“60 anys d’un diccionari”. Exposició

L’any 2022 va tindre lloc el seixanta aniversari de la finalització del Diccionari català-valencià-balear (DCVB). Enguany la Biblioteca de Filosofia i Lletres, per iniciativa del Departament de Filologia Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres, acollirà, del 30 de gener al 24 de febrer del 2023, l’exposició «60 ANYS D’UN DICCIONARI (1962-2022): seixanta aniversari de la finalització del Diccionari català-valencià-balear».

Es tracta d’una exposició itinerant organitzada per la Biblioteca Pere Ibarra d’Elx amb la col·laboració d’AVIVA Elx (Agència de Promoció del Valencià) i les biblioteques municipals d’Elx. La inauguració de l’exposició tindrà lloc el dia 31 de gener a les 12:30h. al rebedor de l’edifici de la Biblioteca General de la Universitat d’Alacant amb una visita guiada i les intervencions d’Hèctor Càmara, del Secretariat de Llengües de la Universitat d’Alacant, Josep Martines, professor del Departament de Filologia Catalana, i Anna Àlvarez, tècnica de la Biblioteca Central Pere Ibarra d’Elx.

Fons bibliogràfic

El filòleg Manuel Sanchis Guarner va col·laborar en la confecció del DCVB durant setze anys (entre el 1943 i el 1959), i la Biblioteca Pere Ibarra d’Elx conserva documentació bibliogràfica relacionada amb la confecció del DCVB arran de l’adquisició, l’any 2004, de part de l’arxiu del lingüista i eminent estudiós de la llengua valenciana.

La mostra presenta diverses vitrines amb fitxes fetes com a treball previ de camp per a l’elaboració de les entrades del DCVB i també documents relacionats amb les activitats fetes l’any 1962, amb motiu de la finalització de tan magna obra. A més, Sanchis Guarner va ser el responsable de l’exposició del DCVB celebrada a València l’any 1951 i que va significar, en aquell moment, l’inici d’una època favorable a la projecció de la llengua i la cultura valencianes.

Un diccionari que és història

El Diccionari català-valencià-balear va nàixer de la voluntat d’Antoni Maria Alcover (Manacor, 1862-Palma, 1932), vicari general i canonge de la Seu de Mallorca, que volia fer un «inventari de les paraules que formen la llengua catalana, ab les seues varietats dialectals i ab expressió de les diverses significacions y usos de cada paraula» («Introducció» de la primera edició del DCVB, 1930). L’any 1901, Alcover va fer una primera eixida pels territoris de parla catalana per tal d’arreplegar paraules i expressions característiques, mostres fonètiques, formes verbals i sintàctiques i manifestacions del folklore. Fins l’any 1928, se seguirien 28 campanyes més, i el conjunt de testimonis va ser recollit en més de tres milions de cèdules o fitxes.

Molt prompte, es va sumar al projecte Francesc de Borja Moll, només amb 18 anys, que es va encarregar en un primer moment, com diu en les seues memòries, «d’informar-me de la manera com es feien les cèdules lexicogràfiques, dur un registre dels col·laboradors que les enviaven, veure de quins objectes caldria fer dibuixos, començar a orientar-me en la bibliografia filològica catalana i romànica…» (Els meus primers trenta anys, p. 122).

La documentació del DCVB s’havia de completar amb testimonis històrics de l’ús de paraules i expressions al llarg del temps, és per això que també es va fer una recerca en textos antics tant literaris com no literaris.

Des d’un principi, Alcover va plantejar el DCVB com una obra col·lectiva, i l’any 1901 va fer una «Lletra de convit a tots els amics de la llengua catalana» per a cercar col·laboradors. Hi van respondre 1.643 persones. D’Elx, va secundar la crida Pere Ibarra (Elx, 1858-1934), que apareix en la documentació com a «corresponsal».

L’any 1921 es va iniciar la redacció de l’obra, el 1925 es va publicar el primer fascicle (format en què es va comercialitzar) i l’any 1930 en va aparèixer el primer volum.

Després de la mort d’Alcover, Francesc de B. Moll se’n va fer càrrec i l’any 1935 va publicar el segon volum. Després de la Guerra Civil, l’any 1943, es va reprendre la redacció del DCVB i Manuel Sanchis Guarner s’hi va afegir. L’any 1962, per a commemorar el centenari del naixement d’Alcover, es va publicar el desè i darrer volum.

Què és i per a què serveix?

El DCVB no tan sols explica el significat actual i històric de les paraules, sinó també la distribució geogràfica, els sinònims, l’etimologia, els usos literaris i populars, les variants dialectals, les diverses pronúncies (amb la seua transcripció fonètica), etc.

Deia Alcover en la «Carta de convit» del 1901 «…Volem fer l’inventari, tot lo complet que sabrem, de la riquesa, de l’opulència imponderable, estupenda, que en paraules, frases, adagis, modismes i formes té escampada i espargida la nostra llengua dins els nombrosos monuments escrits dels seus fills del sitgle XI ençà, guardats dins biblioteques i arxius: riquesa i opulència qui brollen encara rabents, llampants, inestroncables, de la boca dels milenars de milenars de gent qui pobla Catalunya espanyola i Catalunya francesa, les Illes Balears i l’antic reine de València”. És a dir, el Diccionari de la llengua catalana, que posteriorment per qüestions no estrictament lingüístiques, va canviar el nom pel de Diccionari català-valencià-balear, com el coneixem ara, no pretenia ser un manual normatiu, sinó documentar la llengua catalana en les diverses variants d’aquesta i en tots els territoris.

Fonts i bibliografia:

  • Alcover, Antoni Maria. Dietari de l’excursió filològica, 1906. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat, [1983]. BUA DP 148386
  • Any Mossèn Alcover: presentació de la “Lletra de convit 2001”. 1a ed. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2003. BUA DP 67211
  • Crònica de l’obra del diccionari. Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de B.; Corbera Pou, Jaume (ed. lit.) Mallorca: Moll, D. L. 2007. BUA FL L134.1’374/ALC/CRO
  • Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals … Obra iniciada per Antoni M. Alcover ; redactat per Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll; dibuixos de Josep Moll, Francesc de B. Moll i Miquel Fullana. 2a ed. corr. i posada al dia. Palma de Mallorca [etc.]: Moll, 1964-1969. 10 v. BUA FL R2/D/L134.1/ALC/DIC
  • Llompart, Josep M. El “Diccionari català-valencià-balear.” Madrid [etc.]: Papeles de son Armadan, 1960. BUA FL DLA G/0394
  • Manuel Sanchis Guarner: context, paraula, record. Ferrando, Antoni; Cortés, Santi. València: PUV, 2007. BUA DP 171542
  • Perea Sabater, María Pilar. El “diccionari català-valencià-balear” i les seves fonts bibliogràfiques. 1a ed. Palma [etc.]: Edicions UIB [etc.], 2011. BUA FL 017/PER/dic

 

Sobre la conquista de América

Hace varias semanas empecé a leer El Indigenismo de Henri Favre. Además de por el tema lo elegí porque es bastante breve, apenas 150 páginas, casi demasiado corto teniendo en cuenta el tema a tratar. Se podría decir que el libro habla de los procesos intelectuales que se gestaron durante la colonización española en América Latina, así como el pensamiento criollo e indígena relacionado de alguna manera con las respectivas identidades y que se desarrolló posteriormente a la independencia.

Me he acordado de esta lectura porque de un tiempo a esta parte, cada vez que se acerca el 12 de octubre, vuelve a desatarse la polémica entre los que consideran que no hay nada que celebrar pues la conquista fue un genocidio, y los que ponen el acento en que se llevó a cabo una gran labor cultural y civilizadora en unos pueblos que estaban sumidos poco menos que en la barbarie. Aunque el libro de Favre es mucho más que este debate, sí me gustaría compartir la parte dedicada a las ideas que surgieron en torno a la legitimación o no de la conquista. Resulta algo inédito en la historia universal, ya que pocos pueblos se han planteado si estaban legitimados para lanzarse a sus aventuras coloniales. El autor comienza indicando las discrepancias que comienzan a surgir poco después de la conquista, a principios del siglo XVI, cuando se alzan voces discordantes contra la suerte que corrían los pueblo indígenas, muy maltratados por los colonizadores. Y entre esas voces destaca la de Fray Bartolomé de las Casas que llega a impugnar la conquista y que señala que los indios deben poder «disfrutar de los derechos que la ley natural reconoce a todos los hombres, como el derecho a la libertad y a la propiedad». No comparte esta opinión el también religioso Ginés de Sepúlveda que justifica la conquista de América porque «los soberanos indígenas no son señores naturales sino tiranos. Prueba de ello es que sus súbditos se entregan a la sodomía, el canibalismo y los sacrificios humanos, actos todos contranaturales. Por esto, los indios no pueden invocar el beneficio de la ley natural que violan de manera tan flagrante y tan grave».

En 1550, el emperador Carlos V reúne en Valladolid una comisión encargada de examinar estas dos posiciones, pero finalmente no llegan a ninguna conclusión. Sin embargo, curiosamente se prohíbe la publicación del libro en el que Ginés Sepúlveda había expuesto su tesis, mientras que se permite la circulación de La Brevísima relación de la destrucción de las Indias del padre Las Casas. Esto resulta muy llamativo porque este libro va a ser aprovechado por las potencias protestantes europeas para tejer la leyenda negra sobre la colonización de España en América Latina.

Más adelante Henri Favre señala la importancia que tuvo la legislación indiana para organizar el régimen colonial. En 1680 fue codificada y publicada. Las leyes de Indias no sólo hacen del rey de España propietario de América sino que también convierte a los indios en súbditos de la Corona. Por tanto, se puede decir, como señala el autor que «la política colonial de España (…) garantiza una verdadera protección a los indios. Incluso si no son observadas en su totalidad con un rigor idéntico, las leyes de Indias, permiten que la población indígena escape del genocidio». Esto no significa que no hubiera malos tratos que junto a diversas enfermedades introducidas por los europeos, frente a las cuales los indios no tuvieron protección inmunitaria, provocaron una caída vertiginosa de la población durante el siglo XVI.

Este libro se publicó a finales de los años 90. Seguramente se habrán hecho nuevas aportaciones sobre el tema, pero la parte que he querido comentar está vigente y de actualidad, especialmente por estas fechas. Por lo demás, se puede encontrar en la biblioteca de Filosofía y Letras, y recomiendo su lectura si se está un poco interesado en el tema porque aporta datos e información que generalmente son ignorados en los medios de comunicación, donde sí se hacen eco de la polémica sobre la conquista con un afán a veces un tanto simplista y un poco desenfocado.

Centenario de la muerte de Antonio de Nebrija

Este año se cumplen 500 años de la muerte de Antonio de Nebrija (c. 1441-1522). Reconocido de forma unánime como el primer humanista hispánico y el principal introductor del Renacimiento Italiano en España, es el autor de la Gramática de la Lengua Castellana, la primera gramática de nuestra lengua. La gran importancia de esta obra radica en que Nebrija fue el primer “gramático” (como él se denominaba) que rompió la tradición de que solo las lenguas clásicas, es decir latín, griego y hebreo, podían ser objeto de estudio.

Antonio de Nebrija estudió en la Universidad de Salamanca, para posteriormente completar su formación en Bolonia durante aproximadamente 10 años. La estancia en la ciudad italiana, centro del humanismo académico de la época, fue determinante para conocer e identificarse con las enseñanzas del humanismo renacentista aplicadas al uso de la lengua.

El estudio y desarrollo de la gramática y la lexicografía serán las dos áreas principales de la obra de Nebrija desde 1481 hasta su muerte en 1522. En 1481 publica su primera obra, las Introductiones latinae, un manual para el aprendizaje y mejora del uso de la lengua latina. Esta obra está en consonancia con su idea de revivir los estudios clásicos en España, como ocurría en Italia, y mejorar la pésima enseñanza del latín en la universidad.  La obra tuvo un gran éxito, con numerosas ediciones y reimpresiones tanto en España como en ciudades europeas.

Continue reading Centenario de la muerte de Antonio de Nebrija

530 años de la expulsión de los judíos

31 de marzo de 1492: 530 años de la expulsión de los judíos

En marzo de 1492 los Reyes Católicos firmaron la expulsión de los judíos de los territorios de la Corona de Castilla y Aragón. Este es uno de tantos movimientos forzados de poblaciones que siendo originarias de una tierra durante generaciones son expulsadas de la misma por diversas razones, ya sean económicas, políticas, sociales, religiosas o étnicas. Estas razones no suelen presentarse como únicas, sino que se van entrecruzando unas con otras. En cualquier caso, debió ser algo trágico y traumático tener que abandonar tu hogar, tus pertenencias, hacerte a la idea de no poder volver a tu ciudad, a tu pueblo. Algo, sin duda, difícil de entender.

La biblioteca de Filosofía y Letras para recordar este acontecimiento histórico, te ofrece a través de su Catálogo una selección bibliográfica sobre este tema.

Luis Suárez en su libro Expulsión de los judíos de España explica cómo era la sociedad judía a principios de la década de 1480. Para empezar y en contra de lo que pudiera pensarse, pues muchas veces se ha repetido, no estaba formada por un grupo de personas ricas que se dedicaban a oficios financieros muy lucrativos. Existían desde luego, personas que se dedicaban a arrendamientos, recaudaciones y otros negocios, pero era un pequeño grupo o élite, si se quiere, que además se ocupaban de estas tareas porque no tenían muchas más posibilidades de trabajo, ya que había limitaciones en el abanico de profesiones al que podían acceder. El resto de la población judía estaba compuesta por pequeños comerciantes, ropavejeros, zapateros, joyeros a veces y también prestamistas con cierta frecuencia. Todo esto se hallaba muy alejado del mundo de los banqueros de la Corte que se codeaban con reyes y nobles. Por otro lado, entre los bienes mencionados en el momento de la expulsión encontramos huertas, tierras de cultivo de cereales, bodegas y pequeños rebaños. No parecen muestras de gran riqueza.

Finalmente sólo hacer mención de todos los miles y miles de refugiados que han sido expulsados, no necesariamente a través de un decreto como los judíos del siglo XV, pero sí a causa de guerras, por situaciones de pobreza o por persecuciones de todo tipo, políticas, religiosas, etc. Muchas de estas personas malviven en campos de refugiados o en el mejor de los casos viven como ilegales, al menos durante un tiempo (a veces años) en diferentes países de acogida. Y cuando hablamos de acogida hablamos de una gran variedad de situaciones. No hay que olvidar que el no reconocer al otro como un semejante y la hostilidad que a veces despiertan aquellos que consideramos diferentes, son tan viejas como la historia misma de la humanidad.

Esta semana en la UA: Sergio Ramírez. Premio Cervantes 2017

El próximo 22 de febrero a las 19:00 h, el escritor nicaragüense impartirá la conferencia “La Nicaragua que yo escribo” en la Sala Rafael Altamira de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (C/ Ramón y Cajal, 4).

Sergio Ramírez nació en Masatepe (Nicaragua), en 1942. Es conocida su implicación en la política de su país participando en la resistencia contra el régimen del presidente Somoza, en el posterior proceso revolucionario de Nicaragua, y finalmente, formando parte del Gobierno Sandinista, donde llego a ostentar cargos de representación política, retirándose del escenario político en 1996.

Su compromiso con la literatura es igualable a su compromiso político, siendo autor de un importante número de obras de diversos géneros. Destacan entre otras, las novelas Castigo divino (1988), Premio Dashiel Hammet, y Un baile de máscaras, Premio Laure Bataillon a la mejor novela extranjera traducida en Francia en 1998. Su consagración internacional llegó Con Margarita, está linda la mar, Premio Alfaguara de Novela 1998 y Premio Latinoamericano José María Arguedas, otorgado por Casa de las Américas en Cuba en el año 2000. Ha escrito varios libros de cuentos, ensayos y escritos biográficos e históricos, así como sus memorias de la revolución, Adiós, muchachos (1999). También colabora como columnista en varios periódicos: El País de España; La Jornada de México; El Nacional de Caracas; El Tiempo de Bogotá y La Opinión, de Los Ángeles; La Prensa y la revista Magazine en Nicaragua.

En 2011 recibió en Chile el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria. En 2014 recibe el Premio Internacional “Carlos Fuentes” a la Creación Literaria en Idioma Español y ya en 2017 se convierte en el primer escritor centroamericano que gana el Premio Cervantes de España.

La Biblioteca de Filosofía y Letras dispone de un amplio abanico de sus obras. Pincha aquí si quieres conocerlas.

Fuentes:

Exposició “A dins, a fora. Felícia Fuster (Barcelona, 1921- París, 2012), poeta i pintora”

La Biblioteca de Filosofia i Lletres, amb la col·laboració de l’ACPV-Alacant, acollirà del 14 al 24 de febrer l’exposició itinerant “A dins, a fora. Felícia Fuster (Barcelona, 1921- París, 2012), poeta i pintora”.

Felícia Fuster (Barcelona 1921- París 2012) va ser poeta, traductora i artista plàstica amb una obra que combina els diferents llenguatges i que estableix estrets vasos comunicants entre pintura i literatura, dos camins per avançar en l’art i l’experimentació. Es va donar a conèixer als anys 40 en exposicions col·lectives a Barcelona i Madrid, però l’ambient enrarit de la postguerra i la seua inquietud vital la van portar a París, com van fer altres artistes i escriptors de la seua generació. L’any 1951 va decidir quedar-s’hi a viure. Va participar en nombroses exposicions personals i col·lectives, majorment a França.

El 1984 va irrompre en la lírica catalana amb el llibre Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils, en què mostrava una veu, nova i alhora madura. A partir d’aquell moment va desplegar amb gran força la seua obra literària i pictòrica, que va trobar un ampli ressò entre poetes i crítics, entre els quals Maria-Mercè Marçal, amb qui va mantenir una estreta amistat. A Barcelona, va exposar per primera vegada a Pròleg. Llibreria de les Dones.

Felícia Fuster va desenvolupar la creativitat i el compromís social fugint dels focus d’atenció. Fidel als seus ideals de llibertat, es va mostrar interessada sols per «l’art i la llengua»; la resta no importava, deia. Es definia, en un to irònic, com la «dona faber», la dona que coneix tots els oficis i s’aplica a totes les arts, portada per una curiositat sense límits.

Felícia Fuster va ser una dona compromesa amb els joves, amb els drets de les dones i amb la llengua. Per defensar aquests valors, l’any 2005 va crear la Fundació que porta el seu nom.

Us convidem a veure els sis panells explicatius de l’exposició al voltant de la seua vida i la seua obra.

No us la perdeu!

Per a saber-ne més:

Bicentenario del nacimiento de Flaubert

Este año se celebra el bicentenario del nacimiento del escritor Gustave Flaubert (Ruan, 1821-Croisset, 1880). Considerado uno de los grandes escritores franceses, es junto a Stendhal y Balzac una de las grandes figuras del realismo de la literatura francesa.

Su concepción de la escritura era la de un proceso laborioso, perfeccionista, obsesivo en el estilo y en la búsqueda de le mot juste (la palabra justa) que le llevaba a rehacer, si lo consideraba conveniente, varias veces la misma obra hasta que no consideraba que las palabras fluían de forma natural. Flaubert revolucionó la novela con su forma novedosa de narrar, dónde el autor permanece oculto en el texto, recayendo el protagonismo en sus personajes, pero cuya presencia se intuye en todo momento.

En 1857 publica su obra maestra, por la que es mundialmente reconocido, “Madame Bovary”. Su protagonista es una mujer, frustrada, inquieta, mediocre, que representa el fracaso que para Flaubert había producido el siglo XIX, siglo que odiaba por identificarlo con una burguesía falta de inteligencia y de sensibilidad. Muestra temas escandalosos para la época: el adulterio, el suicidio, las desilusiones de la vida cotidiana, y tanto la editorial como él mismo fueron denunciados por las autoridades por escribir una obra inmoral, aunque finalmente fueron declarados absueltos. La obra en cambio fue reconocida por la crítica y tuvo un gran éxito por parte del público francés.

Su carácter singular, tímido y retraído socialmente, pero por momentos arrogante, le hizo volcarse en la escritura hasta la obsesión. Su salud inestable y frágil, con frecuentes crisis nerviosas provocaron una muerte temprana a los 58 años.

Flaubert nos legó una obra brillante, que empieza con Madame Bovary (1857), sigue con Salambó (1862), La educación sentimental (1869), La tentación de San Antonio (1874), Tres cuentos (1877) y termina con la obra póstuma Bouvard y Pécuchet (1881).

En la Biblioteca de Filosofía y Letras puedes encontrar ejemplares de la obra de este autor.

Fuentes y bibliografía