La UA renova Webmail / La UA renueva webmail

L’entorn de correu Webmail s’ha renovat amb la finalitat de millorar-ne les prestacions.

La versió anterior es mantindrà fins al setembre de 2021.

En aquesta pàgina pots veure una descripció de les principals funcionalitats del nou Webmail: https://si.ua.es/va/cau/correo/webmail.html

S’ha duplicat la grandària de les bústies i s’estudia la possibilitat de futures ampliacions.

L’accés a Webmail s’ha integrat en la pàgina inicial d’UACloud.

 

Amb aquesta nova versió de Webmail canvia també el servei de Consigna, que es troba en UACloud dins de l’app de Correu, juntament amb les Llistes de correu i l’accés al Webmail.

Agrairem que ens feu arribar els vostres dubtes, consultes o possibles incidències: https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/Create/?id=9&dato41=UACLOUD&idioma=va

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

————————————–

El entorno de correo webmail ha sido renovado con el fin de mejorar sus prestaciones.

La versión anterior se mantendrá hasta septiembre de 2021.

En esta página puedes ver una descripción de las principales funcionalidades del nuevo webmail: https://si.ua.es/es/cau/correo/webmail.html

Se ha duplicado el tamaño de los buzones y se está estudiando la posibilidad de futuras ampliaciones.

El acceso a webmail se ha integrado en la página inicial de UACloud.

Con esta nueva versión de webmail cambia también el servicio de Consigna, que se encuentra en UACloud dentro de la app de Correo, junto con las Listas de correo y el propio acceso al webmail.

Agradeceremos que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas o posibles incidencias: https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/Create/?id=9&dato41=UACLOUD

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

 

Descobreix les tecnologies accessibles / Descubre las tecnologías accesibles

Des de la Unitat d’Accessibilitat Digital posem a la disposició de la comunitat universitària una sèrie de videotutorials sobre tecnologies accessibles, amb la finalitat que descobriu com la tecnologia pot facilitar-vos l’accés i l’ús de l’ordinador, i també com adaptar-lo a les vostres necessitats.

Entre altres coses, podreu:

 • Configurar i ampliar els elements de Windows (text, punter, cursor, àrees…).
 • Dictar i controlar mitjançant veu els programes de Windows.
 • Transcripció de veu a text amb l’aplicació TAL.
 • Usar el magnificador de pantalla de Windows i comprovar com accedeix una persona amb baixa visió als continguts.
 • Usar el lector de pantalla NVDA en Windows per a conèixer com utilitza un ordinador una persona cega.

Accedeix als vídeos en:

https://web.ua.es/va/accesibilidad/tecnologies-accessibles/video-tutorials-de-tecnologies-accessibles.html

Esperem que us servisquen d’ajuda i, qualsevol qüestió, podeu contactar amb nosaltres.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

Unitat d’Accessibilitat Digital


Desde la Unidad de Accesibilidad Digital ponemos a disposición de la comunidad universitaria una serie de vídeo tutoriales sobre tecnologías accesibles, con la finalidad de que descubras cómo la tecnología puede facilitarte el acceso y uso de tu ordenador, así como adaptarlo a tus necesidades.

Entre otras cosas, podrás:

 • Configurar y ampliar los elementos de Windows (texto, puntero, cursor, áreas…).
 • Dictar y controlar mediante voz los programas de Windows.
 • Transcribir de voz a texto con la aplicación TAL.
 • Usar el magnificador de pantalla de Windows y comprobar cómo accede una persona con baja visión a los contenidos.
 • Usar el lector de pantalla NVDA en Windows para conocer cómo utiliza un ordenador una persona ciega.

Accede a los videos en:

https://web.ua.es/es/accesibilidad/tecnologias-accesibles/video-tutoriales-de-tecnologias-accesibles.html

Esperamos que te sirvan de ayuda y, cualquier cuestión, puedes contactar con nosotros.

Un saludo.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Unidad de Accesibilidad Digital

Nou tutorial audiovisual / MOODLE: Nuevo tutorial audiovisual

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

Des del Servei d’Informàtica, en col·laboració amb l’ICE, s’ha preparat un tutorial en format audiovisual de la plataforma Moodle UA.

Esperem et resulte d’utilitat en el disseny de les teues assignatures i/o cursos.

Moodle UA: https://si.ua.es/va/moodle/

Atentament,

Vicerectorat de Transformació Digital

————————————————————————————–
Estimada compañera,
Estimado compañero,

Desde el Servicio de Informática, en colaboración con el ICE, se ha preparado un tutorial en formato audiovisual de la plataforma Moodle UA.
Esperamos te resulte de utilidad en el diseño de tus asignaturas y/o cursos.

Moodle UA: https://si.ua.es/es/moodle/

Atentamente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Creació i ús de contrasenyes / Creación y uso de contraseñas

La Universitat d’Alacant ha publicat la normativa per a la creació i ús de contrasenyes.

A partir del 3 de juny, tots els comptes de la UA que no hagen canviat la contrasenya en els 6 mesos anteriors perdran l’accés als comptes.

Trenta dies abans que caduque la teua contrasenya, t’apareixerà un avís en UACloud. Ací t’expliquem com la podràs canviar. Et recomanem incorporar una adreça electrònica alternativa si encara no ho has fet. La necessitaràs en cas que et caduque la contrasenya o la perdes.

Si tens problemes amb el canvi de contrasenya, consulta l’ajuda o posa’t en contacte amb el Centre d’Assistència a l’Usuari (96 590 9393)

__________

La Universidad de Alicante ha publicado la normativa para la creación y uso de contraseñas.

A partir del 3 de junio, todas las cuentas de la UA que no hayan cambiado la contraseña en los 6 meses anteriores perderán el acceso a las cuentas.

Treinta días antes de que caduque tu contraseña, te aparecerá un aviso en UACloud. Aquí te explicamos cómo la podrás cambiar. Te recomendamos incorporar una dirección electrónica alternativa si aún no lo has hecho. La necesitarás en caso de que te caduque la contraseña o la pierdas.

Si tienes problemas con el cambio de contraseña, consulta la ayuda o ponte en contacto con el Centro de Asistencia al Usuario (96 590 9393).

Normativa reguladora dels drets i obligacions de les persones usuàries de serveis i recursos informàtics de la UA

El passat 28 de febrer el Consell de Govern va aprovar la “Normativa reguladora dels drets i obligacions de les persones usuàries de serveis i recursos informàtics de la UA“. En la mateixa data va ser publicada en el BOUA.

Atenent a l’Esquema Nacional de Seguretat i a la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades personals és necessari que les i els usuaris siguen informats expressament dels seus deures i obligacions. És necessari, a més, preservar i protegir adequadament la seguretat, les dades personals i el bon funcionament del sistema.

Filtratge de spam en el mòbil / Filtrado de spam en el móvil

Davant les molèsties que causa el spam quan consultem el correu en el mòbil, el Servei d’Informàtica posa a disposició dels usuaris un filtre per a evitar-lo en els comptes de correu de la UA. Només has d’activar el filtre si no has redirigit el correu de la UA a un servei extern com Gmail, Outlook o altres.

Per a activar el filtre, només necessites crear una carpeta en l’aplicació de correu del mòbil anomenada POSSIBLESPAM. Quan la crees, el servidor de la UA dipositarà allí tots els correus marcats com a spam. Revisa periòdicament aquesta carpeta, perquè pot haver-hi algun correu marcat erròniament com a spam i perquè es podria omplir la bústia si no la buides.

Esperem que aquesta nova utilitat et facilite la gestió diària del correu en el mòbil.

Per a qualsevol dubte pots contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari en cv@ua.es o en el 9393.

Vicerectorat de Campus i Tecnologia

__________________________

Ante las molestias que causa el spam cuando consultamos el correo en el móvil, el Servicio de Informática  pone a disposición de los usuarios  un filtro para evitarlo en las cuentas de correo de la UA. Solo tienes que activar el filtro si no has redirigido el correo de la UA a un servicio externo como Gmail, Outlook u otros.

Para activar el filtro, solo necesitas crear una carpeta en la aplicación de correo del móvil con el nombre POSSIBLESPAM. Cuando la crees, el servidor de la UA depositará allí todos los correos marcados como spam. Revisa periódicamente esta carpeta, porque puede haber algún correo marcado erróneamente como spam y porque se podría llenar el buzón si no la vacías.

Esperamos que esta nueva utilidad te facilite la gestión diaria del correo en el móvil.

Para cualquier duda puedes contactar con el Centro de Atención al Usuario en cv@ua.es o en el 9393.

Vicerrectorado de Campus y Tecnología

Nuevas listas de distribución de correo electrónico UA

Desde el Vicerrectorado de Campus y Tecnología y la Unidad de Comunicación y siguiendo directrices del Consejo de Dirección de la UA, vamos a implantar un nuevo sistema de comunicación interna basado en listas de distribución temáticas. Se trata de una evolución del tradicional “administrador de correo” que consiste en implementar un total de ocho listas de correo cuya principal novedad es que el destinatario final podrá darse de baja de cada una de ellas cuando lo considere oportuno a través de UACloud. Este cambio no afecta a los mensajes institucionales, los cuales se seguirán recibiendo como hasta ahora.

La innovación, que se pondrá en marcha desde hoy mismo, surge con la finalidad de optimizar la gestión del correo electrónico corporativo, tal y como se recoge en la acción POL42 COM2 del subeje de política de proyección social del Plan Estratégico de la UA relativo a “Incrementar y mejorar la comunicación institucional interna y externa”.

 

Recomendaciones para un puesto informático seguro

Como sabrás, el pasado fin de semana se produjo un ciberataque a nivel mundial que ha afectado a empresas, administraciones y particulares. Desde el Servicio de Informática hemos elaborado una pequeña guía básica de precauciones a seguir en nuestros hábitos de trabajo para prevenir y minimizar daños en caso de incidente.

Lo puedes consultar en:

https://si.ua.es/es/servicios/seguridad/seguridad-en-el-puesto-de-trabajo-informatico.html
Vicerrectorado de Campus y Tecnología

 

Recomendaciones para un puesto informático seguro

 

 

RUA cumple 10 años

Tal día como hoy hace 10 años, con motivo de la celebración del día de Internet, se presentaba a la comunidad universitaria el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante, RUA. Creado con el objetivo de dar mayor visibilidad a la producción científica y docente del personal de la UA, así como preservar dicha producción, en estos diez años se ha consolidado como una puerta abierta a multitud de recursos producidos por el personal de la Universidad en las áreas de investigación, de docencia y de administración.

Los resultados obtenidos en estos 10 años han sido: Continue reading “RUA cumple 10 años”

Novedades en la elaboración de las guías docentes

ABIERTA LA APLICACIÓN PARA QUE EL PROFESORADO RESPONSABLE DE UNA ASIGNATURA PUEDA MODIFICAR O RATIFICAR LAS GUÍAS DOCENTES

 

Estimados compañeros y compañeras,

Desde hoy, 2 de mayo, está abierta en UACloud la aplicación para que el profesorado responsable de una asignatura pueda modificar (o ratificar sin modificar) las guías docentes. La nueva aplicación, fruto del trabajo del Servicio de Informática con el apoyo del Servicio de Lenguas, aporta las siguientes novedades: Continue reading “Novedades en la elaboración de las guías docentes”

Currículo resumido

Estimados compañeros y compañeras,

Desde hoy está disponible una versión abreviada del currículum vitae, a través de la web. Se trata de una iniciativa que se planteó de forma conjunta por los Secretariados de Calidad y de Investigación, de los vicerrectorados respectivos, a principios de 2016. El resultado final es fruto del trabajo de ambos con el Servicio de Informática (Vicerrectorado de Campus y Tecnología), que ha desarrollado toda la aplicación, y del Servicio de Lenguas (Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas), que colabora en la revisión de las traducciones.

En el currículo abreviado se agrupa información sobre el profesorado hasta ahora dispersa en la web de la UA y en sus bases de datos. No obstante, toda la información es personalizable, y cabe la posibilidad de ocultar aquellos elementos que se desee. Continue reading “Currículo resumido”

Instalación de software docente en aulas/laboratorios de informática de la UA

Desde el Vicerrectorado de Campus y Tecnología queremos recordaros la importancia de planificar con tiempo la instalación de los programas docentes en los ordenadores de las aulas de informática.

El plazo para realizar las peticiones de instalación de software docente en asignaturas que se desarrollen en el segundo cuatrimestre del curso 2016-2017, concluye el 22 de diciembre de 2016. Continue reading “Instalación de software docente en aulas/laboratorios de informática de la UA”

Servicio de invitados a la wifi a través de “Gestión de identidades”

Siguiendo con la estrategia de desarrollo de UACloud, se ha lanzado un nuevo servicio:

 • Servicio de Invitados a la Wifi a través de la App “Gestión de identidades”: Todo el profesorado y el PAS puede generar hasta 10 usuarios temporales simultáneos para el acceso a la wifi de la UA. Cada una de las cuentas podrá tener una vigencia de hasta 10 días (+info)

 

Puedes recibir asesoramiento y ayuda en el CAU del Servicio de informática, mediante formulario o llamando al 965 90 93 93

 

Vicerrectorado de Campus y Tecnología

Servicio de Informática.

Novedades en UACloud

De acuerdo con la estrategia de desarrollo de UACloud, se han lanzado 2 novedades relevantes:

 • UACloud para móvil. Permite acceder a todos los servicios que ofrece nuestro UACloud desde los dispositivos móviles (+info)
 • Herramienta de ayuda a la detección de plagio. Permite la detección de similitudes en los trabajos escritos o potenciales copias. (+info)
 • Puedes recibir asesoramiento y ayuda en el CAU del Servicio de informática, mediante formulario o llamando al 965 90 93 93.

  Durante los meses de octubre y noviembre, de acuerdo con los centros, se impartirán breves charlas de uso.

  Vicerrectorado de Campus y Tecnología
  Servicio de Informática.

  Ahorro de energía en Windows

  Un gesto tan sencillo como configurar los ordenadores en modo de ahorro de energía puede suponer un ahorro de aproximadamente el 30% en el consumo de energía total de éstos, ya que un ordenador gasta un 95% menos de energía cuando está en modo de bajo consumo.

  Por este motivo, desde el Servicio de Informática se ha preparado la información necesaria para que cada uno pueda configurar su equipo en modo de bajo consumo y, así, contribuir a un desarrollo más sostenible de nuestra Universidad y disminuir los impactos causados por nuestra actividad diaria en nuestro entorno. El conjunto de las actuaciones que se desarrollan a un nivel local permiten una mejora a nivel global.

  Puedes consultar la información para configurar tu equipo en:

  http://web.ua.es/es/ecocampus/consejos-ambientales/consejos-ambientales.html

  VICERRECTORADO DE CAMPUS Y TECNOLOGÍA

  Instalación de software docente en aulas/laboratorios de informática de la UA

   

  Desde el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información queremos recordaros la importancia de planificar con tiempo la instalación de los programas docentes en los ordenadores de las aulas de informática.

  El plazo para realizar las peticiones de instalación de software docente en asignaturas que se desarrollen en el primer cuatrimestre del curso 2016-2017, concluye el 1 de julio de 2016.

  Os informamos que existe un protocolo establecido para la solicitud de instalación del software docente en estas páginas web:

  http://si.ua.es/es/servicios/aulas/solicitud-para-la-instalacion-de-software.html, para las aulas gestionadas por el Servicio de Informática.

  http://origin.eps.ua.es/softwarelabs/, para los laboratorios gestionados por la Escuela Politécnica Superior.

  Os recordamos que solamente se instalará el software que haya sido solicitado explícitamente y del cual se disponga de la licencia necesaria. En la dirección http://si.ua.es/es/programas/programas-para-docencia-en-aulas-de-informatica.html puede encontrarse la relación de software docente con actualización de licencias por parte de la Universidad de Alicante y, por tanto, que puede ser instalado en las aulas de informática para su uso docente.

  De igual forma solicito vuestra colaboración en este proceso, dado que tener instalado en las aulas programas que no vayan a ser utilizados perjudica a todos los usuarios, ya que se ralentiza considerablemente el funcionamiento de los ordenadores.

  Un cordial saludo,

  Francisco Maciá Pérez
  Vicerrector de Tecnologías de la Información

  Nuevas aplicaciones y nuevas versiones de herramientas en UACloud

  De acuerdo con la estrategia de desarrollo de UACloud y mejora de los servicios tecnológicos que la UA viene ofreciendo a su comunidad, se han puesto en marcha las siguientes novedades:

  Nuevas aplicaciones

  • Apoyo al estudiante. Oficina Virtual del CAE, con solicitud de adaptaciones, consultas, altas en programas de asistencia, etc.
  • Cartera de proyectos TI. Información para toda la comunidad sobre el desarrollo de los proyectos tecnológicos programados desde 2014. Los promotores y directores de proyectos también podrán gestionarlos y realizar el seguimiento de los mismos.
  • Grupos de trabajo. Permitirá la creación de grupos de trabajo. Es una herramienta transversal que facilitará compartir recursos de otras aplicaciones UACloud como: documentos de UADrive,  mensajes,  anuncios, etc.

  Nuevas versiones

  • Anuncios. Posibilidad de poner anuncios en Grupos de Trabajo o a cualquier miembro de la comunidad universitaria. Compatibilidad total con móviles.
  • Tutorías. Se incorpora la posibilidad de realizar tutorías a profesorado del PAT, de prácticas en empresa y Erasmus. Compatibilidad total con móviles.
  • Mensajes. Se incorpora la posibilidad de enviar mensajes a alumnado del PAT, de prácticas en empresa y Erasmus. Ahora se podrá enviar mensajes desde otras aplicaciones de UACloud. Compatibilidad total con móviles.
  • UADrive: Permitirá compartir documentos con los Grupos de Trabajo.
  • Ficha del alumno: Incorpora el envío de mensajes al alumnado, la visualización de alumnos con movilidad en el extranjero y ha sido integrada en otras aplicaciones de UACloud.

  Correo institucional

  • Buzón de las cuentas del dominio @ua.es. Se ha incrementado el tamaño de 100 MB a 1GB.

   

  Dispones de una descripción más detallada de estas novedades en: http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/

  Asesoramiento y ayuda en el CAU del Servicio de Informática, mediante formulario  o llamando al 965 90 93 93.

  Cordialmente,

  Vicerrectorado de Tecnologías de la Información
  Servicio de Informática

  Firma digital de programas de asignaturas

  Estimados compañeros,
  Estimadas compañeras,

  Os informo que ha finalizado el proyecto de firma digital para los programas de las asignaturas de estudios oficiales, incluido en el programa de administración electrónica de la Universidad de Alicante.

  Este proyecto consiste en sustituir la firma y el sello que estampan los departamentos y centros en los programas de las asignaturas, por una firma digital impresa en los mismos. De esta forma se le da carácter oficial y puede ser utilizado por los/las estudiantes para las convalidaciones y los reconocimientos de créditos.

  Con ello se evita la necesidad de acudir a los centros/departamentos para obtener la oficialidad del programa mediante el sello, y a la administración universitaria la tarea de verificación y validación, actualmente innecesaria por las garantías del sistema de información de la Universidad.

  Vamos a poner a disposición del alumnado los programas que ya se han firmado, y que se corresponden con los que estaban cumplimentados en la Guía Docente de la asignatura, que son la gran mayoría; no obstante, ha quedado una parte de ellos sin firmar por falta de datos. En breve, os haremos llegar la relación de las asignaturas que presentan esta carencia, y el procedimiento para incorporar los datos de los programas afectados.

  Los programas están integrados dentro de la Guía Docente y para cada curso académico se establecen los plazos para su cumplimentación.

  Agradeciendo de antemano vuestra inestimable colaboración, recibid un atento y cordial saludo,

  Mª Cecilia Gómez Lucas
  Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

  Estimación datos capacidad 2016/2017

  A partir de hoy, 5 de febrero de 2016, es posible consultar en UACloud (POI – Actividad docente – Curso 2016/17) los datos de estimación de capacidad correspondientes al curso 2016/17, junto con el detalle de descuentos aplicables. Adicionalmente se muestra, en su caso, según consta en nuestras bases de datos, un resumen de todos los indicadores usados para obtener la capacidad docente inicial, según la normativa de la Universidad de Alicante por la que se regula la dedicación docente del personal docente e investigador funcionario o con contrato laboral indefinido, aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2013.

  Es conveniente precisar que en los datos de previsión de capacidad mostrados actualmente no se han actualizado todavía los descuentos aplicables a cargos de Departamentos según el modelo de descarga docente para cargos académicos de Departamentos e Institutos de Investigación Universitarios aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2012. En cuanto se disponga de la información pertinente, se procederá a la actualización de estas descargas docentes tal y como indica el mencionado modelo. Asimismo, tampoco figuran los descuentos por encargos de gestión asignados por los centros en espera de su actualización en función de los créditos financiables.

  De observarse discrepancias le rogamos nos las comunique a la Unidad de Planificación Docente (plandoc@ua.es).

  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

   

   

  Vértice, nueva aplicación en UACloud

  Dentro del marco de la estrategia de actualización y modernización de las herramientas del Campus Virtual, y de acuerdo con el calendario programado, se ha puesto en funcionamiento esta nueva aplicación. A partir de hoy, los usuarios de Vértice tienen a su disposición la nueva App de esta aplicación para UACloud.

  Además de la adaptación a UACloud, esta nueva versión incluye cambios importantes en:

  • la interfaz de aplicación,
  • el método de autentificación,
  • el módulo de gestión de streamings y otras utilidades.

  Vicerrectorado de Tecnologías de la Información
  Servicio de Informática

   

  Vértice - Toda la información

   
   
  http://si.ua.es/es/vertice/:  Guía de uso, noticias, lugares de publicación.
   
  vertice@ua.es
   

  Cambio de imagen de la Web de la Universidad de Alicante

  Nuevas páginas, más facilidad en la navegación, mucho más intuitiva, moderna, dinámica y  adaptada a los dispositivos móviles. La Universidad de Alicante estrena el próximo martes (1 de diciembre) una nueva imagen Web pensada para ofrecer un servicio mucho más globalizado y completo tanto a sus públicos internos, como al alumnado presente y futuro, y a la sociedad en general.

  Una web mucho más accesible, transparente y participativa en la que todas las personas que formamos parte de la Comunidad Universitaria continuaremos teniendo nuestro espacio en el apartado de Estudios, Gobernanza y Organización.

  Aunque como todo cambio requerirá de un periodo de ajuste, desde el equipo de dirección estamos convencidos de que esta apuesta abrirá nuevas expectativas a todo el mundo.

  Vicerrectorado de Tecnología de la Información

   

  Nueva magen de la web de la UA

   

   

  Componente investigador del Plan de Ordenación Integral 2014-2015

  A partir de hoy pueden consultarse en UACloud Campus Virtual (POI >> Actividad Investigadora >> Curso 2014-15) los datos correspondientes al componente investigador del Plan de Ordenación Integral.

  Se abre un plazo de alegaciones hasta las 14 horas del día 17 de noviembre, destinado para el PDI que planteó alguna incidencia y que recibió el compromiso de la Unidad de Evaluación de la Investigación de que se subsanaría. Por otro lado, también se atenderán las alegaciones relacionadas con las puntuaciones de los méritos. Éstas se enviarán a la dirección de correo electrónico: evaluacion.investigacion@ua.es.

  Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación

   

  iUA y el desarrollo de UACloud

  La Universidad de Alicante siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en sus sistemas informáticos y, por ello,  actualmente está destinando gran parte de sus recursos a  modernizar su Campus Virtual, convirtiéndolo en UACloud. UACloud, además de suponer una importante mejora en múltiples aspectos tanto funcionales como de usabilidad, está siendo diseñada con la intención de que, cada vez más, sea totalmente operativa en cualquier dispositivo móvil.

  Debido a múltiples factores -como la actual carencia de recursos económicos , la escasez de recursos humanos, lo cambiante que son las plataformas móviles que obligan a mantener actualizaciones casi a diario, al número de plataformas existentes, la existencia de aplicaciones web compatibles con dispositivos móviles y un largo etcétera-, mantener actualizada una versión nativa completa y 100% funcional  de UACloud en plataformas móviles resulta impracticable.

  Dada esta situación, nuestro compromiso es centrarnos en diseñar las nuevas “Apps” de UACloud de forma que sean  compatibles con navegadores móviles de forma que los usuarios de estos dispositivos puedan acceder a las mismas funcionalidades y con la misma interfaz que cualquier otro usuario.

  No obstante, comprendemos que siempre habrá opciones que solo se puedan ofrecer desde aplicaciones móviles nativas. Por esta razón, también estamos trabajando en el desarrollo de una versión de iUA nativa para IOS y Android que, aunque no va a repetir las funcionalidades de UACloud que ya están disponibles a través de las aplicaciones web compatibles, sí incorporará nuevas funcionalidades que hacen que tenga sentido, como un sistema de notificaciones push, o cualquier otra opción específica y estratégica que se desarrolle en entorno nativo en un futuro y que sea abordable con nuestros medios.

   

  Vicerrectorado de Tecnologías de la Información
  Servicio de Informática

  Datos actividad investigadora POI 2014-15

  Se informa que en UACloud Campus Virtual (POI >> Actividad Investigadora >> Curso 2014-15) se encuentran disponibles para todo el personal docente e investigador (a excepción del profesorado asociado a tiempo parcial), los datos correspondientes a la actividad investigadora realizada durante el quinquenio 2010-2014.

  Se recuerda que estos datos se han obtenido a partir de los méritos incorporados en el currículum vitae de UACloud Campus Virtual, y se utilizarán para el cálculo de la productividad investigadora establecida en el POI, de acuerdo con el baremo aprobado por el Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2009 (BOUA 7 de mayo de 2009).

  Por este motivo se abre un plazo que finalizará el próximo 18 de octubre de 2015 para que las personas interesadas puedan, en su caso:

  a) Corregir los errores detectados, en su currículum de UACloud Campus Virtual. Se recuerda que a estos efectos hay incorporada una guía de ayuda para la autocorrección de las observaciones más frecuentes.

  b) Comunicar las incidencias sobre aquellos datos que no puedan ser subsanados directamente por los propios investigadores o investigadoras.

  Con el fin de facilitar el envío de las incidencias a la Unidad de Evaluación de la Investigación (evaluacion.investigacion@ua.es), existe un icono en forma de sobre a la derecha de cada uno de los apartados y registros, que permite generar un correo electrónico automático donde ya se incluyen los datos relativos al apartado o registro correspondiente.

  Una vez resueltas todas las incidencias se procederá al cálculo del coeficiente provisional que se podrá consultar en la aplicación POI, lo que se comunicará oportunamente a todo el PDI a través de un correo electrónico.

  Agradeciéndole su colaboración.

  Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación

  Datos de capacidad y créditos computables 2015/16 en Campus Virtual

   

  Estimada/o compañera/o:

  Desde hoy viernes 18 de septiembre de 2015, se pueden consultar en UACloud (POI – Actividad Docente – 2015/16) los datos individuales de capacidad y horas/créditos computables que el departamento le ha asignado en el curso 2015/16 conforme figuran en Universitas XXI.

  La introducción de los datos en Universitas XXI comprende la asignación para cada actividad (teoría, prácticas, etc.) del encargo docente (en créditos), el horario y aula correspondientes.

  En este curso académico existen introducidos en Universitas XXI dos tipos de créditos cuya contabilidad en horas es distinta:

  – Créditos correspondientes a las licenciaturas e ingenierías. Cada uno de estos créditos es equivalente a 10 horas presenciales por crédito.

  – Créditos correspondientes a títulos de grado y másteres oficiales (créditos ECTS). Para estos estudios cada crédito presencial equivale a 25 horas. Los créditos presenciales vienen definidos en el correspondiente plan de estudios.

  Si se tiene presente que la actual dedicación del profesorado está establecida en créditos LRU, y que la equivalencia en horas de los diferentes tipos de créditos es distinta, no es posible unirlos en una sola contabilidad, por lo que hemos considerado más operativo realizarla también en horas, de manera que el profesorado tenga en todo momento una referencia clara de la equivalencia créditos/horas.

  Los datos ofrecidos en este momento reflejan el estado actual de la información que ha sido introducida en Universitas XXI. En algunos casos puede que no exista correspondencia entre el encargo docente y las horas computables. Esta situación queda indicada en pantalla junto con su posible causa. Puesto que las causas de estos desajustes pueden obedecer a distintas circunstancias derivadas de la información introducida en Universitas XXI, aconsejamos consultar con los gestores de los departamentos o centros, de manera que pueda ser subsanada. Si, por el contrario, se advierte alguna incidencia no relacionada directamente con los datos introducidos en el programa, o que fuera imposible de resolver por los departamentos o los centros, le agradecería que la pusiera en conocimiento de la Unidad de Planificación Docente (plandoc@ua.es).

  Con el fin de subsanar los posibles errores, solicito su colaboración, puesto que sólo de esta manera podremos disponer de unas bases de datos adecuadas. Para poder subsanar los posibles errores e incidencias de la forma más ágil posible, la dirección de cada departamento podrá consultar los datos. No obstante, si se considera necesario que otra persona del departamento pueda visualizar esta información, la dirección del departamento puede solicitarlo a la Unidad de Planificación Docente (plandoc@ua.es).

  El plazo para subsanar incidencias finaliza el 31 de mayo de 2016. Hasta esa fecha, los datos serán actualizados regularmente de manera que queden incorporadas las correcciones que se realicen.

  Sin más que agradecer de antemano vuestra colaboración.

  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

   

  Novedades en UACloud

  De acuerdo con la estrategia de desarrollo de UACloud se han lanzado tres novedades relevantes:

   

  -Expediente personal: Permite la consulta de datos laborales, administrativos, nóminas, pagos. etc.(+infol)

  -POI: Permite al profesorado la consulta de toda la información relativa al Plan de Ordenación Integral y las encuestas docentes. (+info)

  -Versión móvil del frontal: Facilita el acceso a las aplicaciones de UACloud. (+info)

   

  Además, ya se pueden consultar desde fuera de la UA las nóminas y otros pagos desde estos APPs, así como los datos económicos de los proyectos de investigación, que actualmente siguen en CV Otros Servicios. (+info)

   

  Vicerrectorado de Tecnologías de la Información
  Servicio de Informática

   

   

  Componente docente del Plan de Ordenación Integral 2014-2015

  A partir de hoy 8 de julio pueden consultarse en Campus Virtual (Expediente personal – POI – Actividad Docente – 2014/2015) los datos correspondientes al componente docente del Plan de Ordenación Integral.

  Se abre un plazo de comunicación de alegaciones hasta las 14 horas del día 17 de julio. Las alegaciones al componente docente se remitirán a la Unidad de Planificación Docente del Servicio de Gestión de Personal (plandoc@ua.es).

  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

  UADrive

   

  La Universidad de Alicante  sigue avanzando en el cambio tecnológico iniciado con UACloud. Hoy se abre a la comunidad universitaria UADrive, el nuevo disco virtual institucional. A partir del 25 de junio, podrás almacenar ficheros de cualquier formato en este servicio, compartirlos con compañeros y tenerlos accesibles desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

  Con UADrive también cambia la manera de colgar los materiales de clase a los alumnos.  Para las asignaturas del 2015-16 ya no podrán subirse materiales en el antiguo Campus Virtual. Ahora se gestionarán con UADrive, mucho más intuitivo y potente.

  Además podrás trasladar a UADrive los materiales que tengas ahora en Campus Virtual simplemente con un clic de botón. Y, si no lo haces, todavía estarán disponibles solo para descarga en el antiguo Campus Virtual para ti y para tus alumnos.

  UADrive es un cambio que nos sitúa, una vez más, a la vanguardia y que podrás conocer en profundidad con las sesiones de demostración que tu departamento o unidad puede solicitar.

  Llega UADrive. Te damos la bienvenida.

  ————–

  El Servicio de Informática ofrece a los Departamentos y unidades administrativas la posibilidad de realizar, bajo demanda, sesiones breves sobre el uso de UADrive.
  La duración de las sesiones será de 45 m.
  La sesión se celebrará en la sala reservada por el solicitante.
  Se requiere un grupo de al menos 10 personas para realizar una sesión.

   

  ————————————————————————————–

   

  La Universitat d’Alacant continua avançant en el canvi tecnològic iniciat amb UACloud. Avui s’obri a la comunitat universitària UADrive, el nou disc virtual institucional. A partir del 25 de juny, podràs emmagatzemar fitxers de qualsevol format en aquest servei, compartir-los amb companys i tenir-los accessibles des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.

  Amb UADrive també canvia la manera de penjar els materials de classe als alumnes.  Per a les assignatures del 2015-16 ja no podran penjar-se materials en l’antic Campus Virtual. Ara es gestionaran amb UADrive, molt més intuïtiu i potent.

  A més podràs traslladar a UADrive els materials  que tingues ara en Campus Virtual simplement amb un clic de botó. I, si no ho fas, encara estaran disponibles només per a descàrrega en l’antic Campus Virtual per a tu i per als teus alumnes.

  UADrive és un canvi que ens situa, una volta més,  a l’avantguarda i que podràs conèixer en profunditat amb les sessions de demostració que el teu departament o unitat pot sol·licitar.

  Arriba UADrive. Et donem la benvinguda.

  —————-

  El Servei d´Informàtica ofereix als Departaments i unitats administratives la possibilitat de realitzar, sota demanda, sessions breus sobre l´ús d´UADrive.
  La durada de les sessions serà de 45 m.
  La sessió se celebrarà en la sala reservada pel sol·licitant.
  Es requereix un grup d´almenys 10 persones per a realitzar una sessió.

   

   

   

  Guías docentes curso 2015-2016

  Estimado compañero,
  Estimada compañera,

  Como en años anteriores, y siguiendo el calendario de acciones relacionadas con el desarrollo del curso académico 2015-2016, estamos realizando la tarea de actualización de las guías docentes de las asignaturas de las titulaciones oficiales de la Universidad de Alicante.

  Esta tarea podrá realizarse a través del UACloud hasta el 30 de julio de 2015.

  Por ello debéis solicitar a los departamentos de vuestro centro la actualización o la elaboración de las guías docentes. Si alguna asignatura no dispone de profesorado asignado en el mes de julio, el departamento deberá actualizar los datos básicos de esta guía.

  Para asignaturas de planes de estudio a extinguir, que también han de ser cumplimentadas, podéis encontrar más información en la siguiente dirección:
  http://si.ua.es/es/cau/preguntas-frecuentes-faq/ficha-de-asignatura-clasica.html

  Para asignaturas de planes de estudio nuevos podéis encontrar indicaciones en UACloud:
  http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/guiadocente/

  Por otra parte, en las asignaturas que tienen algún grupo con docencia en inglés o valenciano, la guía docente debe cumplimentarse necesariamente también en esa lengua.

  Para cualquier consulta o aclaración no dudéis en contactar con nosotros.

  Un saludo cordial,

  Mª Cecilia Gómez Lucas

  Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

  Francisco Maciá Pérez

  Vicerrector de Tecnologías de la Información

   

   

   

  Encuestas docentes 2014-2015 en Campus Virtual

   

  Desde el 19 de junio se encuentran disponibles en Campus Virtual (CV Otros servicios >> Expediente personal >> POI >> Encuesta docente) los informes de Encuesta Docente correspondientes al curso académico 2014-2015.

  En el caso de necesitar un original sellado, puede solicitarse en la dirección electrónica:

  http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=3080

  Ante cualquier cuestión o incidencia que pudiera haber, pueden ponerse en contacto con el Secretariado de Calidad (s.qualitat@ua.es).

  Ángel Grediaga Olivo

  Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad