguen fer preguntes als amos dels vídeos de Vèrtex. Això representa una gran millora ja que pot usar-se també en les retransmissions en directe de tal forma que l’audiència remota d’un determinat esdeveniment pot ara fer-li preguntes als ponents i que aquests contesten fàcilment.

En aquesta pàgina es descriu el funcionament d’aquesta nova eina: https://si.ua.es/va/vertice/guia-d-us/sistema-de-preguntes-i-respostes.html

 

 

La UA renova Webmail / La UA renueva webmail

L’entorn de correu Webmail s’ha renovat amb la finalitat de millorar-ne les prestacions.

La versió anterior es mantindrà fins al setembre de 2021.

En aquesta pàgina pots veure una descripció de les principals funcionalitats del nou Webmail: https://si.ua.es/va/cau/correo/webmail.html

S’ha duplicat la grandària de les bústies i s’estudia la possibilitat de futures ampliacions.

L’accés a Webmail s’ha integrat en la pàgina inicial d’UACloud.

 

Amb aquesta nova versió de Webmail canvia també el servei de Consigna, que es troba en UACloud dins de l’app de Correu, juntament amb les Llistes de correu i l’accés al Webmail.

Agrairem que ens feu arribar els vostres dubtes, consultes o possibles incidències: https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/Create/?id=9&dato41=UACLOUD&idioma=va

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

————————————–

El entorno de correo webmail ha sido renovado con el fin de mejorar sus prestaciones.

La versión anterior se mantendrá hasta septiembre de 2021.

En esta página puedes ver una descripción de las principales funcionalidades del nuevo webmail: https://si.ua.es/es/cau/correo/webmail.html

Se ha duplicado el tamaño de los buzones y se está estudiando la posibilidad de futuras ampliaciones.

El acceso a webmail se ha integrado en la página inicial de UACloud.

Con esta nueva versión de webmail cambia también el servicio de Consigna, que se encuentra en UACloud dentro de la app de Correo, junto con las Listas de correo y el propio acceso al webmail.

Agradeceremos que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas o posibles incidencias: https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/Create/?id=9&dato41=UACLOUD

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

 

¡ATENCIÓN! ¡Cuidado con los ataques de phishing!

En la actualidad, una de las mayores amenazas que estamos sufriendo las Administraciones Públicas son los ataques de Phishing a través del correo electrónico. La finalidad de estos ataques puede ser, bien para acceder y robar información sensible de estas organizaciones, bien para encriptar el sistema con el fin de solicitar dinero para recuperar dicha información.

En Internet podemos encontrar mucha información con el fin de detectar estos ataques de Phishing, pero uno de los que más nos ha gustado es que ha realizado el INCIBE y que a continuación adjuntamos los enlaces

Están diseñados para que sean muy gráficos y sencillos de entender, y que recomendamos que consultéis.

Phishing - Incibe

https://www.incibe.es/aprendeciberseguridad/phishing

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/tematicas/phishing

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/phishing-no-muerdas-el-anzuelo

Saludos

Miguel Ángel Alcaraz, Técnico de soporte y asistencia a usuarios.

Nou tutorial audiovisual / MOODLE: Nuevo tutorial audiovisual

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

Des del Servei d’Informàtica, en col·laboració amb l’ICE, s’ha preparat un tutorial en format audiovisual de la plataforma Moodle UA.

Esperem et resulte d’utilitat en el disseny de les teues assignatures i/o cursos.

Moodle UA: https://si.ua.es/va/moodle/

Atentament,

Vicerectorat de Transformació Digital

————————————————————————————–
Estimada compañera,
Estimado compañero,

Desde el Servicio de Informática, en colaboración con el ICE, se ha preparado un tutorial en formato audiovisual de la plataforma Moodle UA.
Esperamos te resulte de utilidad en el diseño de tus asignaturas y/o cursos.

Moodle UA: https://si.ua.es/es/moodle/

Atentamente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Docència dual i Aula Virtual – Docencia dual y Aula Virtual

L’Aula Virtual s’uneix a les aplicacions com Google Meet o Microsoft Teams que la Universitat d’Alacant posa a disposició dels docents per a vehicular la docència online. En la nova targeta Docència dual d’UACloud podràs accedir a l’Aula Virtual per a la teua assignatura o podràs enllaçar, amb un parell de clics, a una sessió de Google Meet o Microsoft Teams que tingues creada.


El Aula Virtual se une a las aplicaciones como Google Meet o Microsoft Teams que la Universidad de Alicante pone a disposición de los docentes para vehicular la docencia online. En la nueva tarjeta Docencia dual de UACloud podrás acceder al Aula Virtual para tu asignatura o podrás enlazar, con un par de clics, a una sesión de Google Meet o Microsoft Teams que tengas creada.

 

 

 

Ampliación de la conectividad WIFI

Se ha ampliado la cobertura de la red wifi de la Universidad en los espacios exteriores desde los Aularios I y II, Ciencias Sociales, Biblioteca General, Club social I y II, Facultad de Económicas y Centro de Control de Seguridad.

Esta mejora permite realizar el recorrido desde los Aularios I y II a la parada de autobuses provincial con cobertura wifi.

Así se facilita el acceso a los recursos informáticos al aire libre.

Además, también se ha realizado un acuerdo con la Villa Universitaria que permite la conexión a la red wifi eduroam de la Villa con las credenciales de la universidad.

 

¿Cómo identificar los casos más habituales de phising?

El phishing es una estafa cibernética que afecta a nuestra seguridad digital. Tras la campaña de concienciación que la UA lanzó en colaboración con el INCIBE en noviembre, continuamos proporcionándoos herramientas para no caer en esta estafa.

Podéis aprender a identificar los casos más habituales de phishing con un juego breve y entretenido que ha preparado Google en Phishing Quiz: https://phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es.

En caso de duda ante un correo electrónico sospechoso, podéis contactar con el CAU (cv@ua.es o 965909393).

 

Pots detectar quan t'estan enganyant?