El CAU (Centre d’Autoaprenentatge de Valencià)

El CAU ja està obert 

El Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAU) de la Universitat d’Alacant és un espai adreçat a totes les persones que formen part de la comunitat universitària i a tothom que necessite milllorar els coneixements de valencià. Es un lloc pensat per a facilitar l’aprenentatge d’aquesta llengua, ja que hi trobareu material didàctic de tota mena: manuals, diccionaris, audiovisuals, recursos en línia, programes informàtics, fitxes autocorrectives, diaris, revistes, etc.

A més al Centre hi ha personal que us assessorarà quant al funcionament dels materials i la tria d’activitats per a assolir el grau de coneixements de llengua que desitgeu. Al CAU podreu  començar des del nivell que vulgueu i avançar al ritme que us resulte còmode.

El CAU és un espai concebut per a aprendre i practicar valencià d’una manera més autònoma que en els cursos tradicionals.

Ací els usuaris poden utilitzar diferents tipus de mitjans per a l’aprenentatge de la llengua sense una relació directa professor-alumne i adequar l’adquisició de coneixements a l’horari que més els convinga.

El personal del CAU podrà determinar les necessitats lingüístiques dels aprenents i dissenyar una estratègia d’aprenentatge apropiada per a cada cas. També corregirem els exercicis proposats en les fitxes del bloc d’escriure que no tenen una solució única i les proves de nivell i d’assoliment facilitades pel CAU.

  • Els usuaris aprenen el que necessiten amb la rapidesa i el ritme que els interessa
  • Es fixen els objectius i trien les activitats que prefereixen fer
  • Poden repassar el que ja saben i mantenir-ne els coneixements
  • El CAU els permet millorar aspectes concrets de la llengua
  • Estudien durant un horari ampli i tant de temps com siga necessari

 

CAUBLOG

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *