Home » Libros (Page 2)

Category Archives: Libros

julio 2021
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

L’impacte de la intel·ligència artificial a les empreses

L’impacte de la intel·ligència artificial a les empreses
Xavier Marcet
Papers de l’Observatori de la Indústria
Núm. 12 (pdf)
Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
http://empresa.gencat.cat

Frases entresacadas e ideas interesantes que puedo utilizar:

(Página 11)
“La intel·ligència artificial està en un moment en què la polseguera deixa pas a propostes consistents de noves formes de fer negocis, de relacionar-se amb clients o de poder predir i poder prescriure moltes noves solucions.”

(Página 14)
“La seva lògica és posar màquines intel·ligents per potenciar les persones. Seran empreses d’humanitat augmentada.”

(Páginas 14-15)
“És per això que hom proposa un camí de 9 passos que ajudin a les empreses a fer una reflexió orientada a construir oportunitats singulars per a cadascuna d’elles:
1. Tenir un coneixement bàsic sobre intel·ligència artificial per poder-ne avaluar impacte i oportunitats.
2. Pensar en com la intel·ligència afectarà els clients.
3. Fer una primera definició del valor concret que pot tenir per a l’empresa la intel·ligència artificial.
4. Pensar en les dades de què hom disposa com empresa, sense dades fer intel·ligència artificial és possible però és molt més difícil.
5. Focalitzar-se en una solució d’intel·ligència artificial (o en el seu cas una solució convencional) que d’acord amb les dades i els problemes, aspiracions o necessitats sigui de valor per a l’empresa.
6. Desplegar la solució, constatant si cal una solució estandarditzada o bé cal una solució personalitzada.
7. Entrenar la solució d’intel·ligència artificial per obtenir uns resultats, afinats i fiables.
8. Pensar en termes de canvi organitzatiu, de com la nova solució requerirà canviar mentalitats de clients o de col·laboradors.
9. Avaluar el projecte d’introducció de la solució d’intel·ligència artificial en termes clàssics d’un projecte i comprovar que la tríada impacte – cost – temps és realment interessant.

Estic absolutament convençut que les preguntes que es proposen per acostar l’ús de la intel·ligència artificial a les empreses seran bones per a moltes empreses més enllà de si acaben usant solucions pròpiament d’intel·ligència artificial o solucions estadístiques o de business intelligence de les que ja disposen moltes empreses. El més important és entendre com les dades de què disposem ajuden a predir situacions i a prescriure millors decisions. La feina dels directius és prendre decisions. Si la intel·ligència artificial serveix per millorar la qualitat de la presa de les decisions, el management canviarà de forma substancial.”

La vida contada por un sapiens a un neandertal

La vida contada por un sapiens a un neandertal
Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga
Editorial Alfaguara (www.megustaleer.com)

https://www.megustaleer.com/libros/la-vida-contada-por-un-sapiens-a-un-neandertal/MES-112409

Enlaces de interés:

Frases entresacadas e ideas interesantes que puedo utilizar:

(Página )
“”

El telar mágico de la mente

El telar mágico de la mente
Mi vida en neurociencia

Joaquín M. Fuster
Editorial Ariel (www.ariel.es)

https://www.planetadelibros.com/libro-el-telar-magico-de-la-mente/320690

Enlaces de interés:

Frases entresacadas e ideas interesantes que puedo utilizar:

(Páginas 223-260)
Capítulo 8 Memoria y educación
Me será útil sobre todo el apartado “El aprendizaje activo”

21 lecciones para el siglo XXI

21 lecciones para el siglo XXI
Yuval Noah Harari
Debolsillo (www.editorialdebate.com)

hhttps://www.megustaleer.com/libros/21-lecciones-para-el-siglo-xxi/MES-099812

Enlaces de interés:
Sitio web de Yuval Noah Harari: www.ynharari.com.
Charlas TED de Yuval Noah Harari: https://www.ted.com/speakers/yuval_noah_harari.

Frases entresacadas e ideas interesantes que puedo utilizar:

No he puesto ninguna ya que todo el libro debería ser resaltado.

(Páginas 285-294)
Por mis intereses, el capítulo “9 EDUCACIÓN. El cambio es la única constante” es de obligada lectura. No tiene desperdicio.

(Página 272)
“… se preocupa en demasía por una guerra potencial entre robots y humanos, cuando en realidad lo que hay que temer es un conflicto entre una pequeña élite de superhumanos empoderada por algoritmos y una enorme subclase de Homo sapiens despoderados.”

Acabo de comentar que no pongo citas, ya que todo el libro es para citarlo, pero al ser del área de inteligencia artificial, he querido resaltar esta línea. He participado en conferencias y mesas redondas en las que se me pregunta si la IA es un peligro y quitará puestos de trabajo. Y he comentado que no debemos enfrentar IA y humanos, sino que debemos complementarnos. Y Harari lo dije claramente, el enfrentamiento no será IA y humanos, sino humanos-con-IA frente a humanos-sin-IA. Es por eso que es tan importante la educación desde los primeros niveles en informática.

Aprendizaje basado en proyectos grandes: experiencia y lecciones aprendidas

Aprendizaje basado en proyectos grandes: experiencia y lecciones aprendidas
Carlos Villagrá, Rafael Molina, Faraón Llorens y Francisco J. Gallego
Colección: Cuadernos de Docencia Universitaria, Número 41
Editorial: IDP/ICE de la Universitat de Barcelona y Ediciones Octaedro
2020

Descarga:
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/169619
https://octaedro.com/libro/aprendizaje-basado-en-proyectos-grandes-experiencia-y-lecciones-aprendidas

Resumen
El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es un modelo de enseñanza-aprendizaje donde los contenidos se aprenden y los objetivos se alcanzan en base a la realización de un proyecto que el alumnado desarrolla organizado en equipos de trabajo. El proyecto parte de un análisis previo del profesorado para asegurar que cada estudiante tiene capacidad para poder resolverlo, y que en su desarrollo adquirirá todas las competencias y las habilidades requeridas.Las ventajas de la aplicación de un modelo de ABP son muchas, y entre ellas destacan el aumento de la motivación, la participación y la autoestima, y el desarrollo de habilidades y competencias importantes, como el trabajo en equipo, la planificación, la comunicación efectiva, la gestión del tiempo, la toma de decisiones y la resolución de problemas; todas ellas encaminadas a preparar mejor al alumnado para afrontar las situaciones reales que se encontrarán en el mundo profesional. El objetivo de este documento es proporcionar una guía de aplicación del ABP partiendo de la experiencia propia en ingeniería en proyectos que involucran a varias asignaturas. Su pretensión es aportar aspectos clave en forma de lecciones aprendidas para tenerlas en cuenta si se afronta el diseño de un ABP que comprenda un curso o itinerario completo. En el anexo 1 se puede encontrar un análisis de las investigaciones publicadas sobre el modelo de aprendizaje basado en proyectos.

Aprenentatge basat en projectes grans: experiència i lliçons apreses

Aprenentatge basat en projectes grans: experiència i lliçons apreses
Carlos Villagrá, Rafael Molina, Faraón Llorens y Francisco J. Gallego
Col·lecció Quaderns de Docència Universitària, 41
Editorial: IDP/ICE de la Universitat de Barcelona i Ediciones Octaedro
2020

Descàrrega:
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/169618
https://octaedro.com/libro/aprenentatge-basat-en-projestes-grans-experiencia-i-llicons-apreses

Resum
L’aprenentatge basat en projectes (ABP) és un model d’ensenya- ment-aprenentatge en què els continguts s’aprenen i els objectius s’as- soleixen mitjançant la realització d’un projecte que l’alumnat desenvo- lupa organitzat en equips de treball. El projecte parteix d’una anàlisi prèvia del professorat per assegurar que cada estudiant té la capacitat de poder-lo resoldre i que, a mesura que el vagi desenvolupant, adquiri- rà totes les competències i les habilitats requerides.
Els avantatges d’aplicar un model d’ABP són moltes, entre les quals l’augment de la motivació, la participació i l’autoestima, així com el desenvolupament d’habilitats i de competències importants com ara el treball en equip, la planificació, la comunicació efectiva, la gestió del temps, la presa de decisions i la resolució de problemes, totes elles adre- çades a preparar més bé l’alumnat perquè s’encari amb les situacions reals que es trobarà en el món professional.
L’objectiu d’aquest document és proporcionar una guia d’aplicació de l’ABP partint de l’experiència pròpia en enginyeria en projectes que en- globen diverses assignatures. Pretén aportar un seguit d’aspectes clau en forma de lliçons apreses per tenir-les en compte a l’hora d’afrontar el disseny d’un ABP que comprengui un curs o itinerari complet.
A l’annex es pot trobar una anàlisi de les investigacions publicades so- bre el model d’aprenentatge basat en projectes.

Situación y retos de las universidades españolas ante la transformación digital

Se ha presentado el informe Situación y retos de las universidades españolas ante la transformación digital, de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS) y la RedFUE (Red Española de Fundaciones Universidad Empresa), en el que he tenido el privilegio de participar.

Situación y retos de las universidades españolas ante la transformación digital
Tona Rubio de las Alas-Pumariño (coord.)
CCS (Conferencia de Consejos Sociales) y RedFUE (Red Española de Fundaciones Universidad Empresa)
Nº 8, 2020
Colección “Estudios e Informes” (ccsu.es/publicaciones)

Vídeo del acto de presentación del informe (15 de julio de 2020) (1:27:00):

Armas de destrucción matemática

Armas de destrucción matemática.
Cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia

Cathy O’Neil
Capitán Swing (www.capitanswing.com)

https://capitanswing.com/libros/armas-de-destruccion-matematica/

https://weaponsofmathdestructionbook.com

Charla TED “La era de la fe ciega en los datos masivos ha de terminar” (https://www.ted.com/talks/cathy_o_neil_the_era_of_blind_faith_in_big_data_must_end).

Página de la autora: mathbabe.org

Frases entresacadas e ideas interesantes que puedo utilizar:

(Página 16)
“hay muchas premisas perniciosas camufladas bajo las matemáticas y se mantienen sin que nadie las verifique ni las cuestione.”

(Página 17)
“Los privilegiados, como veremos una y otra vez, son analizados por personas; las masas, por máquinas.”

(Página 21)
“pretendía movilizar a otros matemáticos contra el uso de estadísticas chapuceras y de modelos sesgados que crean sus propios bucles de retroalimentación perniciosos”

(Página 245)
“Con los mensajes políticos, como con la mayoría de ADM, la clave del problema está casi siempre en la finalidad. Si modificamos su propósito y, en lugar de chuparle la sangre a la gente, el objetivo es ayudarla, desarmamos el ADM… y puede que incluso se convierta en una fuerza del bien.”

(Página 254)
“¿Y cómo empezar ahora a regular los modelos matemáticos que dirigen cada vez más nuestras vidas? Yo sugeriría que el proceso comenzara con los programadores que crean los modelos. Al igual que los médicos, los científicos de datos deberían hacer un juramento hipocrático centrado en los posibles abusos y malinterpretaciones de sus modelos.”
(Emanuel Derman y Paul Wilmott, “The Financial Modeler´s Manifesto”, 7 de enero de 2009)
“- Recordaré que no he creado el mundo, y que este no satisface mis ecuaciones.
– Aunque emplee audazmente modelos para estimar valor, no me dejaré impresionar excesivamente por las matemáticas.
– Nunca sacrificaré la realidad por elegancia sin explicar por qué lo he hecho.
– Tampoco proporcionaré a quienes usen mis modelos una falsa sensación de seguridad sobre su precisión, sino que haré explícitos los supuestos y omisiones.
– Reconozco que mi trabajo puede tener enormes efectos sobre la sociedad y la economía, muchos de ellos más allá de mi comprensión.”
“Se trata de una buena base filosófica, pero la autorregulación y unos valores sólidos solo contendrán a los escrupulosos.”

(Página 266)
“Aunque el big data, si se maneja con prudencia, puede facilitar la comprensión profunda de muchos fenómenos, muchas de sus conclusiones serán disruptivas. Al fin y al cabo, el objetivo del big data es encontrar patrones que son invisibles al ojo humano. El reto al que se enfrentan los científicos de datos es comprender los ecosistemas que investigan y presentar no solo los problemas, sino también sus posibles soluciones.”

(Página 269)
“estos modelos no se construyen únicamente con datos, sino también con las decisiones que tomamos sobre cuáles son los datos a los que debemos prestar atención – y qué datos dejaremos fuera -. Y esas decisiones no se refieren únicamente a cuestiones logísticas, de beneficios o eficiencia, sino que son fundamentalmente decisiones morales.”

Inteligencia Artificial, naturalmente

Inteligencia Artificial, naturalmente
Nuria Oliver
Colección Pensamiento para la Sociedad Digital
ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI)
Red.es

https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Coleccion-Pensamiento-para-la-Sociedad-Digital/INTELIGENCIA-ARTIFICIAL

Frases entresacadas e ideas interesantes que puedo utilizar:

(Página )
“”

Europa frente a EE.UU. y China. Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial

Europa frente a EE.UU. y China. Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial
Luis Moreno y Andrés Pedreño

Versión Kindle en Amazon

Frases entresacadas e ideas interesantes que puedo utilizar:

(Página )
“”